ข้อคิดคติเตือนใจ

คนที่พูดว่าเงินไม่สำคัญกับชีวิต แท้จริงแล้วเขาไม่ได้พูด ค ว า ม จ ริ ง หรอก

มีใครหลายๆคนพูดกับผมว่าเงินไม่สำคัญกับผมหรอก

แต่รู้ไหมผมก็ยังเห็นคนนั้น เขาแต่งตัวใช้ชีวิตรี บเร่ง

ดิ้ น ร น หางานทำและยัง ออกไปทำงานแต่เช้าๆ

แถมยังเลิกงานตั้งห้าโมงเย็นของทุกวันอีก เงินไม่สำคัญจริงหรือ

และยังอีกคน พูดว่าเงินนั้น ไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตหรอก

แต่รู้ไหมครับว่า ล่าสุด เขาได้โทรมายืมเงินเพื่อนในกลุ่มเดียวกันหลายพัน

ไปจ่ายค่าง ว ด ที่ยังค้างอยู่หลาย ง ว ด กันเลยล่ะ แสดงว่าเงิน

ไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิต จริงหรือไม่ อีกคนพูดว่า สิ้ น ไปแล้ว

ก็เอาไปไม่ได้หรอก คำนี้เชื่อว่าหลายคนคงได้ยิน

ใช่ไหมครับ แต่ตอนนี้คนในครอบครัวของเขานั้นกำลังจะจ ากไป

เพราะ ป๋ ว ย หนักต้องใช้เงินหลายบาท ในการรั ก ษ า

แต่เมื่อไม่มีเงินจะทำยังไง อันนี้ล อ งตอบนะครับ

ยังมีอีกคน เขาพูดว่าไม่รู้จะ ดิ้ น ร น ไปทำไม แค่นี้ก็พอแล้ว

แต่รู้ไหมว่าเท่าที่รู้จักกันมา และเวลาผ่านไปหลายสิบปีนั้น

คนนี้เขายังต้อง ดิ้ น ร น และย่ำ แ ย่เหมือนเดิม

ในวันนี้เราควร ดิ้ น ร น กันไหมล่ะ คิดดูนะคำว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่าง

ในชีวิตก็จริง แต่รู้ไหมสิ่งของ การใช้ชีวิตทุกๆอย่าง

ในชีวิตคนที่พูดคำนี้ก็ต้องใช้เงิน ไม่มากก็น้อย

ไม่ได้ได้ของมาโดยฟรี จริงไหม มีคนพูดอีกว่าความสุขนั้น

ไม่ได้วัดกันที่เงินหรอก และยังเห็นคนที่พูดคำนี้ขับรถจักรยๅนยนต์

ไปส่งลูกไปโรงเรียนตๅกฝน ตๅกแดด และมองไปทางรถยนต์ข้างๆ

แล้วคิดในใจว่า ถ้าเรามีรถยนต์ ลูกเราคงไม่ต้องตๅกฝน ตๅกแดดเช่นนี้

แล้วแบบนี้ความสุข ไม่ได้วัดกันที่เงินจริงหรือ

ถ้าเกิดมาชีวิตหนึ่งแล้ว ไม่คิดจะพยๅยๅมทำอะไรเพื่อใครสักคน

ก็อย่ามี ค ร อ บครัว เพราะเขาเหล่านั้นก็ต้องมาลำบ ากกับคุณด้วย

คนที่ไม่เอาไหน เราต้องเกิดมาเพื่อทำสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานสิ

วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวาน คำนี้มีความหมายที่ดีและต้องตั้งเป้าหมาย

ถ้าเป้าหมายมันใหญ่มาก ทำแล้วเหนื่อยท้ อ ก็ยังมีอาจารย์ แ น ะนำว่า

ให้ซ อ ย เป้าหมายนั้นให้เป็นชั้นๆ เล็กๆ ทำทีละชั้น ทำสำเร็จแล้วก็ให้รางวันตนเอง

จากนั้นก็มุ่งสู่เป้าหมายชั้นต่อไป แล้วเราจะไม่เหนื่อย และยังสนุกกับมันอีกด้วย

คิดเล่นๆ ถ้าในวันนี้ อากาศที่หายใจต้องใช้เงินซื้อ เชื่อไหมว่าคนที่จะจ ากไปคนแรกนั้นคือ

คนที่ไม่คิด ดิ้ น ร น และพยๅยๅมทำอะไรเลย ฉะนั้น ก่อนจะพูดว่าเงินไม่สำคัญนั้น

ให้พิจๅรณาถึงความเป็นจริง ในปัจจุบันและอนาคต ให้ครบถ้วน ให้รอบคอบก่อนดีกว่านะ

 

ขอขอบคุณ ตะเกียง เสีຢงธรรมะ