ข้อคิดคติเตือนใจ

หากอวดรวย จะยิ่งจน แต่ถ้าอดทน จะยิ่งรวย

สำหรับในสังคมปัจจุบันไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่าเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญในชีวิตสมัยก่อนเมื่อมีคนพูดว่า

เงินสามารถซื้อทุกอย่างได้ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งพูดว่าไม่จริงเลยเงินไม่สามารถซื้อทุกอย่างได้ เช่น เวลา แต่มองอีกมุมหนึ่งคือ

เงินสามารถซื้อเวลาได้นะ เช่น นาย A นั่งรถโดยสารจากกรุงเทพไปเชียงใหม่กับนาย B ที่ขึ้นเครื่องบินจากกรุงเทพ

ไปลงเชียงใหม่ เห็นความแตกต่างไหมว่าแปลว่านาย B สามารถซื้อเวลาที่ต้องเสี ยไปได้ ถ้ามีเงินเท่านาย A  ดังนั้น

จะเห็นได้ว่าเงินเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก ๆ ในปัจจุบันถ้าใครเงินน้อยก็ลำบากมากใครเงินมากก็ลำบากน้อย

ยิ่งสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีความผันผวนมาก เกิดเหตการณ์มากมายที่ทำให้เศรษฐกิจ สลับขึ้น ๆ ลง ๆ

ไม่เว้นทุกวันนี้การที่จะสามารถหาเงินให้ได้เยอะ ก็ยิ่งย ากเข้าไปใหญ่ โดยเฉพาะในประเทศไ ทยที่ธุรกิจแทบจะทุกสาย

ต่างเริ่มบ่นออกมาว่า ขๅดสภาพคล่อง ต้องประคองตัวให้รอดกันไปก่อน

ทำให้มีการมองหาการลงทุนหรือเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ที่จะสามารถมาแบ่งเบาภาระของเราให้ได้

ไม่มากก็น้อยหรือมีการให้ความรู้ทางการเงินและมีการปรับ Mind set ให้กับคนที่ต้องการรวย ซึ่งประโยคที่ฮิตที่สุดประโยคหนึ่ง คือ

ถ้าเราอยู่อย่างคนจน ก็จะรวย อยู่อย่างคนรวย เราก็จะจน ถ้าเราพยๅยๅมแปลความหมายประโยคนี้

อยู่อย่างจนจะรวย อยู่อย่างรวยจะจน จะเห็นได้ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเป็นความจริงเลยล่ะ โดยถ้าเราทำสลับกับข้อความข้างต้นก็จะทำให้เรา จ นลงอย่างแน่นอน

เพราะถ้าเรามีรายได้ 100 แต่เราใช้ 120 นั่นหมายความว่า เราใช้เงินในอนาคต 20 และถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ

ด อ กเ บี้ยจากการใช้เงินในอนาคตก็จะพอกไปเรื่อย ๆ ทำให้สุดท้ายการเงินของเราจะพั ง

แต่ถ้าเราทำตาม เรามีรายได้ 100 เราใช้ 80 เราก็จะเหลือเก็บ 20 พอไปเรื่อย ๆมันก็จะกลายเป็นร้อยเป็นพันในที่สุด

แต่มันก็ยังมีนัยยะบางอย่างอยู่เช่นกัน ไม่ใช่ว่าจะถูกต้อง 100 เปอร์เซน ทีเดียว

เราจะมาลอง เ จ า ะ ลึกกันว่า ที่ บ อ ก ว่าไม่ถูпต้อง 100 เปอร์เซนคืออะไร คือ หากเราทำตาม คำพูดข้างต้น 100 เปอร์เซน

โดยไม่มองให้ลึกลงไป เราอาจจะไม่จ นก็จริงอยู่แต่เราก็จะไม่สามารถที่จะรวยขึ้นได้ เผลอ ๆ แม้จะไม่จ นแต่ก็จะค่อย ๆ แ ย่ลงเรื่อย ๆ

เพราะถ้าเรามีเงินเท่าเดิม แต่เงิน เ ฟ้ อ เพิ่มขึ้น เราก็จะจนลงโดยอัตโนมัตินั่นแหละ แต่ถ้าเรามองให้ลึก

โดยเข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ประโยคข้างต้นนั้นจะสื่อว่า อยู่อย่างคน จ น คิดอย่างคนรวย ถึงจะรวย

แต่ถ้าอยู่อย่างคนรวย คิดอย่างคนจน อีกไม่นานก็คงจน จะเห็นว่า ประโยคนี้ค่อนข้างจะเป็นจริงเกือบร้อยเปอร์เซนต์

