ข้อคิดคติเตือนใจ

ถอยกันสักก้าว เราไม่ต้องชนะกันทุกเรื่องก็ได้

ในชีวิตคนเรานั้น ไม่จำเป็นต้อง ท ะ เ ล า ะ กัน

เพื่อให้เรื่องราวนั้น กระจ่ๅงแจ้งชัดในทุกเรื่องหรอก

ถอยสักก้าว คลื่นลมจะสงบ หากน้ำที่ใสสะอาดเกินไป

จะไ ร้ปลๅ คนที่ชัดเจน ตรงเกินไปในทุกเรื่องไ ร้เพื่อน

ท ะ เ ล า ะ กับคนในครอบครัว ต่อให้ชนะ ความผูกพันก็หมด

ท ะ เ ล า ะ กับคนรัก ต่อให้ชนะ ความรักก็จืดจๅง

ท ะ เ ล า ะ กับเพื่อน ต่อให้ชนะ มิตรภาพก็ สู ญ ห า ย

ท ะ เ ล า ะ กันเพราะเหตุผลที่เสี ยหายคือความสัมพันธ์

สีดำ ก็คือสีดำ สีขาวก็คือสีขาว ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์เถิด

วาง อ ค ติ และความยึดติดของเราลงเสี ย

คุณก็จะกลายเป็นคนใจกว้างขึ้นมาในทันทีเลย

ลองปิดตาบ้างในบ้างครั้งเพื่อ ร ะ วั งจิตให้ ไม่หวันไหว

ลองไม่ฟังบ้าง ช่างปะไรดีกว่าไป ฟังทุกเรื่องเปลืองเวลา

รูดซิบปากบ้าง ในบางทีมันย่อมจะดี กว่าพูดบ่นเหมือนคนบ้ๅ

ปิดหูปากให้สนิท และปิดตาเพื่อป้องกันปัญหามากวนใจเรา

เพราะมีหูก็ต้องได้ยินทั้ง คำดีและคำ ร้ า ย

เพราะมีตาก็ต้องได้เห็นทั้งดี และ ร้ า ย

อย่าเก็บทุกเรื่องที่ได้พบที่ได้เห็นใส่ใจ

เรื่องดีๆ ก็เก็บไว้ เรื่อง ร้ า ย ๆ ก็ปล่อยผ่านไป

ใครดี ไม่ ดี แค่รู้ก็พอคนบางคนแค่รับรู้ก็พอแล้ว

ได้ยินอะไรมา แค่ฟังก็พอ เรื่องบางเรื่องแค่มองก็พอ

ไม่ต้องเอาตัวเราเข้าไปเกี่ยว ให้ทุпข์ใจ

 

ขอขอบคุณ junjaonews