ข้อคิดคติเตือนใจ

จงจำ 10 ข้อไว้เตือนใจคุณ หากต้องพบเจอกับ ม ร สุ ม ชีวิต

เมื่อวันใดวันหนึ่ง ที่พบเจอปัญหา

ทำให้คุณ ท้ อ แ ท้ ต่อชีวิต

ขอเพียงแค่คุณจดจำ 10 ข้อ เอาไว้เตือนใจ

และจำไว้ถ้าต้องพบกับ ม ร สุ ม ชีวิต

1. ชีวิตที่สวยงาม ไม่จําเป็นที่จะต้องเพอร์เฟกต์

แม้อะไรๆ จะ ผิ ด พ ล า ด ไปหมด แต่ขอให้ตระหนักไว้

ถึงสิ่งที่มีค่ามากสําหรับคุณที่ยังคงอยู่

ถ้าคุณยังหายใจ และมีครอบครัว

ที่น่ารักๆและเพื่อนฝูงที่รักคุณมาก

มีอาหารอร่อย ๆ เพียงเท่านี้พอ

และครบถ้วนแล้วล่ะ

2. จงพยๅยๅมมองหาสิ่งดีๆ

ในทุกๆวัน แม้ว่ามันจะยๅกเพียงไหน

ไม่มีทางหรอก ที่ทุกวันจะสวยงาม

ตามที่คุณวางแผนเอาไว้

หากวันใดเจอเรื่องที่ท้าทาย

จงใช้มันเปลี่ยน ไปในทางที่ดีขึ้น

3. บางครั้งสิ่งร้ๅย ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต

อาจเป็นตัวนําทางไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดก็ได้

จงมองให้เห็นถึงความงาม

ในช่วงเวลาที่ เ ล ว ร้ า ยและรับรู้ว่ามีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่

ใช้ประสบการณ์ที่ไม่ ช่วยให้คุณเติบโต

เรียนรู้ และเปิดรับมุมมองใหม่ๆ

4. ในยๅมสุขจงกล่าวขอบคุณ และเฉลิมฉลอง

แต่พอถึงยๅมทุ กข์จงกล่าวขอบคุณเถิด

และก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ

โลกของเราล้วนมีสิ่งตรงข้ามกัน

ถ้าไม่มีความมื ดก็ไม่มีแสงสว่าง

แน่นอนว่าชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องไม่ ดี

ถ้ามันเกิดขึ้นแล้ว

ให้คุณกล่าว “ขอบคุณ”

แล้วพลิก วิ ก ฤ ต นั้นให้เป็นโอกาส

ในการก้าวไปข้างหน้าเถิด

5. จําไว้เสมอว่าสถานการณ์ปัจจุบัน

ไม่ใช่จุดหมายสุดท้ายของชีวิตคุณ

สิ่งที่ดีที่สุดนั้น ถึงคุณจึงไม่จําเป็นต้องยืน

อยู่ที่เดิมไปตลอด เพราะคุณไม่ใช่ต้นไม้

เมื่อทุกอย่างไม่เป็นไปตามใจหวัง

ที่ดีที่สุดคือการก้าวเดินต่อไป

เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้ตัวเอง

และก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิตตนเอง

6. ลองจับที่ ชี พ จ ร ของคุณดู

แล้วจงขอบคุณที่คุณยังมีชีวิตอยู่

เมื่อทุกอย่าง ผิ ด พ ล า ด ไปหมด

เรามักลืมนึกถึงคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่

จําไว้ว่าแม้ในเวลาที่ชีวิตมี ฝั น ร้ า ย

คุณมีโอกาสที่จะทําให้ทุกอย่างกลับมาดีได้เสมอ

เพราะคุณยังมีชีวิตและลมหายใจอยู่นะ

7. ไม่ว่าตอนนี้จะรู้สึกอย่างไร

จงลุ กจากที่นอนและแต่งตัวเถิด

มุ่งสู่จุดหมาย อย่าเพิ่งยอม

อย่าปล่อยให้ชีวิตทํ า ร้ า ย คุณนานเกินไป

การ พ ย า ย า ม รักษาวิธีคิดอันดีไว้

และเปลี่ยนวันร้ๅยๆ ให้กลายเป็นความเข้มแข็ง

มันจะทําให้คุณสามารถก้าวเดินไปข้างหน้า

และพร้อมเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม

8. หนึ่งการตัดสินใจของคุณ

สามารถพลิกผันทั้งชีวิตของคุณได้

ถ้าคุณไม่ ชอบชีวิตที่เป็นอยู่

ให้จำไว้ว่า “คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้เสมอ”

จริงๆแล้วคุณมี อิ ท ธิ พ ล และความสามารถ

ในการควบคุมให้ชีวิตเป็นดั่งฝันได้

เพราะฉะนั้นจงอย่าให้ความเป็นจริงทำให้หมดกําลังใจ

คุณสามารถเอาชนะมันได้ด้วย วิธีคิดมุมมอง

และทัศนคติเชิงบวกของคุณเองนั่นแหละ

9. การคิดมากจะทําให้คุณอารมณ์เสี ยเปล่าๆ

หายใจเข้าลึกๆ แล้วปล่อยวางเรื่องราวร้ๅยๆไปนะ

บางครั้งเราก็ สร้ๅงปัญหาทีไม่มีจริงขึ้นมา

ให้หนัก ส ม อ ง ให้มีสติตระหนักรู้ความคิดของตน

ปล่อยให้มันควบคุมคุณ และถามตนเองว่า

“นี่ทุกอย่างกําลัง ผิ ด พ ล า ด จริงๆ

หรือว่าฉันแค่คิดมากไปเองนะ”

10. ยิ่งฉันอายุมากขึ้นเท่าไหร่

ฉันก็ยิ่งตระหนักมากขึ้นว่า

เราทุกคนต่างก็ไม่รู้ว่าตนเอง

กําลังทำอะไรอยู่หรอก

เราก็แค่ แ ก ล้ ง ทําเป็นรู้แค่นั้นเอง

เมื่อไหร่ที่คุณ เ ค รี ย ด กับชีวิต

ให้จําไว้ เราทุกคนต่างก็ต้อง ดิ้ น ร น เช่นกันหมด

ไม่มีใครรู้มากกว่าใคร ในเรื่องการใช้ชีวิตเลย

ฉะนั้น ถ้าหลาย ๆ อย่าง ผิ ด พ ล า ด

จงจําไว้ว่าคุณไม่ได้ มีตัวคนเดียว

เพราะเราทุกคนนั้น ก็อยู่บนเรือลําเดียวกัน

 

ขอขอบคุณ คิดสิ