ข้อคิดคติเตือนใจ

อย่าเพิ่งปล่อยมือ ในวันที่อีกฝ่ายนั้นหมดกำลังใจ

อย่าเพิ่งบอпลา ในวันที่เค้าทำตัวไม่น่ารัก

เพราะชีวิตมันไม่ได้ดีไปทุกวันหรอก

และคนเรา ก็ไม่ได้น่ารักตลอดเวลาด้วย

ถ้ารักก็ต้องเข้าใจกัน

และหมั่นคอยเติมกำลังใจให้กันและกัน

เพราะไม่มีใคร ที่จะทำตัวได้น่ารักได้ทุกๆเวลา

ในวัน ที่เกิดอยๅกจะงีเง่า เอาแต่ใจตัวเอง

และทำอะไรๆ ที่มันไม่น่ารัก

แล้วเรา จะยังคงรักกันอยู่อีกหรือไม่

เคย มีคนพูดเอาไว้ว่า ฝน มักจะตпไม่ทั่วฟ้า

ในวันที่ ฝนตпหนักที่บ้านเรา

บ้านคนอื่นเขาอาจจะร้อน จนแทบทน ไม่ไหว

คงเหมือนๆ กันกับ ปัญหาที่เข้ามาทักทายเรา

ในวันที่ เรานั้น ยิ้ม ได้

คนอื่น อาจจะทุ กข์ใจ มากมาย

และในวันที่เรา กำลัง เสี ยใจนั้น

คงมีใครอีกหลายคน

ที่กำลัง หัวเราะมีความสุข อยู่เช่นกัน

อย่ามองว่า เราทุ กข์ทน อยู่คนเดียวเลย

เชื่อเถอะนะว่า คนเราทุกๆ คนนั้น

ต้องเจอะเจอกันทั้งนั้นแหละ

อยู่ที่ว่าใครจะ “เข้มแข็ง ”

และแกร่งพอที่จะ ฝ่ า ฟั น มันไปได้

เพื่อให้ “ ความทุ กข์ ” นั้นผ่านไปได้เร็วกว่าเท่านั้น

ล้ มแล้วอย่ากลั วที่จะลุก ทุпข์แล้วอย่ากลั วที่จะยิ้ม

ขอขอบคุณ rugyim