ข้อคิดคติเตือนใจ

หากเจอคนใจดีให้ “เกรงใจ” ไม่ใช่ไป “เอาเปรีຍบ” เขา

เวลาได้ดีมีสุขอย่าลืมตน อย่าดู แ ค ล น คนอื่น

อย่าคิดแต่จะตอบ ส น อ ง ความต้องการของตนอย่างเดียว

ชีวิตย่อมมีขึ้นมีลง ปีนี้ แ ย่ ปีหน้าอาจจะดี ปีถัดไปอาจจะ แ ย่ ยิ่งกว่า

สมบูรณ์พูนสุขอาจไม่อยู่ตลอด ความ ต ก ต่ำ อาจมาถึงสักวัน

เมื่อเราได้ดีแล้วจงเปิดทาง ร อดให้ผู้อื่นบ้าง

เมื่อถึงคราวเรา จะทำให้เราไม่พบเจอทางตัน

เมื่อเราเป็นสุขแล้วจงช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุ กข์บ้าง

เมื่อถึงคราวเรา จะทำให้เรามีมิตรมากขึ้น

เมื่อเราอิ่มแล้วจงช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากความหิว โ ห ย

เมื่อถึงคราวเรา จะทำให้เราไม่เจอความ ต ก อั บ

คนเรานั้นถ้าทำอะไรไป ก็จะได้กลับคืนมาเช่นนั้น

ถ้าเรา ใ จ ดำ กับคนอื่น เขาก็จะ ใ จ ดำ กับเราคืน

ถ้าเราใจดีกับผู้อื่น เขาก็จะใจดีกับเราคืน

จงรู้จัก เอาใจเขามาใส่ใจเราบ้าง

เพราะใจคนนั้นเหมือนถนน ยิ่งคิดเล็กคิดน้อยทางก็จะยิ่ง แ ค บ

ยิ่งโอบอุ้ม ยิ่งมีน้ำใจ ทางเดินจะยิ่งกว้างขึ้น

เมื่อเจอความลำบาก จะเห็นน้ำใจคนรอบข้าง

เมื่อเจอปัญหาและอุปสรรค จะเห็นความอดทนของตัวเอง

หวังน้ำใจจากคนอื่นได้ แต่ใช่ว่าทุกครั้งที่ขอจะสมใจ

แต่ อย่าให้คนอื่นรอคอยน้ำใจจากเราเลย เราควรเป็นฝ่ายให้ก่อนเสมอๆ

อย่ามัวแต่คิดเล็กคิดน้อยเลย เพราะจะทำให้เราไม่รู้จัก แ บ่ ง ปั น

คนที่ชอบ แ ย่ ง จ่ายเงินค่าอาหารก่อน ไม่ใช่เพราะเขารวย

แต่เพราะเขาเห็นว่ามิตรภาพสำคัญกว่าราคาอาหารมื้อนั้น

คนที่ยอม ย ก ผลประโยชน์ให้ผู้อื่นมากกว่าเวลา ล ง ทุ น ร่วมกัน

ไม่ใช่เพราะเขาไม่อยๅกได้ แต่เป็นเพราะเขารู้จัก แ บ่ ง ปั น

คนที่ยอมทำงานมากกว่าผู้อื่น ยอมทำงานที่หนักกว่า

ไม่ใช่เพราะเขา โ ง่ แต่เป็นเพราะเขาอยๅกเห็นความสำเร็จของส่วนรวม

คนที่ยอมขอ โ ท ษ ก่อนเวลา ท ะ เ ล า ะ กัน ไม่ใช่เพราะเขาผิ ดหรอก

แต่เป็นเพราะเขายังแคร์ความรู้สึกของผู้อื่น

คนที่ยอมช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าเรื่องใดๆ ไม่ใช่เพราะเขาเป็นหนี้คุณ

แต่เป็นเพราะเขาเห็นผู้อื่นเป็นเพื่อนแท้ เห็นมิตรภาพเป็นสำคัญ

คนอื่นช่วยเหลือคุณ เป็นเรื่องของน้ำใจ

ที่ไม่ช่วยเหลือคุณก็เป็นเรื่องของเขา อย่าเก็บมาใส่ใจเลย

คุณเคยช่วยใครอย่าได้ไปจำเป็นบุญคุณ

ใครเคยช่วยคุณ จำไว้ว่าต้องตอบแทนคุณเขา

ขอขอบคุณที่มา  ครูชัย