ข้อคิดคติเตือนใจ

5 วิธี ฝึกความอดทนให้ตนเอง และเปลี่ยนนิสัยให้ใจเย็นลง

1 . เ ดิ น อ ย่ า ง มี ส ติ

จงเดินไปข้างหน้าด้วยความรู้สึก

ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่าง

ขอบคุณร่างกายที่ยังมีกำลังอยู่

มากพอให้สามารถเดินไปได้

ขอบคุณถนนหนทางอันสะดวกสบาย

มากพอจนเดินก้าวไปได้

และเดินด้วยใจกรุณาด้วยความรู้สึกที่ว่า

“อยๅกสร้างแต่รอยย่ำอันงดงามให้กับโลกใบนี้”

2 . ตื่ น อ ย่ า ง มี ส ติ

แทนที่จะตื่นมาแล้วดูข่าวส าร

จากโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งแรกๆของวัน

ให้เวลาตัวเอง 5-10 นาที

นั่งสมาธินิ่งๆ ก่อนจะรับข่าวส ารอื่นๆ

เพื่อช่วยให้การเริ่มต้นวันใหม่นั้น

เป็นไปอย่างมั่นคง

3 . กิ น อ ย่ า ง มี ส ติ

บางครั้งเราก็ทานไปด้วยและคุยโทรศัพท์ไปด้วย

บางครั้งก็ทานไปด้วยดูจอทีวี จอมือถือไป

แล้วครั้งสุดท้ายที่ทานอาหารทีละคำ

รับรสชาๅติ แล้วขอบคุณอาหารในมื้อนั้น

คือเมื่อไหร่กันล่ะ

4 . ทำ ง า น อ ย่ า ง มี ส ติ

ท่ามกลาง ม ร สุ ม งานนั้น

และการติดต่อผู้คนมากมายตลอดทั้งวัน

เราก็สามารถฝึกสติรู้ เ นื้ อ รู้ตัวได้ง่ายๆ

แค่หลับตาลง หายใจเข้า

และออกลึกๆ ประมาณ 5 รอบลมหายใจ

โดยให้สติตามลมหายใจแบบไม่คิดเรื่องอื่น

แล้วค่อยกลับไปโฟกัสงานตรงหน้าใหม่อีกครั้ง

5 . ส น ท น า อ ย่ า ง มี ส ติ

ฟังอย่างตั้งใจ ฟังโดยไม่คิดตั ดสินคู่สนทนา

เปลี่ยนสภาพตนเองให้เป็นเหมือนภาชนะ

ว่างเปล่าที่พร้อมรับฟังผู้คนตรงหน้า

ขณะที่เมื่อพูดก็ตระหนักถึงความงดงามนั้น

ของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่สนทนา

สื่อสๅรด้วยความรัก ด้วยความหวังดี

ด้วยใจที่อยๅกจะสร้างสรรค์

ความหมายอันดี ระหว่างกัน

ขอขอบคุณ คิดสิ