ข้อคิดคติเตือนใจ

หลักในการใช้ชีวิตคู่ให้มีความสุข และให้รักยืนยๅว

เมื่อเห็นคนเฒ่าคน แ ก่ รุ่นคุณปู่คุณย่าครองคู่กันได้นานนับสิบปี ไม่ว่าใครก็อยๅกมีชีวิตคู่ดีๆแบบนี้ด้วยกันทั้งนั้น เรื่องแบบนี้มีวิธี ใครอยๅกรู้ มาดูกันเลยนะ

1.สื่อสารกันให้รู้ใจ

ยิ่งอยู่กันนานยิ่งรู้ใจ แต่ในทางกลับกันนั้น ก็จะสื่อสารกันน้อยลงตามไปด้วย และคิดเองว่าเข้าใจความรู้สึกรู้ใจกันไปหมด จึงไม่ค่อยจะสื่อสารกันไม่ต้องพูดคุยกันก็ได้ แต่นี่เรื่องสำคัญจริงๆถ้าเกิดเดาใจกันผิ ดหรือสำคัญตัวกันผิ ดมากไป จะทำให้ไม่เข้าใจกัน จากเรื่องเล็กอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ ชีวิตคู่ที่ชื่นมื่นมันอาจ ล้ ม เ ห ล ว ได้ ถือเป็นอีกหนึ่งสาเหตุในการ ห ย่ า ร้ า ง เลยล่ะ

2.ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน

ถือเป็นสิ่งสำคัญเลยล่ะสำหรับการใช้ชีวิตคู่ การใช้เวลาอยู่ร่วมกัน ทำให้คุณสามารถสื่อสารกับคู่ของคุณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในยุคนี้ที่ต่างคนต่างใช้ชีวิต บางคู่ในวันๆหนึ่งอาจจจะไม่ได้เจอหน้ากันมี

3.การใช้เงิน

ถือเป็นปัญหาใหญ่ต้นๆของชีวิตคู่เลย โดยเฉพาะคู่ข้าวใหม่ปลๅมันนั้น กำลังอยู่ในช่วงสร้างครอบครัว และมีของจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายมากกว่าก่อนแต่งงาน ฉะนั้นการวางแผนร่วมกันเกี่ยวกันการใช้จ่ายเพื่อครอบครัว จะต้องมีสติก็การจับจ่ายใช้สอยประหยัดใช้จ่ายในสิ่งจำเป็น เพื่อที่จะมีเงินเหลือใช้จ่ายในอนาคต

4. อย่าคาดหวังสูงกับคู่ครองของตน

แน่นอนว่าไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบไปทุกอย่างหรอก แม้กระทั่งตัวเราเองก็ยังมีจุด บ ก พ ร่ อ ง ของตัวเราเลย การยอมรับข้อ ด้ อ ย ของกันและกันได้นั้น และต้องพร้อมปรับตัวให้ยอมรับสิ่งที่อีกฝ่ายเป็น เพราะนิสัยบางอย่างมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จงอย่าคาดหวัง แต่ให้เลือกมองแต่สิ่งดีๆของกันและกันดีกว่า

5.รู้จักภาระหน้าที่ของกันและกัน

ถือเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับชีวิตคู่ ควรพูดกันให้เข้าใจว่าเมื่อใช้ชีวิตร่วมกันแต่ละฝ่ายต้องมีบทบาทหน้าที่ ต้องมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบ เรื่องนี้ต้องตกลงกันให้เข้าใจด้วยนะ แน่นอนว่าไม่ว่าชายหรือหญิงก็ไม่อยๅกเป็น ค น ใ ช้ ของใครหรอก

เป็นหลักคิดเบื้องต้นของการใช้ชีวิตคู่ และถือเป็นคติเตือนใจเล็กๆของคนมีคู่ เมื่ออ่ๅนแล้วอาจจะ ฉุ ก คิดและอยๅกเปลี่ยนแปลงตนเองก่อนที่จะสายเกินไป ถ้าทำได้ครบ 5 ข้อนี้ รับรองชีวิตคู่ยืนยๅวไปตลอดอย่างแน่นอน

 

ขอขอบคุณ วิชาชีวิต