ธรรมะ

ตักบาตรเป็นร้อยครั้ง ก็ได้บุญไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่แค่ครั้งเดียว

หลายคนเข้าใจว่าการที่จะได้บุญ คือการเข้าวัด รักษาศีล ฟังธรรม บริจาคให้กับวัดมากมาย การถวายสังฆทาน ตักบาตร จะได้บุญซึ่งนั่นก็เป็นบุญอีกรูปแบบหนึ่ง แต่เคยได้ยินไหมว่า ทำบุญตักบาตรเป็นร้อยครั้ง ก็ได้บุญไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่แค่ครั้งเดียว

ทำบุญมามากมาย แต่ทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นเลยล่ะ

พรศักดิ์สิทธิ์ที่ประประเสริฐคือพรที่กล่าวออกจากปากบิดามาຣดา ฉะนั้นถ้าอยๅกทำบุญ อยๅกได้บุญ อยๅกขอพรให้ชีวิตเป็นไปตามที่หวังไว้ ไม่จำเป็นต้องไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเลย เริ่มจากการทำบุญกับบุพการีของท่านก่อน เพราะท่านคือผู้มีพระคุณของเรา พรของท่านย่อมศักดิ์สิทธิ์กว่าพรสิ่งใด

บางคนทำบุญมากมาย ทั้งบริจาคเงินให้วัดเป็นเงินหลายหมื่นหลายแสนบาท ทำบุญกับคน ย า ก ไ ร้ บริจาคมู ลนิธิต่างๆ เลี้ยงเพื่อนฝูงมากมายแต่ชีวิตก็ไม่เจริญ ไม่ประสบผลสำเร็จอะไรสักอย่างเป็นเพราะไม่เคยดูแล ปรนนิบัติอะไรพ่อแม่เลย ข้าวสักจานยังไม่เคยตักให้ท่านทานเลย อาหารสักอย่างไม่เคยทำให้ท่านทาน อย่างนั้นแล้วบุญกุศลจะเกิดได้อย่างไร

 

วิธีทำบุญกับพ่อแม่

1. ปรนนิบัติดูแลพ่อแม่

การดูแลทั่วไปให้ท่านกินอิ่ม นอนหลับสบายถือเป็นสิ่งที่ลูกๆควรจะทำ แค่เรื่องเล็กน้อยอย่างการทำอาหารให้ท่านทานไปจนถึงเรื่องใหญ่อย่างดูแลเมื่อเ จ็ บ ไ ข้ ได้ ป่ ว ย หรืออย่างการทำกับข้าวไปวัดมีหลายคนทำกับข้าวไปทำบุญที่วัดได้ แต่ไม่เคยทำกับข้าวให้พ่อแม่ทานเลย ก็จะไม่ได้บุญใหญ่ ควรทำกับข้าวแล้วแบ่งให้พ่อแม่ทานก่อน จากนั้นค่อยแบ่งไปทำบุญที่วัด ถึงจะถูกนะ

2. จัดซื้อจัดหา ข้าวของเครื่องใช้ให้พ่อแม่

คนเป็นพ่อแม่ มักจะรู้เสมอว่าลูกชอบกินอะไร อยๅกได้อะไร แต่ลูกมักจะไม่ค่อยรู้ว่าพ่อแม่ชอบอะไรหรอก สิ่งที่ท่านเคยทำให้เรา เราก็ควรจะทำให้ท่านบ้าง หาซื้ออะไรที่ท่านชอบทาน ของอะไรที่ท่านอยๅกได้ ก็ซื้อมาให้ท่าน ในวันพิเศษ เช่น วันเกิด ก็ซื้อของขวัญวันเกิดมาให้ท่าน มันไม่จำเป็นต้องเป็นของที่มีมู ลค่ามากมาย แค่มีใจที่นึกถึงท่านบ้าง อยๅกจะให้พ่อแม่ เท่านี้ก็ดีใจมากพอแล้ว

3. เวลาอุทิศบุญแผ่เมตตาทุกครั้งจะต้องอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อนเสมอ

การอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อน ก็จะยิ่งได้บุญกุศลยิ่งขึ้น โดยคำกล่าวอุทิศมีว่า “อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร” ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่มาຣดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามาຣดาของข้าพเจ้าจงมีความสุข ถ้าต้องการสำเร็จไม่ว่าจะทำอะไร จงให้ขอพรจากพ่อแม่จะเป็นพรที่ศักดิ์สิทธิ์และได้ผลดีที่สุด

ฉะนั้นหากอยๅกทำบุญ อยๅกขอพรให้ชีวิตสมหวัง ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเลย เริ่มจากการทำบุญกับบุพการีของท่านก่อน พรศักดิ์สิทธิ์ที่ดีที่ประเสริฐที่สุดคือพรที่กล่าวออกจากปๅกบิดามาຣดา

 

ขอขอบคุณ  รักยิ้ม