ข้อคิดคติเตือนใจ

การดูแลบุพการี ไม่ใช่ภาระ แต่เป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่

การดูแลพ่อแม่ มันไม่ใช่แค่หน้าที่

แต่เป็นการสร้างบุญอันยิ่งใหญ่

หลายๆคนคงมี ความกตัญญู

อยู่ในตนเองด้วยกันทั้งนั้นแหละ

อยู่ที่ว่า ใครจะมีมากน้อยเพียงไหน

แต่คุณรู้หรือไม่ว่า การกตัญญูนั้น

สามารถสร้างบุญกุศลให้กับเราได้

มากมายเลยล่ะ หลายคนบ่นว่าเหนื่อย

และหมดกำลังในการเลี้ยงดูพ่อแม่ที่ชรๅ

ทำบุญกับพ่อแม่ดีกว่าทำกับคนอื่น

ในทางโลกล้วนๆ ได้รับการสรรเสริญ

ในทางธรรมล้วนๆนะ ได้รับการยกย่อง

ทำบุญกับลูกด้วยไม่หวังผล ไม่ได้คิดว่า

จะได้อะไรตอบแทนเต็มบุญเลยที่ได้ทำ

แม้แต่ สั ต ว์ เลี้ยง หรือไม่ได้เลี้ยงก็ตาม

เราให้อาหาร ให้ความรักและเลี้ยงดู

ให้เมตตาไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆ

เพียงเห็นเขาอิ่ม และมีความสุข

จิตใจเราเองจะมีแต่สูงขึ้น

กิ เ ล ส ไ ม่ ดี แทรกตัวก็ยๅก

อย่ามองใครว่าเป็นภาระ แต่จงมองว่า

เรากำลังสร้างบุญอันยิ่งใหญ่

 

อานิสงส์ ของการดูแลพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ

1 ทำให้มีความสุข

2 เป็นคนมีเหตุผล

3 เป็นคนมีสติรอบคอบ

4 มีความอดทน

5 พ้นทุ กข์ได้

6 พ้นภัยได้

7 ได้ลๅภ โดยง่าย

8 ปลอดภัย ในยๅมคับขัน

9 เทวดๅรักษๅ

10 ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

11 มีความเจริญก้าวหน้า

12 ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกดี

13 เป็นตัวอย่างอันดีแก่ คนรุ่นหลังๆ

 

ใครที่รู้ตัวว่ายังทำหน้าที่ของลูกได้ยังไม่ ดี

เริ่มใหม่ตั้งแต่วันนี้ ก็ไม่สายนะ

กลับบ้านไปดูแลพ่อแม่ผู้มีพระคุณเรา

เอาใจใส่ท่านให้มากๆรักท่านมากๆ

เหมือนกับที่ท่านดูแลเรา รักเรา

รับรองว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆ

เพราะ สิ่งที่ท่านได้รับกลับมาคือ

รอยยิ้มและความสุขทางใจ

ที่หาไม่ได้จากที่ไหแน่นอน

 

ขอขอบคุณ  me-panya