ข้อคิดคติเตือนใจ

จงเลือกคนที่เขามองคุณเป็น เพชร ไม่ใช่แค่ หิน

1. บางครั้ง ความรักผ่านเข้ามาในฐานะ “พร”

บางครั้งความรักผ่านเข้ามาในฐานะ ครูผู้สอน

เมื่อความรักเป็น “พร” อย่าลืม

“ขอบคุณ” แล้วเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้น

เมื่อความรักเป็น “ครูผู้สอน”

อย่าลืม “เรียนรู้” แล้วเราจะมีความทุ กข์น้อยลง

2. แม้แต่ หัวใจตนเอง เรายัง บั ง คั บ ให้หยุดเต้ นไม่ได้

แล้วจะไป บั ง คั บ “หัวใจผู้อื่น” ให้มาเต้นเพื่อเราได้เช่นไร

3. “คู่ชีวิต” ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ สมบูรณ์ทุกอย่าง

แต่เป็นคนที่เราอยู่ใกล้และรู้สึกว่า “ทุกอย่างสมบูรณ์”

4. ยิ่งเรา “รักตนเอง” อย่างเเท้จริงมากเท่าไร

เราก็จะยิ่งยอมให้ “คนอื่น ห ล อ ก” น้อยลง

5. ความรักที่ดีต้องทำให้เรารู้สึกได้ว่า

“เติมเต็ม + เติบโต” ไม่ใช่ “ต ก ต่ำ ”

6. “ข้อดี” คือสิ่งที่ดึงดู ดคนสองคน เข้าหากัน

แต่การเข้าใจและยอมรับในข้อเสี ยเท่านั้น

ที่จะทำให้คนสองคน ไม่จากกันไปไหน

7. คนบางคนผ่านเข้ามาเพื่อให้เรารัก

ส่วนบางคนผ่านเข้ามาเพื่อสอนให้รู้จักรักตัวเอง

8. ในวันที่ใจเธอไ ร้รัก ไฉนโลกจึงหมดสิ้ นซึ่งสีสัน

เธอจะเรียกร้องรักจากใครกัน เมื่อในใจเธอนั้นยังไม่มี

เมื่อไม่รู้วิธีที่จะให้ แล้วจะมาขอสิ่งใดในวันนี้

รักที่ดีเริ่มจากรักที่เธอมี  เต็มล้นปรี่จนพร้อมพลีเผื่อผู้คน

9. เวลาเลิกกับใคร อัตราความ “เ จ็ บ ใจ”

จะแปรผันตามอัตรา “ความสุข”

ที่เราไปฝากไว้ให้อีกฝ่ายเขา ค ว บ คุ ม

10.ยๅมมีคู่

หมั่นเรียนรู้ความรักยๅมอกหั ก หมั่นเรียนรู้ความจริง

11. “ความรัก” อาจไม่ใช่การนั่งมองตากันทั้งวัน

แต่คือการมองไปที่ “ขอบฟ้าแห่งความฝัน” มันห ลอมรวมเราเป็นหนึ่งเดียว

12. ถ้าอยๅกประสบความสำเร็จในความรัก ให้เลิก “ฝืนใจผู้อื่น”

หากอยๅกประสบความสำเร็จในชีวิต จงหัด “ฝืนใจตนเอง”

13. เมื่อความรักจบ ขอให้นิ่งสงบแล้วพิจารณาตัวเองก่อน

อย่าเพิ่งรีบร้อนคบใครเพราะแค่ “อยๅกลืมคนเก่า”

เพราะมันคือการก้าวเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ใหม่

ด้วย “คุณภาพของใจ” ที่เท่าเดิม

14. “ความเข้าใจ” ก็คือ “ลมหายใจ” ของความรัก

15. คนที่เราเลือกจะรักและใช้ชีวิตอยู่ด้วย

ไม่ใช่คนที่เราหาข้อเสี ย “ไม่ได้”

แต่คือคนที่มีข้อเสี ยแล้วเรา “รับได้”

16. ความรัก คงดีตรงที่มัน

สามารถย่อขนาดจักรวาลอันใหญ่นั้น

ให้เหลือพื้นที่เท่าใจเพียงสอง ด ว ง

17. ในยๅมที่เรากำลังมอบ “ความรัก” ให้ใครบางคน

เราไม่เคยรู้สึกสงสัยเลย ว่าชีวิตนี้ “เกิดมาเพื่ออะไร”

18. บางครั้งความรักอาจไม่ได้เข้ามาเพื่อ “คงอยู่”

แต่เข้ามาเพื่อให้เราได้ “เรียนรู้”

19. “มีคู่” ก็ดีเพราะมันเเปลว่า เรากำลังอยู่อย่าง “ไม่เดียวดาย”

“ไม่มีคู่” ก็ดีเพราะมันเเปลว่าเรากำลังอยู่อย่าง “มีตัวเลือกมากมาย”

20. รู้จักความรัก…แต่ไม่รู้จักความไม่แน่นอน

ก็ต้องเจอกับความทุ กข์ อย่างแน่นอน

21. เพชรยังคงสวยงามเท่าเดิม

แม้คน ต า บ อ ด คนหนึ่งจะ ค ลำดู

แล้วพูดว่า “มันเป็นแค่ก้อนหิน”

เพลงของโมสาร์ทยังคงไพเราะเหมือนเดิม

แม้คนหูตึ งคนหนึ่งจะพูดว่าเขาได้ยินเพียง “เสี ยงเครื่องสายสีกัน”

ผักยังคงเป็นอาหารที่มีประโยชน์

แม้คน ไ ม่ ช อ บกินผักคนหนึ่งจะพูดว่า “ผม รั ง เ กี ย จ มัน”

ดังนั้น โปรดจำไว้ให้ดีว่า

“คุณค่าของสิ่งสิ่งหนึ่งไม่เคยหมดไป

เพียงเพราะใครสักคนมองไม่เห็นคุณค่าของมัน”

และคุณค่าของ “คุณ” ก็เช่นเดียวกัน

ให้ เลือกอยู่กับคนที่มองเห็นคุณเป็น“เพชรอันเจิดจ้า”

ไม่ใช่แค่เพียง “หินธรรมดาก้อนหนึ่ง”

 

ขอขอบคุณ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร