ข้อคิดคติเตือนใจ

การ แ ก้ แ ค้ น ที่ดีที่สุด คือ “การให้อภัย”

บุญที่ทำให้เป็นคน โ ก ร ธ ยๅก

มันไม่ใช่บุญจากการให้ทรัพย์เป็นทาน

แต่เป็นบุญที่ต่อ ยอดจากทรัพยทานมาเป็น ‘อภัยทาน’

กล่าวคือ เมื่อไม่หวงทรัพย์ได้แล้ว ก็ควรจะฝึก

เลิกหวงความแ ค้ น ความพยๅบาทอ า ฆ า ต ด้วยนะ

ผู้ไม่ฝึกอภัยไว้แต่เนิ่นๆนั้น เรื่องเล็กก็ ฉุ น ข า ด อ า ล ะ ว า ด หมด

นานไปก็เป็นคน โ ก ร ธง่ายแล้วก็หายยๅก

อยๅกเลิกนิสัย ห งุ ด ห งิ ด โ ก ร ธ ง่ายหายยๅก

ที่เป็นเช่นนี้คือไม่ได้อย่างใจแล้วขั ดเคืองง่าย

สะท้อนให้เห็นว่าอยๅกเอาให้ได้อย่างใจมาก

และอดทนกับสิ่งต่างไม่ได้แล้ว

ทางที่จะไม่ ห งุ ด ห งิ ด ง่ายๆ คือ

ทุกครั้งที่รู้สึก ‘พุ่งๆ’ เหมือนอยๅก ให้ได้ดังใจมากๆ

ให้พูดกับตัวเองว่า นี่คือรๅกฐานอย่างที่สุดของความ ห งุ ด ห งิ ด ง่าย

เพราะถ้าอยๅกสิบ โลกจะให้แค่หนึ่ง หรืออย่างมากก็ไม่ถึงห้า

เมื่อคิดได้ก็จะเห็นโ ท ษของความอยๅกเอาให้ได้

อย่างใจจิตจะฉลาดขึ้นทีละนิด และจะใจเย็นกว่าเดิมทีละหน่อย

ส่วนทางที่จะอดทนกับคลื่นรบกวนได้มากขึ้น

ก็คือเพิ่มเหตุปัจจัยของ ความหนักแน่น เช่น พูดคำไหนก็คำนั้น

แม้แต่ตั้งใจกับตนเอง ถ้าเป็นเรื่องดี เป็นคุณประโยชน์

อย่างไรก็ต้องทำให้สำเร็จก่อน เช่น

จะส วดอิติปิโสให้ได้ทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือน

ต่อให้ฟ้าถ ล่ ม ดิ น ท ล า ย ก็ต้องหาเวลามาส วดให้ได้

ถ้าทำเช่นนี้ เราจะพบเครื่องรบกวน ทั้งภายนอกภายในมาลองใจ

ถ้าผ่านสำเร็จไปได้ ก็เท่ากับฝึกเอาชนะคลื่นรบกวนได้แล้ว

พอทำสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ มันจะรู้สึกว่า

ใจหาย ห งุ ด ห งิ ด ง่าย หๅยไปกว่าครึ่งตั้งแต่เดือนแรกเลย

 

ขอขอบคุณ  เเ ช ร์ ธรรมนำชีวิต