ข้อคิดคติเตือนใจ

การรักเดียวใจเดียว คือชีวิตคู่อันสงบสุขที่สุด

หลายคนประกาศในช่วงหนุ่มสาวว่า ยุคของผั วเดียวเมี ยเดียวจบไปแล้ว ยุคหลายผั วหลายเมี ยมาถึงแล้วใครยังรักษาศีลข้อสามถือว่าเชยนะ ไม่ยอมรับความจริงโลกสวยไป สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ส่วนใหญ่คนที่ใช้ชีวิตตามความเชื่อเช่นนั้น มักแก่ตัวลงสู่ความเงียบเหงา และความไม่เข้าใจว่าตัวเองผิ ด พ ล า ดอย่างไร ทำไมถึงรู้สึกผิ ดปกติ

ตั ดเรื่องความถูกความผิ ดออกไป ตั ดเรื่องศีลธรรมออกไป เหลือเพียงเรื่องของความรู้สึกทางใจ เราจะพบว่าใช้ชีวิตเช่นไรไปนานๆ ความรู้สึกทางใจจะเกิดขึ้นตามนั้นซึ่งก็วัดได้อย่างดีว่า อะไรใช่ หรือไม่ใช่ ถ้ามองตั้งแต่เนิ่นๆ

ที่การใช้ชีวิตคู่คือการเปลี่ยนแปลงไปสู่ตัวตนดีขึ้น ชีวิตคู่ก็คือแบบฝึกหัดนั่นแหละ ที่จะเอาความเห็น แ ก่ ตัวออกไป แล้วเอาความเห็นอกเห็นใจเข้ามา มีสมาธิมีโฟกัสอยู่กับคนๆเดียว กระทั่งเหลือใจเดียว สงบได้กับสิ่งที่อยู่ข้างหน้า ไม่ใช่หลๅยใจไปวันวัน

แต่ถ้าคำว่า ชีวิตคู่ ไม่เคยอยู่ในหัวล่ะก็นะ มีแต่กลั วจะไม่ได้เปลี่ยนรสชๅติ อันนั้นจะนำไปสู่การไม่มีใจจริงให้ใครเลย ไม่มีสมาธิที่จะโฟกัสอยู่กับใครสักคนไม่พัฒนาความเห็นอกเห็นใจใคร จิตถึงนิ่งไม่เป็น จึงยๅกจะมีความรู้สึกดีๆ สะอาดๆ ให้กับตัวเอง

คนเราไม่มีทางรู้สึกถูกต้อง จากการ ทำ ร้ า ย จิตใจผู้อื่นไปเรื่อยๆ บอ กเลิกกับใครต่อใครไปเรื่อยๆ เพียงเพื่อจะพบว่าเหลือตนเองอยู่คนเดียว เป็นคนเดิมคิดแบบเดิม เห็น แ ก่ ตัวเท่าเดิม เหมือนชีวิตผ่านไป ไม่ได้พัฒนาจิตใจของตัวเองขึ้นเลย

จิต ดิ บ อย่างไรก็ ดิ บ เช่นนั้น หรือหนักกว่านั้นไม่เห็น แ ว ว สุ ก สว่างกว่าเคยแม้แต่น้อยเลย สุดท้ายสิ่งที่นึกว่าเป็นสีสัน เหลือเพียงความฝันที่จับต้องไม่ได้ เป็นที่ ยึ ด เหนี่ยวของจิตใจไม่ได้ โดยเฉพาะในยๅมเบื่อหน่ายความรู้สึกทาง เ พ ศ แล้ว ต้องการความสงบสุขทางใจแล้ว มองมามองไป ก็เห็นแต่ใจที่ไม่จริงของตนเอง

จะ ก ว า ด ตาหาใครก็เจอแต่ความรู้สึกอันผิ ว เ ผิ น ผ่านมาเพื่อจะผ่านไปทั้งนั้นแหละและเหมือนกับเหลือเวลาไม่พอที่จะรู้จักกับชีวิตแบบลง ห ลั ก ปั ก ฐ านกับใครซะด้วย จะไปบวชก็บวชไม่ลง

เมื่อเลือกคู่ คุณอาจไม่ทราบว่าตนเอง เลือก คู่พัฒนา หรือ คู่ เ สื่ อ ม กันแน่ในระยะยๅว แต่การเลือกที่จะรักษๅชีวิตคู่ สุดท้ายแม้ไม่สำเร็จนั้น แม้ต้อง แ ย ก ทาง อย่างน้อยก็ได้ผ่านแบบฝึกหัดที่จะมีใจเดียว ไม่มี ด วงจิตที่ แ ต ก แ ย กไม่ต้องฟุ้งซ่านคิดถึงใครต่อใครไปหมด

ขอขอบคุณที่มา dungtrin