ข้อคิดคติเตือนใจ

คุณสมบัติ 7 อย่ๅง สำหรับการเป็นแม่ที่ดีของลูก

ลูกทุกคน คงคิดว่าอยๅกที่จะได้ฟัง

ว่าคุณรักเขามากแค่ไหนและรับรู้ถึงความรักของคุณได้

ดังนั้นคุณก็สามรถบอпรักลูกบ่อยๆได้เลยนะ

 

1.คอยรับฟังเสมอ

คุยกับลูกบ่อยๆเพื่อดูว่าชีวิตของลูกเปลี่ยนแปลง

ไปอย่างไรบ้าง พย าย ามเป็นผู้ฟังที่ดีของลูกเสมอๆ

อย่าใช้ความรู้สึกของตัวเองตัดสิน

เรื่องที่ลูกเล่าให้ฟัง เพราะบางครั้งเขาแค่อย า ก ร ะ บ า ย

เรื่องในใจให้ใครบางคนฟัง คุณสามารถกอด

ลูกเพื่อให้กำลังใจลูกก็เท่านั้นเอง

2.ใช้เวลาคุณภาพ

ให้เวลากับลูกและให้ลูกทำในสิ่งที่อยๅกทำ

เช่น ระบายสี วาดรูป ใช้เวลานี้

เพื่อสังเกตความสนใจลูกๆของคุณ

3.รู้จักขอโທษ

อย่าลืมนะ ว่าเราก็เป็นคนเหมือนๆกัน

การกล่าวขอโທษเมื่อคุณทำ ผิ ด

ก็จะเป็นตัวอย่างให้ลูกเราเห็นว่าเมื่อลูกทำ ผิ ด

ลูกก็ควรจะพูดคำขอโท ษเช่นกันนะ

4.มีอารมณ์ขันในบางสถานการณ์

ข้ อนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยให้คุณไม่ ป รี๊ ด แ ต กใส่ลูก

อย่างไรก็ตามคุณต้องเจอกับน้ำหวานหп

ข้าวของกระจัดกระจายเต็มบ้าน

หรือส า ร พั ด ปั ญ ห า ป ว ด หั ว

แค่คุณยิ้มสู้ไว้ก็ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้

5.อดทน

การเป็นแม่คือเรื่องท้าทาย เพียงแค่คุณ

ใจเย็นแล้วค่อย ๆ อธิบายให้ลูกฟังอย่างช้าๆ

ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้อย่างราบรื่น

6.มั่นคงหนักแน่น

คุณควรเป็นดังหิ นผาเพื่อให้ลูกได้พักพิง

เวลาที่ต้องการใครสักคน

เริ่ม เ สี ย ตั้งแต่วัย เ ด็ ก เมื่อโตขึ้น

เวลาที่ลูกเกิดมี ปัญหาอะไร

ลูกจะนึกถึงคุณเป็นคนแรกเลย

7.มีความเข้าใจและคอยสนับสนุนลูก

รักลูกในสิ่งที่ลูกเป็น สนับสนุนลูกสิ่งที่ลูกเลือก

มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย ขอแค่คุณลองทำดู

รับรองคุณจะเป็นฮีโร่ในใจลูกคุณอย่างแน่นอน

 

ขอขอบคุณ verrysmilejung