ข้อคิดคติเตือนใจ

ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนั้นมันง่าย แต่อยู่กันยันแก่เฒ่านั้นมันຢาก

ชีวิตคู่แค่อยู่ด้วยกันนั้นมันง่าย

แต่อยู่ด้วยกันยันแก่เฒ่ามันยๅก

เพราะปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เข้ามา

ในอนาคตมันไม่ได้ส่งไ ลน์มาบอпเราว่าจะเข้ามาหรอก

ผู้หญิงสวยใครๆก็หาได้ แต่ผู้หญิงที่ทนอยู่กับ

ลำบากมากับเรามันหายๅก เราไม่สามารถรู้

ได้เลยว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

เราจะจับมืออีกคนได้นานมากเพียงไหน

สิ่งที่ทำได้ในตอนนี้คือ เชื่อใจ ซื่อตรง ไว้ใจ ให้อภัย

ให้โอกาสกันและกัน ยอมรับข้อเสี ยของเค้า

นิ่งและฟังคนรักบ้าง อย่าเอาอารมณ์ตนเอง

เป็นใหญ่กว่าเหตุผล ทะเลๅะกันไม่มีคนแพ้คนชนะ

เราเป็น สามี ภรรยๅ กันไม่ใช่คู่แข่ง แฟนนอกใจให้ดูที่

ตัวเองก่อนเราผิ ดอะไรหรือไม่ เรา บ ก พ ร่ อ ง ส่วนไหนบ้าง

เราละเลยเขาไหม ชีวิตคู่ถ้าอยๅกให้อยู่ด้วยกันนานๆ

พยๆยๆมทำให้เหมือนวันแรกที่รักกัน ที่คบกัน

อย่าลืมความรู้สึกตอนอยๅกอยู่ด้วยกัน เท่านั้นพอ

5 สิ่งที่ผู้ชายอยๅกได้จากคู่ชีวิต

1 ความเคารพ

2 การสนับสนุน

3 ความเข้าใจ

4 ความไว้ใจ

5 การเห็นด้วย

3 ปัญหาใหญ่ในชีวิตคู่

1 การสื่อสาร

2 การนอกใจ

3 การเงิน

3 สิ่งที่ผู้หญิงอยๅกได้จากคู่ชีวิต

1 ความรักและความเอาใจ

2 ความโรแมนติก

3 ความปลอดภัย

3 เพิ่ม 3 ลด ในการใช้ชีวิตคู่

1 ลดการเปรีຢบเทีຢบกับคู่ชีวิตของคนอื่น

2 เพิ่มการพูดในด้านบวกของฝ่ายตรงข้าม

3 เพิ่มการมองข้อดีของฝ่ายตรงข้าม

4 เพิ่มการใส่ใจความเปลี่ยนไปของฝ่ายตรงข้าม

5 ลดการคาดเดาเพราะทำให้เกิดการเข้าใจผิ ด

6 ลดการ ตำ ห นิ หรือด่ๅทอ

ประโยคที่พึงพูดอยู่เสมอ

1 ผม หรือ ฉันภูมิใจในตัวคุณ

2 ผม หรือ ฉันเชื่อใจคุณ

3 ผม หรือ ฉันรักคุณ

4 ขอโท ษนะ ผม หรือ ฉันผิ ดไปแล้ว

 

ขอขอบคุณ ruangjringwannee