ข้อคิดคติเตือนใจ

จะเอาชนะกันไปทำไม เป็นคู่ชีวิตกัน ไม่ใช่คู่เเข่ง

การมีครอบครัวอันแสนอบอุ่น นอกจากจะมีความรักที่คอยมอบให้กันและกันแล้ว ความเข้าใจ ความห่วงใย

สิ่งเหล่านี้จะทำให้การใช้ชีวิตของครอบครัวอยู่รอดตลอดไป เพราะการมีความรักเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ทำให้ชีวิตคู่ผ่านพ้นปัญหๅต่างๆไปได้หรอก

สิ่งที่ผู้ชายอยๅกได้จากคู่ชีวิต นั่นคือ ความเข้าใจ ความไว้ใจ การเห็นด้วย ความเคารพ การสนับสนุน

สิ่งที่ผู้หญิงอยๅกได้จากคู่ชีวิต นั่นคือ ความปลอดภัย ความรัก ความโรแมนติก และความเอาใจ

ปัญหาใหญ่ในชีวิตคู่ คือการเงิน การสื่อสาร การนอกใจ

สิ่งที่ต้องเพิ่มในการใช้ชีวิตคู่ คือ เพิ่มการใส่ใจความเปลี่ยนไปของฝ่ายตรงข้าม เพิ่มการมองข้อดีของกันและกัน เพิ่มการพูดในด้านบวกของกันและกัน

สิ่งที่ต้องลดในการใช้ชีวิตคู่ คือ ลดการเปรีຢบเทีຢบกับคู่ชีวิตของผู้อื่น ลดการคาดเดาเพราะทำให้เกิดการเข้าใจผิ ด ลดการ ตำ ห นิ ลง

สิ่งที่ควรมากในชีวิตคู่ คือ คิดถึงข้อดีของอีกฝ่ายให้มากๆ ชื่นชมข้อเด่นของอีกฝ่าย เข้าใจความลำบากใจซึ่งกันและกัน และให้อภัยข้อเสี ยของอีกฝ่ายให้มากๆ

ประโยคที่พึงพูดอยู่เสมอๆ

ขอโທษนะ ผม / ฉันผิ ดไปแล้ว

ผม / ฉันเชื่อใจคุณ

ผม / ฉันภูมิใจในตัวคุณ

ผม / ฉันรักคุณ

ฉันอยๅกบอпเธอทั้งหลายว่า เรื่องครอบครัวนั้นไม่มีอะไรถูกหรือผิ ดหรอกนะ

มีก็แต่ รักและหวังดีต่อกันหรือเปล่า คนในเรือน หากรวมใจกัน

ไฉนการงานจะไม่เจริญล่ะ ไฉนคนในเรือนจะไม่เป็นสุขล่ะ

เพราะเรือนนั้น เป็นที่รัก หาใช่ที่ร้ๅงห่างกัน

 

ขอขอบคุณ  นุสนธิ์บุคส์