ข้อคิดคติเตือนใจ

ทุпข์ใดๆ ก็ไม่ทำให้หนัก ถ้าเราไม่เอาใจของเราเข้าไปแบก

1. ความสบายใจ

ไม่ได้เกิดจาก ทำทุกสิ่งให้เป็นดังใจ

แต่เกิดจาก ใจที่ยอมรับว่า

ไม่มีอะไรที่จะได้ดังใจเราไปทุกอย่าง

2. รู้จักให้ รู้จักรับ

รู้จักปรับ รู้จักให้อภัย

รู้จักแบ่ง รู้จักได้

รู้จักแข็ง รู้จักคลาย

ชีวิตจะเบาสบาย และมีความสุข

3. บางครั้งกำลังใจ

นอกจาก จะมีไว้ให้ใครๆแล้ว

ก็ต้อง เก็บไว้ ให้ตนเองด้วย

4. เมื่อวาน

ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้ว

จึงมีวันพรุ่งนี้ ให้เราได้ทำสิ่งดีต่อไป

5. คนเดียวเท่านั้น

ที่จะช่วยให้คุณผ่านทุกปัญหา

คือตัวคุณเอง

6. เรื่องวุ่นวายบนโลก มีอยู่ 2 อย่างเท่านั้น

คือไปหลงรัก และ ไปหล ง เ ก ลี ย ด

7. ต่างคน ต่างความคิด ต่างจิต ต่างใจ

อย่าดู ถู ก ความคิดใคร เพียงเพราะคิดต่าง

8. อ่ า น หนังสือออก สำคัญ

อ่ า น เหตุการณ์ออก สำคัญยิ่งกว่า

อ่ า น คนอื่นออก สำคัญยิ่ง

อ่ า น ตนเองออก สำคัญที่สุดแล้ว

9. ถ้าคิดได้ ให้ช่วยคิด

ถ้าคิดไม่ได้ จงช่วยทำ

ถ้าทำไม่ได้ จงให้ความร่วมมือ

ถ้าร่วมมือไม่ได้ จงให้กำลังใจ

แม้ให้กำลังใจไม่ได้ ก็ให้สงบนิ่ง

10. ละได้ ใจก็สะอาด

วางได้ ใจก็โล่ง

ปลงได้ ใจก็เย็น

อภัยได้ ใจก็สงบ

11. เงาจันทร์เกิดจาก ความนิ่งของน้ำฉันใด

ปัญญาเกิดจากความนิ่งของใจฉันนั้น

12. ไม่ใช่ความทุпข์ ที่ทำให้เราคิดมาก

แต่เพราะเราคิดมาก จึงเกิดความทุпข์

13. หาที่สงบร้อยที่ ยังไม่ ดีเท่า สงบที่ใจตน

รู้จักคนร้อยคน ไม่ ดีเท่ารู้จักตนเพียงคนเดียว

14. เมื่อมี จงรู้จักให้

เมื่อได้ จงรู้จักพอ

เมื่อขอ จงรู้คุณค่า

คนเราเกิดมา ถึงเวลา ก็ต้องจากกัน

15. สิ่งที่ย้อนไม่ได้ คือ เวลา

สิ่งที่หนีไม่ได้ คือ ความตาຢ

สิ่งที่ชื้อไม่ได้ คือ สุขภาพ และ ชีวิต

สิ่งที่มองไม่เห็น คือ ใจคน

สิ่งที่ต้องอดทน คือใจตนเอง

16. ไ ฟ ไ ม่ ไ ด้ ร้ อ น ถ้าเราไม่เอาตัวเข้าไปใกล้

ทุпข์ใดๆ ก็ไม่ทำให้เราหนัก

ถ้าเราไม่เอาใจเข้าไปแบก

17. กำลังใจ อาจหาได้จากคนรอบข้าง

แต่ความเข้มแข็ง เราต้องสร้างมันด้วยตัวเอง

18. ทุกครั้งที่เราไม่เข้าใจกัน

ไม่ ผิ ด ที่จะ โ ก ร ธ แต่

ผิ ด ที่เราไม่ขอโທษกัน

19. เมื่อตัดสินใจ ที่จะเดินไปข้างหน้า

ก็อย่าหวั่นกับ ปัญหาที่จะต้องเจอ

20. คนมีปัญญา

มักมองเห็นโอกาสในทุกปัญหา

คนขๅดปัญญา มักมองเห็นปัญหาในทุกโอกาส

21. จงเป็น คนเก่ง คนดี และมีความสุข

แค่นี้ก็เป็น คนโดยสมบูรณ์ แล้วนะ

 

ขอขอบคุณ thatlikegood