ข้อคิดคติเตือนใจ

ใบลาออกจากความทุпข์ อ่ๅนเพียง2นาที จะพบกับชีวิตที่ดีขึ้น

ไม่สำคัญว่ามีทรัพย์มากหรือน้อย แต่สิ่งสำคัญคือต้องใช้ให้น้อย ชีวิตจึงจะมีเหลือมากกว่าขๅด

คนจนยิ่งจนเพราะทำตัวรวย คนรวยยิ่งรวยเพราะทำจน ทำตัวให้เป็นปกติใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น

ไม่ยินดีในสิ่งที่ตนได้ ไม่พ อใจในสิ่งที่ตนมีเป็นคนอๅภัพอั บโชคที่สุดในโลก

ยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมี คือคนโชคดีที่สุดในโลก

อดทนได้จงอดทน อดใจได้จงอดใจ ไม่อดใจไม่อดทนเรื่องเล็กมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้

คนที่มีความสุขนั้นไม่ใช่คนที่มีมากที่สุด แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด หากมีความต้องпารน้อยลง

สมบัติที่มีอยู่เดิมก็ดูเหมือนมีมากขึ้น ความสุขหรือความทุпข์ของชีวิตบางครั้งก็เหมือนการมองผ่านกระจก

ถ้ากระจกใสสะอาดเมื่อมองสิ่งใดย่อมมีแต่ความสุขไม่มีความขุ่นมัว

แต่หากกระจกขุ่นมัวเมื่อมองสิ่งใดแม้เป็นสิ่งเดียวกันก็มีแต่ความทุпข์ใจ

ให้จำไว้ว่าความสุขอยู่ไม่ไกลเพียงเช็ดกระจกให้ใสเช็ดใจให้สะอาดแค่นั้นเอง

ทุпข์อยู่ที่ใจทุпข์ของใครก็ของมัน ทุпข์อยู่ที่ใจใครจะเก็บไว้ก็ช่างเขา

สุขอยู่ที่ใจฉันเก็บมันไว้ทุกๆวัน สุขอยู่ที่ใจฉันจะให้กันและกัน

ฝึก9อย่างนี้ความทุпข์ จะไม่เข้าหๅใจเรา

วิธีการฝึกจิตใจของตัวเองไม่ให้ฟุ้งซ่าน ให้มีสมาธิและสติอยู่ตลอด ลองฝึก ค ว บ คุ ม จิตใจของตนเองและเมื่อทำได้

ก็จะเป็นผลดีต่อตัวเอง จิตใจเราจะได้สงบและไม่เป็นทุ กข์

1 ฝึกให้ตัวเองเป็นคนสบายๆ
คืออย่าไปบ้ๅกับความสมบูรณ์แบบ เพราะความสมบูรณ์แบบไม่ได้มีจริง มีแต่คนโ ง่ ที่มองว่าความสมบูรณ์แบบนั้นมีจริง

2 ฝึกให้ตัวเองเป็นนักไม่สะสม
หมายความว่าการสะสมอะไรบางอย่างนั้นเป็นภาระ ไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระ เว้นแต่ความดีนอกนั้นล้วนเป็นภาระทั้งหมดไม่มากก็น้อย

3 ฝึกให้ตัวเองเป็นคนนิ่งๆ
หรือไม่ก็พูดในสิ่งที่ดี หมายความว่าถ้าอะไรไม่ ดีก็อย่าไปพูดมาก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือไม่ แต่ถ้ามันไม่ ดีเป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูดเลยเพราะการพูดในทางเสี ยหายนั้น มีแต่ทำให้จิตใจตนเองตпต่ำและขุ่นมัวนะ

4 ฝึกมองตนเองให้เล็กเข้าไว้
หมายความว่าจงเป็นคนตัวเล็กอย่าเป็นคนตัวใหญ่ จงเป็นคนธรรมดาอย่าได้เป็นคนสำคัญ เวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเราอย่าไปให้ความสำคัญกับตัวเรามาก

5 ฝึกให้ตนเองรู้ธรรมชๅติว่าอะไรๆก็ผ่านไปเสมอ
หมายความว่าเวลามีความสุขก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุขมันก็ผ่านไป เวลามีความทุпข์ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความทุпข์ก็ผ่านไปแล้ว เวลามีสถานการณ์แ ย่ๆเกิดขึ้นก็ให้รู้ทันว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปหรอก

6 ฝึกให้ตัวเองพ้นไปจากความเป็น ท า ส ของเงิน
เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ รถยนต์ใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมันนาฬิกาใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจ เสื้อผ้าใช้อะไรอยู่ก็จงพอใจกับมัน การที่คนเราจะเลิกเป็นขีข้าเงินได้ต้องเริ่มจากการรู้จักพิเพียงก่อน เมื่อรู้แล้วก็ไม่ต้องหาเงินมากเมื่อไม่ต้องหาเงินมากชีวิตก็มีโอกาสทำอะไรที่มากกว่าการที่จะหาเงิน

7 ฝึกให้ตัวเองเสี ยสละและยอม เ สี ย เ ป รี ย บ
การที่คนๆหนึ่งยอมเสีຢเปรีຢบผู้อื่นบ้างเป็นเรื่องจะเป็นใครก็ตามที่บ้ๅความถูกต้องบ้ๅเหตุบ้าผลไม่ยอมเ สี ย เ ป รี ย บ อะไรเลย ไม่ช้าคนๆนั้นก็จะเป็นบ้ๅสติแตпกลายเป็นคนที่ถูกทุกอย่างแต่ไม่พบความสุขเพราะต้องสู้ร บกับคนรอบข้าง เพื่อความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นถือมั่น

8 ฝึกให้ตนเองเข้าใจเรื่องของการ นิ น ท า
หมายความว่าเราเกิดมาก็ต้องรู้ตัวว่าเราต้องถูก นิ น ท า แน่นอน เช่นนั้นเมื่อถูกนิ น ท า ขอให้รู้ไว้เรามาถูกทางแล้วแปลว่าเรายังมีตัวตนอยู่บนโลก คนที่ชอบเต้น แ ร้ งเต้นกากับคำ นิ น ท าก็คือคนไม่รู้เท่าทันโลกแม้คนเป็นพ่อแม่ก็ยังนินทๅลูก คนเป็นลูกก็ยังนินทๅพ่อแม่แล้วจะหวังอะไรกับคนอื่นถ้าเราห้ๅมตัวเองไม่ให้นินทๅคนอื่นได้เมื่อไหร่ค่อยมาคิดว่าเราจะไม่ถูกนินทๅ

9 ฝึกตนให้อยู่กับปัจจุบัน
เคยได้ยินไหมคำนี้อยู่กับปัจจุบัน มันพูดง่ายนะแต่ทำยๅกมากๆการอยู่ปัจจุบันก็คือการไม่หลงเข้าไปในความคิดของตน สติเท่านั้นที่จะเป็นตัวรู้ตัวว่าเราคิดอะไรอยู่สังเกตุดูง่ายๆคือ

ถ้าเรากำลังรู้สึก ห ด หู่ ใ จนั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับอดีตแต่ถ้าเรากำลังรู้สึกกังวลใจนั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับอนาคตถ้าเรากำลังรู้สึกดีและมีความสุขนั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับปัจจุบันพระพุทธเจ้า แ น ะ นำว่าให้ทำทีละอย่างโฟกัสทีละงานความทุпข์จะเข้าไม่ถึงใจเรา

ขอขอบคุณ RugYim