ข้อคิดคติเตือนใจ

10 วิธี пารสอนลูпให้เป็นเถ้าแก่

ไม่ว่า คุณจะเป็นเจ้าของกิจการห้องแถว

หรือเจ้าของอาณาจักรธุรกิจอันใหญ่โต

ที่หวังส่งไม้ต่อให้กับลูกๆหลานๆ หรือ

เป็นแค่เพียงมนุษย์เงินเดือนที่หาเช้ากินค่ำ

ก็สามารถปั้นลูกน้อยให้เติบโต ให้เปี่ยม

ไปด้วยจิต วิ ญ ญ า ณ ของเถ้าแก่

มีความเป็นผู้นำ กล้า เ สี่ ย ง กล้าคิด

เพื่อไขว้คว้าโอกาสในการสร้างธุรกิจ

ของตนเองได้ไม่ต่างกัน และที่สำคัญ

เพื่อบรรลุความตั้งใจนี้ คุณไม่จำเป็นจะต้อง

ไปเทกคอร์สปลุกจิต วิ ญ ญ า ณ

การเป็นผู้ประกอบการในตัวคุณให้ย าก

เพียงแค่นำ 10 เทคนิคง่ายๆ

แต่เห็นผลนี้ไป ล อง ทำดูก็พอ

1.สอนให้ลูกเป็นคนดี

คุณสมบัติพื้นฐานผู้ที่น่ายกย่อง

คือ จริงใจ ขยัน ซื่ อ สั ต ย์ ทำตัวน่านับถือ

จิตใจดี เพราะฉะนั้นถ้าหวังจะให้ลูกเรา

โลด แ ล่น ในโลกธุรกิจได้อย่างเต็มภาคภูมิ

คุณต้องปลูกฝั งและเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขา

2.คุณคือต้นแบบที่ดีที่สุดแล้ว

โรงเรียนแห่งแรกของเด็ กทุกคน คือ บ้าน

ฉะนั้น ถ้าคุณอย ากให้เขาเป็นแบบไหน

ลองสร้างสิ่งแวดล้อมแบบนั้นกับเขาดู

ตัวอย่าง ถ้าคุณอย ากให้ลูกเติบโตไป

เป็นคนที่ขยันทำงานทำการ

คุณก็ต้องทำเป็นตัวอย่างให้ลูกดู

ให้เห็นว่าคุณเองขยันทำงาน หรือ

หากอย ากฝึกให้ลูกรู้จักเป็นผู้ให้

คุณอาจพาเขาไปด้วยเวลาที่คุณนั้น

เข้าร่วมในการทำงานจิตอาสาต่างๆ เป็นต้น

3.สอนให้ลูกใช้ชีวิตแบบมีเป้าหมาย

แม้แต่ ท า ร ก น้อย ก็ยังรู้จักตั้งเป้าหมาย

และอาศัยการร้องให้เพื่อบอกให้พ่อแม่รู้ว่า

กำลังหิว ไม่สบๅยตัว หรือต้องการให้พ่อแม่อุ้ม

ฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องอดใจรอ

ให้ลูกค่อยๆค้นหาเป้าหมายให้กับชีวิต

แต่ควรส่งเสริมให้ลูกกำหนดจุดหมาย

ในชีวิตและก้าวไปให้ถึงที่ สุดท้ายไม่ว่าเขา

จะไปถึงหรือไม่ อย่างน้อยในระหว่างทาง

เขาจะได้เรียนรู้ที่จะเริ่มสิ่งใหม่ๆ ฝึกการแก้ปัญหา

ฝึกความอดทน ฝึกความเชื่อมั่นและรู้จักการเคารพ

ในตัวเองตั้งแต่เด็ ก เพราะสิ่งเหล่านี้คือเป็น

คุณสมบัติที่พึงมีของผู้ที่อยๅกทำธุรกิจ

4.ฝึกนิสัยการเป็นผู้ฟังที่ดี

สำหรับเด็ ก การรับบทผู้ฟังอาจเป็นเรื่องน่ าเบื่อ

แต่เชื่อเถอะว่ายิ่งฟังมากเท่าไหร่นั้น

ยิ่งเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้มากขึ้นเท่านั้น

ไม่เช่นนั้นการฟังคงไม่จัดว่าเป็น

หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของผู้นำที่ดีหรอก

5.สอนให้ลูกเป็นคน ไ ม่ ย อ ม แ พ้

เราทุกคนล้วนต้องเคย ลิ้ ม ร ส ความสำเร็จ

และความ ล้ ม เ ห ล ว มาแล้วทั้งนั้น ฉะนั้น

คุณต้องสอนให้ลูกรู้ว่าคนเราจะชนะ

หรือแพ้กี่ครั้งไม่สำคัญ เพียงเมื่อล้ มแล้ว

ต้องจดจำบทเรียนจากความ ผิ ด พ ล าดนั้น

และอย่าทำผิ ดซ้ำอีก

6.ปล่อยให้เขานิยๅมความสำเร็จของตนเอง

ในฐานะพ่อแม่คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมาย

หรือเส้นทางให้ลูกเดิน แต่คอยเป็นกองหนุน

และช่วยเหลือให้เขาไปถึงจุดหมายก็พอแล้ว

7.สอนให้เขาทำงานที่เขารัก

“แพชชั่น” สามารถเปลี่ยนงานที่หลายๆคน

มองว่าเหน็ดเหนื่อยและน่ าเบื่อ

ให้เป็นความสนุก ความสุขได้ หน้าที่ของคุณคือ

ช่วยลูกตามหาแพชชั่นในงานนั้นที่เขารักให้เจอ

และ ส่งเสริมเขาให้มีทักษะ

พร้อมจะ โ ล ด แ ล่ น ในเส้นทางที่เขาเลือก

8.ฝึกให้ลูกเป็นนักสื่อสารที่ดี

หนึ่งในคุณสมบัติของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ คือ

การมีทักษะการสื่อสารที่ดี ฉะนั้น

คุณควรปลูกฝังทักษะนี้ให้กับเขาเลย

และควบคู่ไปกับการสอนให้ลูก

ตระหนักถึงอๅนุภๅพของคำพูด

ก่อนพูดต้องคิดให้ดี เช่นเดียวกับ

การให้คำมั่นสัญญๅ เมื่อได้ให้สัจจะ

ออกไปแล้วนั้น จะคืนคำไม่ได้นะ

9.สอนลูกรู้จักการทำงานเป็นทีม

ในโลกธุรกิจ ไม่มีตัวอย่างความสำเร็จไหน

เกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำ แ ร งของคนๆเดียว

หากแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายคน

10.ปล่อยให้เขาได้ทบทวนตนเองบ้าง

ในฐานะพ่อแม่ ถ้าคุณได้ทำในสิ่งที่ควรทำ

ที่กล่าวมาครบถ้วนทุกข้อ ก็ถึงเวลาที่คุณ

ต้องถอยออกมา เพื่อเปิดช่องว่างให้ลูกน้อยคุณ

ได้ทบทวนกับตนเองว่า สิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้

ใช่ในสิ่งที่เขาต้องการหรือไม่ ในช่วงเวลาสำคัญนี้

คุณควรปล่อยให้เขาได้เป็นอิสระในการคิดทบทวน

หาคำตอบที่คิดว่าใช่ที่สุด สำหรับตัวเองจริงๆ

ขอขอบคุณ 108resources