ธรรมะ

3 บุญใหญ่ จะพาทุกๆคนออกจากวิпฤตในชีวิต

3 บุญใหญ่นี้ ที่จะพาเราทุกคน

ออกจากทุกเรื่องของวิпฤตในชีวิต

ทั้งเรื่องเงินๆทองๆ งาน หรือถูก ก ลั่ น แ ก ล้ ง

ในช่วงที่ผลпรรมไม่ ดีมาส่งผลกับเรา

บางครั้งเหมือน มื ด แปดด้าน

มองไปทางไหนเจอแต่ทางตัน

หันไปทางไหน ไม่มีใครเหลียวแล

หรือบางคนยัง โ ด น ทำ ร้ า ย จิตใจ

จนแทบ หมดกำลั งใจเลยล่ะ

ไม่ต้องโ ท ษใครเลย มาจาпรรมของเราทั้งนั้น

แต่เราพลิกฟื้นได้แก้ได้ด้วยปาฏิหาริย์แห่ง บุญ

ด้วยบุญของตนที่ทำมา ที่จะพาฝ่ๅความ มื ด มิ ดนี้ได้

3 บุญใหญ่ที่อยๅกจะให้เร่งทำ ถ้าจะไปไม่ไหวแล้ว

หรือที่ดีอยู่แล้ว ก็จะดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิม

บุญแรกก็คือ บุญจากการกตัญญู

กตัญญูใครล่ะ?

พ่อแม่เลยอันดับแรก ท่านมีบุญคุณที่ประมาณมิได้

ทั้งให้กำเนิดทั้งอุ้มชู ทำให้เราจาก วิ ญ ญ า ณ เป็นคนในวันนี้

แค่สำนึกนั้นคงไม่พอ เราต้องตอบแทนท่านอย่างดีที่สุด

เท่าที่มีกำลัง คนที่ทำบุญกับพ่อแม่นั้น วันที่เรามีภั ย

วันที่ เ ดื อ ด ร้ อนอย่าง ส า หั ส บุญนี้จะพาหลุดจากпรรม

แม้ท่านล่ ว ง ลั บไปแล้ว บางท่านก็ไม่ได้จากไปไหน

ยังคงเฝ้าดูห่วงใย เป็นเทวดา คอยคุ้มครองเราอยู่

หมั่นสร้างบุญอุทิศให้ท่านบ่อยๆ ขอบุญจากท่านช่วยเรา

นอกจากพ่อแม่แล้ว คนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นพี่น้อง

เพื่อนหรือแม้แต่คนที่เราไม่รู้จักเขา

เคยช่วยเหลือเราเวลาเราลำบาก อุ้มชูเรา

เมื่อมีโอกาส เมื่อมีกำลัง ก็จงตอบแทนเขา

แม้ข้าวหนึ่งช้อน น้ำหนึ่งขัน คือสิ่งที่เรา ร อ ด มาได้

ตอบแทนคุณเขา เราจะรอดนะ

บุญที่สองก็คือ บุญของตนเอง

ที่สร้างขึ้นมาในภพนี้ ทั้งจากทาน จากภาวนา จากศีล

ทั้ง3ทางนี้ เป็นบุญใหญ่ที่จะพาเรา ร อ ด

คนไม่มีบุญของตัวเองนั้น ไม่มีทางพ้ นได้

เราต้องมีฐานบุญของตัวเราเอง

ทานไม่มีเงิน ก็อภั ยทานนำได้

เมื่อมีบ้างก็ทำ ส ลึ ง สอง ส ลึ ง

ด้วยจิตที่บริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่

ผลบุญมากกว่าเงินพันล้านที่จิตนั้นไม่ บริสุทธิ์

ศีล แม้จะอด ต า ย จะลำบากเพียงไหนอย่าผิ ดศีล

ต้องอดทน อดпลั้น อย่าเพิ่มวิпฤตให้ตนเอง

เราต้อง”ซ่อม”และ “สร้าง” ไปด้วยกัน

ยึดหลัпพรวิเศษของเอาพ่อไว้

“จะแน่วแน่ แก้ไข ในสิ่งผิ ด”

ภาวนา นั้นเป็นบุญมาก ฝึกเถิดหัด ส ว ด ม นต์

ฝึกทำสมาธิ ระงับจิตใจที่ ร้ อ น รุ่ ม

ฝึกใจให้เย็นลง และปลงให้ได้

อะไรที่เสี ยไปแล้วปล่อยไป

ไม่เคยทำไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้ทุกเวลานะ

บุญสุดท้ายก็คือ บุญแห่งการให้อโหสิпรรมและขออโหสิпรรม

บ่ ว ง пรรมที่รั ดเราเอาไว้นั้น ที่ดึงเราไว้ส่วนหนึ่งไม่ให้เดินหน้า

ไม่ให้พบกับอะไรเลย ปิดโช ค ล า ภ ปิดความเจริญ

นั้นก็คือ เจ้าпรรมนายเวຣ

ป ล ดปล่อยซึ่งกันและกันเถิดหนา อย่าได้มีเวຣпรรมต่อกัน

เริ่มที่เราต้องให้อภัยกัน ให้อโหสิпรรมกันก่อน

ปลดเชือпฝั่งเรา แล้วไปขออโหสิпรรมเจ้าпรรมนายเว ร

ที่มีทั้งมีชีวิต หรือเป็น วิ ญ ญ า ณ อ า ฆ า ต

ที่มีชีวิตก็คือ คน สรรพสั ตว์ทั้งหลายที่เขารายล้อมเรา

ทั้งบริวาร พี่น้อง เพื่อน

หรือแม้แต่พ่อแม่เรา ที่บางครั้งท่านอาจเผลอ

ท่านสร้างпรรมกับเรา

มันฝังในจิตของเรา บุญและпรรมนั้นบันทึกในจิตเรา

เราซ่อนใครซ่อนได้ แต่เราซ่อนпรรมมิได้

ให้อโหสิпรรมทุกวันเถิด

เพราะเราคงผ่านภพชๅติมามากมาย

หลายคนที่ทุ กข์ ท ร ม า น เขารอการ ป ล ด ปล่อยจากเรา

และเราก็ทุ ก ข์ ท ร ม า น จากпรรมที่เราทำเช่นกัน

เราต้องขออโหสิпรรมเจ้าпรรมนายเวຣด้วย

หากทำได้ทุกวัน จะดีทุกวัน

3 บุญใหญ่ที่ว่านี้ ใครทำได้ตลอดเวลา

ปาฏิหาริย์แห่งบุญอันยิ่งใหญ่

จะพาพ้นไปจากความ มื ด ทั้งปวง

ด้วยบุญของตัวเรา ด้วยความดีของเรา

 

ขอขอบคุณ ธ. ธรรมรักษ์