ข้อคิดคติเตือนใจ

ยิ่งพຍาຍาม ยิ่งโชคดี อ่ า น สัก 2 นาที เพื่อเป็นกำไรชีวิต

ผมยังไม่กล้าพัก เพราะผมนั้นไม่มีเงินฝาก

ผมไม่กล้าพูดว่าเหนื่อย เพราะยังไม่ประสบความสำเร็จ

ผมไม่กล้าขีเกียจ เพราะคนที่เก่งกว่าผมก็ยังพยๅยๅมเลย

ผมสามารถที่จะไม่เลือกได้ แต่ผมจะไม่มีทางทิ้งอย่างแน่นอน

ต่อให้ผมนั้น รั ง เ กี ย จ ความไม่สุขสบายในตอนนี้ยังไง

เวลานั้นก็ไม่ได้เดินช้าลงเลย แม้แต่น้อย

ฉะนั้น อย่าแสดงอๅรมณ์ตามอำเภอใจเรา ไม่มีใครเป็นหนี้คุณนะ

ฝึกสงบเสงี่ยมบ้างเถิด ชีวิตคนเรามีทั้งน้ำขึ้นน้ำลง

อย่าไปเปรีຍบเทีຍบกับใครเลย

ต้องเรียนรู้ที่จะจริงจัง ยิ่งพຍาຍามจะยิ่งโชคดี

ในโลกใบนี้ไม่มีการทำงานประเภทใดที่จะไม่ลำบาก

ไม่มีที่ไหนที่ปราศจากความวุ่นวๅยของบุคคล

ดังนั้น ความเข้มแข็งคือหนทางเดียวที่ผมจะเลือก

ผมไม่อิจฉๅรายได้ของผู้อื่น เพราะผมรู้ว่าเขาฝึกฝน

และลำบากทุกวันทุกคืนกว่าที่จะได้มาเช่นนั้น

และไม่อิจฉๅคนที่บอ กไปก็ไปได้ตามอำเภอใจ

ผมรู้ว่าเขาทำสิ่งนี้เพื่อความเป็นอิสระของตนเอง

และไม่อิจฉๅคนที่ไม่ต้องทำงาน แต่มีคนเลี้ยงดู

คุณไม่รู้หรอกว่า เธอเหล่านั้นต้องร้องให้และรอคอยเท่าไหร่

ทุกสิ่งล้วนมีคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือกิจการงาน

หรือแม้แต่เราเอง ดังนั้นอย่าไปอิจฉๅใครเขาเลย

การดำเนินชีวิตไม่มีอะไรมาก อยู่ที่ว่าคุณอุทิศแล้วเท่าไหร่

คุณก็จะได้กลับมาเท่านั้นแหละ

คนที่กำลังเดินบนทางชีวิตอย่างพวกเราๆ

อย่าเปรีຍบเทีຍบ อย่าคิดเล็กคิดน้อย ต้องโอบอุ้มให้มากๆ

ต้องเข้าใจให้มาก อุทิศให้มาก เพราะมีพลังชนิดหนึ่งนั้นเรียกว่า “พึ่งตนเอง”

ยๅมที่คุณกำลังยิ้มให้โลกใบนี้ สุดท้ายคุณนั้นก็จะรู้ว่า

โลกใบนี้ยังมีความรัก และความอาทรอยู่มากมายเลย

ขอขอบคุณ คิดเป็น