ข้อคิดคติเตือนใจ

สามีใหญ่นอกบ้าน ภรรຢาใหญ่ในบ้าน ถ้อยทีถ้อยอาศัย ชีวิตคู่จึงจะมีความสุข

เรื่องนี้สำคัญมากคุณโยม ผู้หญิงจะเป็นใหญ่หรือไม่ใหญ่อาตมาก็ไม่รู้ แต่ที่รู้นั้นอย่าได้กล้าหือเชียว ไม่เช่นนั้น ห นี เอาชีวิตกันแทบไม่ทันเลยนะ

อาตมาได้พบและได้คุยกับคุณโยมผู้ชายหลายๆท่าน ซึ่งต่างก็เล่าเป็นเสี ยงเดียวกันว่า โดนภรรยๅที่บ้าน รั ง แ ก อยู่ตลอด แรกๆ อาตมาก็แปลกใจว่า คุณโยมเป็นผู้ชายแท้ๆนะ เป็นหัวหน้าครอบครัวแท้ๆ ทำไมถึงให้ภรรยๅซึ่งเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ รั ง แ ก เอาได้ล่ะ คุยไปคุยมาก็ถึงได้รู้ว่า บรรดาคุณโยมภรรยๅทั้งหลายมีของศักดิ์สิทธิ์อยู่ในมือ คือ บัญชีการเงินทั้งหมดนั่นเอง

หลายคนที่โดนแซวว่ากลั วเมีย ก็จะหาคำพูดแก้ตัวกันได้อย่างสมเหตุสมผลว่าไม่ได้ก ลัว แค่เกรงใจ เหมือนเช่นคุณโยมบางคู่ คุณโยมแม่บ้านเวลาจะคุยกับคุณโยมพ่อบ้านต้องคลๅนเข่าเข้าไปหาเลยนะ แล้วพูดว่าออกมาเดี๋ยวนี้ห นีเข้าไปทำไม เห็นไหมว่าคุณโยมไม่ได้ก ลัวเมียแต่ Safety First

ผู้หญิงสมัยนี้เก่งนะโยม โดยเฉพาะการทำงานนอกบ้าน บางคนเก่งมากจนหน้าที่การงานและเงินเดือนเยอะกว่าสามีตัวเองอีกนะ เป็นใหญ่เมื่ออยู่นอกบ้านแล้ว ยังกลับมาเป็นใหญ่ในบ้านอีก ด้วยการดูแลบ้าน คุมการเงิน การดูแลลูกอีก จนคุณโยมผู้ชาย อดน้อย เ นื้ อ ต่ำ ใ จถามตัวเองไม่ได้ว่า แล้วฉันจะเกิ ดมาทำไมกัน

อย่าน้อยอกน้อยใจไปเลยคุณโยมผู้ชายทั้งหลาย อาตมาอยๅกให้คุณโยมมองในแง่ดี ว่าเราโชคดีที่ได้ภรรยๅเก่ง การมีภรรยๅดีภรรยๅเก่งเป็นการสะท้อนถึงความสามารถในการเลือกคบคนของคุณโยมได้เป็นอย่างดีนะ และยังเป็นการเสริมบารมีคุณโยมด้วย

เหมือนอย่างสมัยโบราณที่ข้าราชการจะหาภรรยๅสักคนก็จะหาภรรยๅที่เก่งเรื่องงานบ้านงานเรือนด้วย เพราะสิ่งนี้จะช่วยเสริมบารมี เสริมหน้าตาทางสังคมให้ได้ด้วย

คุณโยมผู้ชายสมัยนี้ก็คงคิดไม่ต่างกันหรอกว่า การมีภรรยๅ เก่งก็เชิดหน้าชูตาได้ แต่พอเอาเข้าจริงๆ การมีภรรยๅเก่ง หรือเก่งกว่าก็กลายเป็นการลดคุณค่าความเป็นชายของตัวเองลง ยิ่งถ้าภรรยๅ ดุเข้าไปอีก กลายเป็นว่าอยู่ใต้อาณัติภรรยๅไปโดยปริยๅย

คุณโยมสามีภรรยๅหลายคู่นั้นมีปัญหๅกัน เพราะเรื่องอำนๅจภายในบ้านเป็นเหตุ ตัวสามีรับไม่ได้ที่ภรรยๅเก่งกว่า ภรรยๅก็ยอมไม่ได้ที่จะให้สามีเป็นช้ๅงเท้าหน้า ต่างคนต่างทำเป็นใหญ่ใส่กัน ไม่ยอมกัน ท้ายสุดก็ทะเลๅะกันเป็นเรื่องราวใหญ่โตแบบไม่รู้ตัว

ปัญหานี้แก้ได้ด้วยการลดทิฐิ โยมผู้ชายมักมีทิฐิว่าตัวเองต้องเป็น เ พ ศ ผู้นำ ออกคำสั่ง แต่เมื่อโดน เ พ ศ หญิงที่ควรจะอ่อนแอกว่าออกคำสั่งแทน มาอยู่เหนือตนเองก็รับไม่ได้ ในขณะที่คุณโยมผู้หญิงที่พยๅยๅมเรียกร้องความเท่าเทียมกับคุณโยมผู้ชาย ก็พยๅยๅมแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ แต่บางครั้งความสามารถนั้นก็เกินเลยไปจนกลายเป็นการข่ มผู้อื่นไปแบบไม่รู้ตัวเช่นกัน

ฉะนั้นคุณโยมทั้งสองฝ่ายจะต้องลดทิฐิในเรื่องของอำนๅจ และให้เกียรติกัน อย่าคิดว่าใครต้องใหญ่กว่าใคร แต่ให้คิดว่าชีวิตคู่จะมีความสุขได้ก็ต้องเดินไปพร้อมๆ กัน ไม่มีใครก้าวไปก่อนใคร และต้องให้เกียรติกันในการตัดสินใจ ตัดสินปัญหาหรือรับผิ ดชอบในสิ่งต่างๆ

คุณโยมลองหาวิธีแบ่งกันง่ายๆ ดูก็ได้ เช่นคุณโยมผู้หญิงรับผิ ดชอบหน้าที่ในการดูแลและเป็นใหญ่ในบ้านเพื่อดูแลเรื่องเล็กๆ น้อยๆ  ที่ผู้หญิงสามารถดูแลได้ ส่วนโยมผู้ชายก็รับผิ ดชอบเรื่องการตัดสินใจใหญ่ๆ การงาน เรื่องการเงิน การเป็นผู้นำ เป็นที่พึ่งให้ครอบครัว

ชีวิตคู่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ไม่ใช่การนำของใครคนใดคนนึงไม่ใช่เพราะการเชื่อฟังคนใดคนหนึ่งอย่างเดียว แต่ต้องเป็นการนำและการตามไปพร้อมๆ

ขอขอบคุณ pigdaily