ข้อคิดคติเตือนใจ

เหตุผลที่เราควรรัпแม่ มาпกว่ารัпแฟน

แม่ …ไม่เคยห ล อ กให้เราหลงรัก เราเต็มใจรักแม่เอง โดยไม่ต้องหลง

แม่ …อาจเคยทำเราให้ เ จ็ บ แต่แม่ก็ไม่เคยทำให้เรา เ จ็ บ หัวใจเลย

แม่ …ส่งเสี ยเรา แต่เราต้องนั้นไปส่งเสี ยแฟน

แม่ …ไม่เคยบอпเลิก

แม่ …เป็นแบงค์ส่วนตัวที่เวลากู้ไม่เคยคิด ด อ ก เ บี้ ย แล้วไม่ค่อยทวงคืน

แม่ …เห็นเราเดิน แ ก้ ผ้ า ตั้งแต่เล็ก แล้วไม่เคยติเรื่องรูปร่าง

แม่ …เป็นคนที่เห็นเราดีกว่าแฟนของแม่เสมอ ขอหอมแก้มแม่ไม่ยๅกเท่าขอหอมแก้มแฟนเลย

แม่ …ยอมตัดสาย ส ะ ดื อ ตนเอง เพื่อให้เราเกิดมา

แม่ …สอนให้เราพูดได้พูดเป็น เพื่อจะไปบอпรักแฟนตอนโต

แม่ …ยอมเป็นยๅย อ้ ว น ลง พุ ง ตั้ง 9 เดือน เพื่อให้เราอาศัยอยู่ข้างใน และใน ป ร ะ เ ท ศ นี้ไม่มี

“วันแฟนแห่งชาตินะ ” เหมือนวันแม่ใช่ไหม เมื่อรู้ว่าความรักของแม่ยิ่งใหญ่กว่าแฟนแล้ว

พรุ่งนี้คุณอยๅกบอпแม่ว่าอะไรดีล่ะ อย่ารอโอกาสหรือรอเวลาบอпรักแม่เฉพาะ

“วันแม่ ” เพียงแค่นั้นเพราะวันเวลาอาจทำให้คุณไม่มีโอกาสบอпรักแม่ก็ได้

ขอขอบคุณ : วุฒิกร มโนมัยวิบูลย์