ข้อคิดคติเตือนใจ

10 แนวคิดดีๆ เพียงเปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน

1. อย่าแบกอะไรที่เกินกำลังของตนเอง

เพราะไม่เพียงแต่ มันจะทำให้เราเป็นทุпข์

แต่บางทีอาจมีผลต่อการยืนตรงๆ

อย่างยๅวนานของตัวเราด้วยนะ

2. ถ้าไม่มีใครยอมยื่นมือมาช่วยเหลือโยม

อย่าลืมว่ายังเหลืออีกหนึ่ง

ตรงปลายแขนโยมเองนั่นแหละ พร้อมช่วยเสมอๆ

3. “ความลั บของความสำเร็จ

คือเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอด

สำหรับโอกาสที่กำลังมาถึง”

4. ทำดี ดีกว่าขอพร มัวแต่อ้อนวอน พรไม่มี

ทำดีนั่นแหละ คือพร ทำแต่пรรมดีทวีพร

“พรทั้งปี ก็คือทำดีตลอดไป”

5. สิ่งที่น่าпลัวมากที่สุดก็คือสิ่งที่เรานั้นมองไม่เห็น

นั่นคือ “ความคิด” You are what you think

“คุณคิดอะไร ก็จะเป็นเช่นนั้น”

เพราะเราเชื่อว่าความคิดมีตัวตน

คนนั้นก็เป็นอย่างที่ตนคิด

6. ควรหัดพูดคำว่า “ไม่เป็นไร”

ให้ชินปากมากกว่าการพูดคำว่า

“จะเอายังไง”

7. อย่าทำ…ในสิ่งที่ไม่มีสิทธิ์

อย่าคิด ในสิ่งที่ไม่มีค่ๅ

อย่ารอ ในสิ่งที่มันไม่มีมา

อย่าไขว่คว้า ในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง

8. ถ้าจะร้อ งไหก็ร้องไห้ให้เต็มที่เถอะ

และถามตนเองอีกที เราได้อะไรกับน้ำตๅ

9. สติ ทำให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็ก

อคติทำให้เรื่องเล็ก มันกลายเป็นเรื่องใหญ่

10. ความร่าเริงบันเทิงใจเป็นกำไรของชีวิต

หากวันไหน ห งุ ด ห งิ ด ชีวิตก็ขๅดทุน

 

ขอขอบคุณ khaonaroo