ธรรมะ

นอนฟังธรรมมะจนหลับ ก็เกิดอานิสงส์ใหญ่ได้เช่นกัน

นอนฟังธรรมมะจนหลับ ก็เกิดอานิสงส์ใหญ่ได้เช่นกัน

ผู้ถาม : ผมอยู่บ้านเปิดเทปธรรมะของหลวงพ่อฟัง แต่เวลาฟังนอนฟัง อย่างนี้จะเกิด โ ท ษ หรือไม่ครับ

หลวงพ่อ : เดี๋ยวก่อนต้องถามก่อน ผมอยู่บ้าน แล้วตัวไปไหนล่ะ

ผู้ถาม : ?…

หลวงพ่อ : ผมเปิดเทปฟังได้เรอะ

ผู้ถาม : (หัวเราะ) อ้อ…จริงแฮะ คือตัวอยู่ด้วยครับผม

หลวงพ่อ : เกิดแน่ มี โ ท ษ มหันต์เลย ถ้าฟังเรื่อยๆไปกระทั่ง ต า ย จะไม่รู้จัก น ร ก เป็นยังไง เลยกลายเป็นคน โ ง่ เ ง่ า เ ต่ า ตุ่ น

น ร ก เ ป ร ด จะไม่รู้จักเลย ขๅดความฉลาดในเรื่องนี้นะ

ผู้ถาม : ถ้าไม่โ ง่ ลงข้างล่างก็ยอมครับ

หลวงพ่อ : “เอาเรอะ…ชอบโ ง่เรอะ ใช้ได้ๆ คือว่าฟังเสี ยงฉัน แต่อย่าลืมว่านั่นเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้า นั่ง นอน เดิน ยืน เขาไม่ได้ห้ๅมนะ นอนฟังปล่อยให้

หลับไปเลยยิ่งดี ฟังเทปไม่ทันจบก็หลับไป เทปก็ว่าไปตามเรื่องตามราวนั่นแหละ จิตเป็นฌๅน ถ้าฟังแล้ว รำ ค า ญ มันจะหลับไม่ได้ หากเกิดความเพลิดเพลิน

จิตจะสบายเรื่อยไป พอถึงฌๅนปั๊บตัดหลับเลย อันนี้มีประโยชน์ใหญ่นะ”

ผู้ถาม : “แล้วบังเอิญตอนนั้นต้องเข้าห้อง ส้ ว ม เลยไปฟังต่อใน ส้ ว ม ตอนนี้จะบๅปหรือไม่ครับ”

หลวงพ่อ : อาจารย์เอาอะไรฟัง เอาหูฟังหรือเอา ท ว า ร ฟังล่ะ

ผู้ถาม : เอาหูครับ

หลวงพ่อ : “เอาหูฟังไม่เป็นไร”

ผู้ถาม : “แหม ถ้าคนช่างคิดก็คิดจริงๆ นะ เวลาปล่อยก็ ก ลัวกลิ่นจะ เ ห ม็ น ออกมารบกวน”

หลวงพ่อ : “ไม่เป็นไร”

ผู้ถาม : “หลวงพ่อ อ โ ห สิเลยนะ”

ผู้ถาม : ถ้าไม่ โ ง่ ลงข้างล่างก็ยอมนะครับ

หลวงพ่อ : “เอาเรอะ ชอบโ ง่เรอะ ใช้ได้ๆ คือว่าฟังเสี ยงฉัน แต่อย่าลืมว่านั่นเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้า นอน นั่ง ยืน เดิน เขาไม่ได้ห้ๅม นอนฟังปล่อยให้

หลับไปเลยยิ่งดีฟังเทปไม่ทันจบก็หลับไป เทปก็ว่าไปตามเรื่องตามราวนั่นแหละ จิตเป็นฌๅน ถ้าฟังแล้วรำคๅญมันจะหลับได้ไง  ถ้าเกิดความเพลิดเพลิน

จิตจะสบายเรื่อยไป พอถึงฌๅนปั๊บตัดหลับเลย อันนี้มีประโยชน์ใหญ่”

ผู้ถาม : แล้วบังเอิญตอนนั้นต้องเข้าห้อง ส้ ว ม เลยไปฟังต่อใน ส้ ว ม ตอนนี้จะ บ า ป ไหมครับหลวงพ่อ”

หลวงพ่อ : อาจารย์เอาอะไรฟังล่ะ เอาหูฟังหรือเอา ท ว า ร ฟัง

ผู้ถาม : เอาหูครับ

หลวงพ่อ : เอาหูฟังไม่เป็นไร

ผู้ถาม : แหม ถ้าคนช่างคิดก็คิดจริงๆ นะ เวลาปล่อยก็ ก ลั วกลิ่นจะ เ ห ม็ น ออกมารบกวน

หลวงพ่อ : “ไม่เป็นไร”

ผู้ถาม :  หลวงพ่ออโหสิเลยนะ