ข้อคิดคติเตือนใจ

9 ข้อ คนที่คุณอยู่ด้วยนั้นเป็น คนที่ใช่

คุณอยู่ด้วยเป็น คนที่ใช่คุณกำลังมองหา คนที่ใช่อยู่หรือไม่ คุณเคยเสี ยใจ เสี ยน้ำตา ให้กับ คนที่ไม่ใช่ มาแล้วใช่ไหม ถ้าคำตอบต่อ 2 คำถามนี่คือ ใช่ Secret เชื่อว่า คุณต้องกำลังสงสัยอยู่เลยว่า แล้วจะรู้ได้ไงว่า คนไหนใช่ ฉะนั้น มาดูให้ชั วร์กับ 9 มาตรวัดที่จะบอ กว่า คนที่คุณกำลังคบหา คือ คนที่ใช่ ดีกว่า

1. อยู่ด้วยกันแล้วสบายใจ

ต่างฝ่ายต่างเชื่อใจกัน คบหาด้วยความจริงใจ ไม่จำเป็นต้องทดสอบหรือเล่นเก มกันหรอก

2. อยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่า ใช่

เพราะมีความสนใจตรงกันและเข้ากันได้ดี เวลาที่ได้อยู่ใกล้กันจะมีความสุข อบอุ่นใจ ปลอดภัย

3. อยู่ด้วยกันแล้วภูมิใจ

รักและเข้าใจในสิ่งที่แต่ละคนเป็น ไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันในบางเรื่อง แต่ก็ยอมรับอีกฝ่ายได้อย่างหน้าชื่นตาบาน ไม่มีการ บั ง คั บ ให้อีกคนเปลี่ยน

4. อยู่ด้วยกันแล้วเย็น

รู้จักประนีประนอม สื่อสารกันด้วยความเข้าใจ แม้จะ ท ะ เ ล า ะ กันบ้าง ก็ไม่ได้ รุ น แ ร ง อะไร และสามารถให้อภัยกันได้

5. อยู่ด้วยกันแล้วมีกำลังใจ

พร้อมที่จะร่วมกัน ฝ่ า ฟั น อุปสรรค และเปลี่ยนเรื่องร้ ายกลายเป็นดีได้

6. อยู่ด้วยกันแล้วชีวิตดี

ถ้าชีวิตคู่ทำให้เกิดแต่เรื่องร้ ายๆ แบบว่าเจอกันเมื่อไรเป็ นเรื่อง เช่นนี้ก็ ฟั น ธงได้เลยว่าไม่ใช่คู่แท้ แต่อาจจะเป็นคู่ เ ว ร คู่ ก ร ร ม มากกว่านะ

7. อยู่ด้วยกันแล้วอยๅกให้

ต่างฝ่ายต่างอย ากเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ และพร้อมที่จะเสี ยสละเพื่อกันและกัน

8. อยู่ด้วยกันแล้วอย ากทำดี

เป็นแร งบันดาลใจของกันและกัน ให้ต่างฝ่ายต่างคิดดี พูดดี ทำดี ต่อกันและต่อคนรอบๆข้าง

9. อยู่ด้วยกันแล้ว ก า ม กลายเป็นเรื่องรอง

ความรักที่แท้จริงจะยิ่งใหญ่และมี อ า นุ ภ า พ มาก จนทำให้ความสุขทางกายและ เ ซ็ ก ซ์ กลายเป็นเรื่องรองเลย เช่นคำที่ว่า โลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญ คนเราที่เจอกันก็ไม่ใช่ความบังเอิญ แต่เป็นเพราะ บุญ หรือ  ก ร ร ม ที่ร่วมสร้างกันมา

ขอขอบคุณ gangbeauty