ข้อคิดคติเตือนใจ

คนเราทุกคนมีคุณค่า เพียงแค่ยืนให้ถูกที่

1. บางเรื่องต่อให้มันดีงามในความรู้สึกสักเพียงใด

แต่สุดท้ายมันไม่เกิดผลลัพธ์ใดๆ ก็อย่าได้ดึ ง ดั น

เพราะนานวันไปคุณจะเหนื่อยและล้า

คนๆนึง ต่อให้คุณรักคุณหลงสักเพียงใด

ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ สุดท้ายคุณจะเสี ยใจและเสี ยคน

2. ทำดีกับคนที่คุณไม่ช อบ

ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคน เ ส แ ส ร้ ง

แต่อาจเป็นเพราะพื้นที่หัวใจของคุณกว้างพอ

ที่จะให้มันไม่มีผลกระท บกับความรู้สึกได้อีกต่อไป

3. เธออาจ ด้ อ ย ค่ า ในที่แห่งหนึ่ง

แต่อีกที่หนึ่งเธออาจมีค่ามหาศๅล

ขอให้จำไว้ว่าทุกคนต่างมีคุณค่า

แค่ต้องยืนถูกที่ถูกเวลาก็เท่านั้น

4. คนที่น่า ส ม เ พ ช ที่สุดคือ คน เ น ร คุ ณ ผู้มีพระคุณกับเรา

คุณยืนอยู่ในจุดนี้ได้เพราะใครกันล่ะ

คนที่น่า ส ง ส า ร ที่สุดคือคนที่ห ล อ กตนเอง

ห ล อ กแม้แต่ตัวเองว่าฉันนี่แหละที่เก่งกว่าผู้ใด

คนที่น่าเวทนๅที่สุดคือคนที่กระหายอำนๅจ

วันใดที่คุณไ ร้ซึ่งอำนๅจคุณก็ไม่ต่างอะไรจาก ห ม า ตัวหนึ่ง

เปลี่ยนก่อน คิดก่อน ก่อนที่ทุกสิ่งนั้นจะสายเกินไป

5. ความรู้สึกอันแสน เ จ็ บ ป ว ด คือ

ฝ่ายตรงข้ามรู้ทั้งรู้ว่าคุณนั้นคิดอะไร

แต่มันกลับไม่มีความหมายสำหรับเขาเลย

คนบางคนต่อให้คุณดีกับเขาเพียงใด เขากลับไม่เคยใส่ใจเลย

เพราะในส มองของเขา ไม่เคยมีคุณอยู่เลย

6. หลังจากที่คุณตื่นนอนแล้ว คุณมี 2 ทางเลือก

1.ตื่นแล้วหลับต่อ ฝันหวานให้นานๆ

2.ตื่นแล้วลุกจากที่นอน แล้วทำตามฝันให้เป็นจริง

7. บางครั้ง การปล่อยกลับกลายเป็นการรักษาไว้

คนบางคน เรื่องบางเรื่อง

สุดท้ายก็กลายเป็นเพียงความทรงจำ

อย่าทุ ก ข์อย่าโ ศ กมากเกินไปเลย

ฝึกละฝึกถอยได้เมื่อใด ย่อมสบาย

8. หากสิ่งใดที่ยังไม่มั่นใจก็อย่าไปฝากความหวังไว้

เช่นนี้ก็ไม่มีทางผิ ดหวัง

อย่ารักใครที่ดูแล้วเขาไม่มีทางรักคุณ

เช่นนี้ก็เท่ากับปิดประตูแห่งความเสี ยใจ

ไว้แต่เนิ่นๆ คุณก็ไม่มีวันเสี ยใจเลย

ชีวิตคนเราไม่อาจ ห ลี ก เ ลี่ ย ง ความผิ ดหวังได้

แต่ความผิ ดหวังส่วนมาก เกิดจากคาดหวังมากเกินไป

9. คนบางคนหๅเรื่อง ท ะ เ ล า ะ กับคุณทุกวัน แต่ไม่เคยไปจากคุณ

แต่คนบางคน แม้แต่จะ ท ะ เ ล าะก็ยังไม่เคยคิด

แต่ก็หนีจากไปโดยไม่สน ใจสักนิดเลย

รู้ไหมว่าความเงียบน่ า ก ลั ว กว่าเสี ยงทะเลๅะนะ

10. อย่ามัวแต่มุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว

หันกลับมามองข้างหล้งเราบ้าง

ไม่อย่างนั้นคุณจะไม่มีทางรู้

ว่ากำลังจะ สู ญ เ สี ย สิ่งไหนไป