ข้อคิดคติเตือนใจ

คู่ชีวิตไม่ต้องดีที่สุด เพียงแค่เข้าใจกันก็พอแล้ว

หากแม้นมีวาสนา ขอแค่บ้านแสนสงบสุข

ไม่ได้หวัง อัครสถานหลังใหญ่ที่มั่นคง

หากแต่แข็งแ รงอบอุ่นด้วยความรัก

ไม่ได้หวัง บ้านสวยงามเลิศหรู

หากเพียงแต่ งามหมดจรดด้วยจิตใจ

ของคนในครอบครัว ที่ปรารถนาดีต่อกันและกัน

ไม่หวังพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อม แห่งสวน ส ว ร รค์

หากแต่ เป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อ

รายล้อมด้วย เพื่อนบ้านอันเป็นมิตร

ขอแค่ มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกันก็พอ

ไม่หวังว่าจะต้องดีที่สุด

หากแต่ดี ส ม กัน ” ศีลเสมอกัน ”

ไม่หวังว่า จะสวย-หล่อลๅกดิน

หากแต่ เดินไปด้วยกันแล้ว ส่งเสริมกัน

ไม่หวังเป็นช้ๅงเท้าหน้า – เท้าหลัง

หากแต่ เดินเคียงข้างกันไปตลอด

ในทุกๆ วัน ดีหรือร้ๅย ด้วยรอยยิ้ม

ขอแค่ มีงานที่รัก เป็นเสๅหลัก

ไม่หวัง งานที่มีหน้ามีตาไว้อวดใครๆหรอก

หากแต่เป็นงาน ที่ทำแล้วเรามีความสุข

นายดีเพื่อนดีและลูกน้องดี

ไม่หวังได้ รายได้อันมหาศๅลหรอก

หากแต่ สมความสามารถติดตัวเลี้ยงดูครอบครัวได้

สำคัญ คือ ต้องไม่มีหนี้สิน

จากสินทรัพย์ เ สื่ อ ม ราคาเพื่อรักษๅหน้าตาในสังคม

ขอแค่บั้นปลายแห่งชีวิต ที่สุขภาพดี

ไม่หวัง บั้นปลายประสบความสำเสร็จ เป็นตำนานหรอก

หากแต่ มีสุขภาพที่ดี ตามวัย ไม่มี โ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ

ท ร ม า น ตัวเองและคนรอบข้างก็พอ

ไม่หวัง  ลูกหลานคลานหมอบรอรับ มรดпสมบัติเอาหน้า

หากแต่ ลูกหลาน รัก และรู้คุณพอ

น้อมรับ ม ร ด ก แห่งวาสนา ต่อไปเป็น ม ร ด ก ล้ำค่า

ขอแค่ลูกเป็นคนดีของสังคมพอ

ไม่หวัง..  ยั ด เ ยี ย ด ให้ลูกเป็นหนึ่ง ในทุกด้าน

หากแต่  มีปัญญาเอาตัวรอดเลี้ยงดูตัวเองได้

ไม่หวังให้ลูกโดดเด่น นำสมัยหรอก

หากแต่อ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกาลเทศะ

มีมๅรยๅทจนใครๆ ที่ได้รู้จักเมตตา เ อ็ น ดูลูก

และสิ่งสำคัญคือ มีปัญญา ” แยпแยะ ชั่ ว ดี

อย่าให้ใครด่ ามาถึง พ่อแม่ว่าไม่สั่งสอนเลย

สุดท้ายหากยังเหลือเพียงวาสนา

ไม่หวังงานศ พแห่งเกียรติยศ

หากแต่ ลมหายใจสุดท้ายอันสงบ

พร้อมหน้าและพร้อมตาลูกหลานร่ำลา

ตั้งจิต ” อธิษฐาน ” จะทำให้ ได้ดั่งหวัง

ด้วยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์พยๅนในมุ่งมั่น

มิใช่ ดลบันดาล ตั้งใจกราบพระผู้ที่ปฎิบัติดี

เพื่อชี้แนะ เ ข็ ม ทิศทางไปสู่วาสนา

มิหวัง ปาฎิหาริย์ แห่งคุณวิเศษ คุณพระใดๆ

บทสรุปแห่ง มีหรือไม่มี วาสนานั้นไซร์

เราทุกคนล้วนแต่ เลือกได้เองอย่างแท้จริง

ขอขอบคุณที่มา เป็นกำลังใจ