ข้อคิดคติเตือนใจ

ในช่วงชีวิตที่อยู่ในช่วงขาลง เราจะได้พบคน 4 ประเภทนี้

1 คนที่ช่วยคุณโดย ไม่คิดอะไร

2 คนที่ ไม่คิด แม้จะช่วยคุณเลย

3 คนที่อยู่ เคียงข้างคุณตลอดไป

4 และคนที่จๅกคุณไปไม่กลับมา

แต่ อย่ามัวมาเสี ยเวลานั่งอาลัยอาวรถึงคนที่จๅกไป

แต่ให้พิจารณาให้เห็นว่า ทุกๆ อย่างในชีวิต

ย่อมไม่มีอะไรที่แน่นอน ทุกๆ คนย่อมแปรเปลี่ยน

ฟ้ามีเวลา มื ด คนมีโอกาสเปลี่ยน 30 อาจเป็นน้ำใจ

70อาจเป็นการ เ ส แ ส ร้ ง ทางยังอีกไกล อย่าได้รีบตัดสินใจ

เพราะไม่แน่เสมอไปว่าเขาจะอยู่กับคุณตลอด

ตอนรุ่งเรืองใครๆ ก็อย ากเป็นเพื่อนคุณนะ แต่ตอน ต ก ต่ำ

คุณต้องเริ่มทำความรู้จักเพื่อนใหม่อีกครั้งเลย

กับบางคน เมื่อก่อนคุยกันได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าเรื่องไหน

แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไร ก็เป็นคนแปลกหน้าไป

คนบางคน พอได้รู้จักก็ไม่อย ากรู้จักมากไปกว่านี้อีกเลย

ตอนที่เธอทำดี น้อยคนที่จะสนใจเธอ

แต่ตอนที่เธอทำ พ ล า ดแม้ยืนหายใจอยู่ยังผิ ด

บางคนเขาไม่ช่วยเหลือเรา ไม่ใช่ความผิ ดเขาหรอก

ไม่ควรตัดสินคนอื่นด้วยอคติ เพราะในตอนนี้

เขาอาจจะลำบากกว่าที่เธอเผชิญอยู่ก็ได้

และ เรื่องต่างๆในชีวิตจะทำให้เราเห็นว่า

ใครที่ทำให้เราเสี ยใจร้องให้ ใครเรียпรอยยิ้มจากเราได้

ใครกันที่รัก ที่จริงใจกับเรา ไม่ว่าสถานการณ์จะ แ ย่ แค่ไหน

ใครกันที่พร้อมจะปล่อยมือ และ ทิ้งเราไปทันทีในวัน แ ย่ 

ใครกันที่พร้อมจะเคียงข้างเราในวันที่เรานั้นไม่เหลือใครเลย

ใครกันพร้อมจะออกห่าง เมื่อที่เราอย ากได้ความช่วยเหลือ

ใครกันพร้อมจะเข้าใจเรา ยืนเคียงข้างเรา

ใครเป็นกลาง ใครหูเบา ใครพร้อมเผชิญหน้า

เราจะมองคนทั้ง 4 แบบนี้ไม่ออกเลย

ย ามมีสุขเราแยпแยะคนไม่เป็นเพราะทุกคนจะดีหมด

พอลองเจอปัญหาหนัก เจออุปสรรค์ในชีวิตดู

เราจะได้เห็นน้ำใจคน ที่จะตัดสินใจแทนเราว่า

คนไหนควรคบ คนไหนควร ถ อ ย ห่ า ง

คนไหนควร ตั ด ทิ้ ง คนไหนควรทดแทนบุญคุณ

สังคมทุกๆวันนี้ คนสนใจเรื่องของคุณนั้นมันมีมาก

แต่คนที่ใส่ใจคุณนั้นมีน้อย คนที่คอย เ ห ยี ย บ ย่ำ มีมาก

แต่คนที่คอยดึงมือขึ้นมามีนั้นน้อย

คนที่หัวเราะเป็นเพื่อนคุณมีมาก แต่คนที่ปลอบใจคุณก็มีน้อย

หากได้เจอคนดีๆ แล้ว ให้ถนอมคนส่วนน้อยในชีวิตให้ดีนะ

ขอขอบคุณ verrysmilejung