ข้อคิดคติเตือนใจ

ใครทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น จงเลือกอยู่กับเขาคนนั้นแหละ

ไม่ว่าจะเรียนดีขึ้น งานดีขึ้น มีทัศนคติดีขึ้น

ไม่ใช่รักไปแล้วมีแต่เรื่องทุ กข์ใจ หรือความ ร ะ แ ว ง

เลือกรักคนที่อยู่ด้วยแล้วเป็นตัวเอง ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเพื่ออีกฝ่ายไปหมด

อย่าพยๅยๅมเป็นอีกคน เพียงเพราะต้องการให้เขารักเรา

เราเองก็ต้องเข้าใจนะด้วย ว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปขนาดนั้น

เลือกคนที่ให้ความสบายใจกับเราได้ ไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตาม

จะไม่มีการ ร ะ แ ว ง กังวล จนนำชีวิตเรา จมอยู่กับความรู้สึกแ ย่ๆ

จนเสี ยเวลาชีวิต หรือเลือกคนที่ให้กำลังใจกับเราได้

ส่งเสริมความฝันให้กันและกัน ไม่ใช่เพียงแค่รักกันไปวันๆ

ถ้าเจอแล้วก็จงรักษาให้ดีนะ และประคองไว้ให้นานๆ

โตแล้ว มีความรักก็อยๅกให้มันทำให้ชีวิตก้าวหน้า

ไม่ใช่มาเสี ยน้ำตๅร้องให้ทุกๆวัน มันดูไม่รักตนเองซะเลย

อย่า ห ล อ ก ตัวเอง ว่าแบบนั้นมันคือความรักเลย

รักตัวเองให้มากๆ ทุกคนสมควรจะได้เจอความรักที่แสนดีกันหมด

แล้วกอดคนข้างๆ ไว้ให้แน่นๆนะ ถ้าคิดว่าเขาเป็นคนที่ใช่แล้ว

ขอขอบคุณ เป็นกำลังใจ