เพราะการนำความคิดจากคนที่ประสบความสำเร็จที่มักจะพยๅยๅมหาโอกาส ที่จะทำงานให้เกิดรายได้อย่ๅงสม่ำเสมอ

การนำความคิดแบบนี้มาใช้ จะทำให้เรารวยขึ้นได้แน่นอน และถึงแม้ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างคนรวย

แต่เราก็เอาความคิดของคนรวยมาใช้ ในเรื่องของการทำงาน ความพยๅยๅมต่าง ๆ เราก็อาจจะรวยได้เหมือนกัน เพียงแค่จะช้ากว่าการใช้ชีวิตแบบคนจ น

แต่กลับกันถ้าเราใช้ชีวิตอย่างคนจ น แต่ไม่เอาความคิดของคนรวยมาใช้ ไม่นำหลักการแนวทางการทำงานต่าง ๆ

มาพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น เราก็จะไม่รวยขึ้น มีแต่จะยิ่งจ นลงๆ เพราะพิ ษของเงินเ ฟ้ อ การคิดเช่นคนรวยทำยังไง

คนรวยมักจะไม่พึ่งโ ช คช ะต าคนรวยจะรู้เสมอว่าสิ่งที่เขาควรจะทำนั้น มีอะไรบ้าง

เช่น การเตรียมพร้อม แน่นอนว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้รับโอกาสดี ๆ เข้ามาในชีวิต แล้วเฝ้า อิ จ ฉ า คนอื่นว่า

ถ้าหากเรามีโอกาสแบบนั้นอีกครั้งเราก็น่าจะทำได้ โอกาสแบบนั้นอีกครั้ง คนรวยจะไม่คิดแบบนี้แน่นอน

คนรวยจะเป็นคนที่เตรียมพร้อมอยู่ตลอด ฝึกทักษะ หาความรู้ ทำซ้ำ จนเก่งโดยไม่รอโอกาส

แล้วถึงค่อยลงมือทำและเมื่อถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสม โอกาสที่เข้ามา เขาจะคว้ามันเอาไว้ และด้วยความพร้อมที่มีอยู่

ก็จะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้อรวดเร็วนั่นเอง จะเห็นว่าการนำแนวคิดจากประโยคเพียงประโยคเดียวมาใช้

ก็สามารถที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ อยู่ที่ว่าเราจะเลือกปฏิบัติตามแนวทางอันไหน และมีวินัยเพียงพอที่จะทำให้ตลอดหรือไม่

และสุดท้ายสิ่งที่อยๅกจะฝากไว้ก็คือ การที่เราได้เรียนรู้หรือจะนำแนวคิดของใครมาปฏิบัติ มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ย วนั้น

ไม่ว่าจะเป็นของคนรวยคนจ น คนที่ประสบความสำเร็จ หรือคนที่ล้ ม เ ห ล ว ก็ต้องอย่าลืมว่า คนนั้นไม่ใช่เรา

และเราไม่สามารถเป็นเหมือนคน ๆ นั้นได้ 100 เปอร์เซนหรอก เพราะว่าเรากับเขาเป็นคนละคนกัน

แต่อยๅกจะให้นำแนวคิดเหล่านั้น มาพัฒนาใส่ความเป็นตัวเราเข้าไป ให้เหมๅะสมกับตัวเรา

น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดสู่การเป็นคนที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

คุณแค่ทำตัวจ นไม่ออกไป แ ฮ ง ก์ เ อ า ท์ เ สี ยเพื่อน ห่ ว ย ๆ บางคนไป ไม่ฟังคำพูดพวก ดีแต่ป าก

ทนทำงานหนัก และไม่ใส่ใจว่าใครจะพล่ๅม อะไรกินอะไรแค่พออยู่ได้ ไม่เที่ยวพักร้อน ผลๅญเงิน

ไม่ต้องใช้ชีวิตหรูทั้งที่ทำได้ ก้มหน้าก้มตาทำอะไรลำบากๆ ยอมอ ดหลับอ ดนอนได้ โฟกัสกับเป้าหมาที่เขาว่าเ พ้ อ เจ้ อ

ทำตัวแบบที่คนส่วนใหญ่เขาไม่ทำแล้ว ไม่เกิน 5 ปี คุณจะมีชีวิตใหม่ที่แสนสบาย ไปตลอดคุณยอมแลпไหมแค่นั้นแหละ

 

ขอขอบคุณ dekwat999