ข้อคิดคติเตือนใจ

ในบางครั้ง ความดีของเราที่มี ก็ซื้อใจใครไม่ได้

เคยได้ยินกันไหมพูดที่ว่าเราไม่สามารถซื้อใจใครได้

มีเงินมากเพียงไร ทำดีมากเท่าไหร่ก็เช่นกัน

ไม่สามารถเปลี่ยนใจใครๆได้ ตัวเรานั้นก็ไม่จำเป็น

ที่จะต้องคอยทำตัวให้ดีเพื่อให้ใครมารักเราทุกคน

ถึงเราพยๅยๅมมากแค่ไหนเขาก็ไม่ได้สนใจเรา อยู่ที่

มันเป็นไปไม่ได้ที่คุณทุกคนบนโลกนี้ จะหันมาใส่ใจ

และจะหันมารักเราเท่าที่เรารักเขา อยู่กับใครเรารู้สึกว่า

เหนื่อยใจก็ถอยออกมาพัก พักใจบ้าง มันยๅกที่จะ

เปลี่ยนใจใคร จะเปลี่ยนใจคนที่ เ ก ลี ย ด ให้หันมารัก

เอาเวลาของเราไปอยู่กับคนที่รักเราและมีความสุขด้วยกันดีกว่า

อย่ามาเสี ยเวลานั่งปั้นหน้ากับคนที่ไม่ช อ บ คนที่ เ ส แ ส ร้ ง ไปวันวัน

ในบางครั้งการทำดีของเรา ไม่สามารถที่จะซื้อใจใครได้เลย

การทำดีนั่นหมายถึงเราจะต้องทำให้ถูกคน ถูกที่ ถูกเวลาด้วยนะ

เกิดว่าเราไปทำดีกับคนที่ ไ ม่ เ ห็ นค่าก็จงอย่าเสี ยใจไป

ถ้าเขามองไม่เห็นในสิ่งที่เราได้ตั้งใจจะทำนั้น

แต่จงให้ภูมิใจในตัวเองว่า ตัวเรานั้นทำดีที่สุดแล้วนะ

บางครั้งคนเรานั้นก็ชอบคิดว่า การทำดีกับใครสักคน

ก็ให้คนๆนั้นตัดสินว่าเราดีหรือไม่ แต่ความเป็นจริงแล้วนั้น

ที่สุดของความดี ของคนเรานั้นมันไม่ได้เท่ากันเลย ฉะนั้น

เราจึงคาดหวังไม่ได้ว่า เราหรือเขา ใครกันที่ดีกว่า

แต่ให้เราคิดเพียงว่า เราทำดีให้ถึงที่สุดของเราก็พอแล้วล่ะ

การ จ า ก กั น ด้วยความดี สักวันคงจะรู้ผลแห่งความดีนั้น

แต่การ จ า ก กั น ด้วยความ ไ ม่ ดี ต่อให้นานแค่ไหน

ความ ไ ม่ ดี ก็ไม่อาจเปลี่ยนเป็นความดีได้เลย เลือกใช้เวลาที่มีต่อกัน

ให้ดีที่สุด ส่วนผลนั้นปล่อยให้เวลามันเป็นเครื่องยืนยัน

ความชัดเจนเอง อย่าคาดหวังในการทำความดีมากไป

เมื่อเราไม่คาดหวัง เราก็ไม่ต้องผิ ดหวัง

ทำอย่างไรเขาก็ ไ ม่ ช อบเรา ก็ถอยออกมาเถอะ

ปรับอย่างไรก็ไม่ได้ผลอะไร ก็กลับมาเป็นตัวเองเถอะ

เวลามีน้อยใช้กับคนที่รักเราจะดีกว่านะ

ขอขอบคุณ fungtumpost