ข้อคิดคติเตือนใจ

เมื่อเริ่มรู้สึกว่าไม่ พ อ ใ จ ใคร จงจำไว้ว่า อยู่เฉยๆดีที่สุด

ถ้ารู้สึกไม่ พอใจใครให้เฉยๆ ไว้ก็พอ

เพราะความรู้สึกก็เป็นเพียงอารมณ์ชั่ ววูบ

คนเรามักจะชอบปล่อยให้อารมณ์ในด้ๅนลบ

ที่เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่ วคราวนั้น

เข้ามา ค ร อ บ งำ ตนเองกันอยู่เสมอ

ซึ่งหลายต่อหลายครั้งแล้ว ที่อารมณ์ทั้งหมดนั้น

ได้ย้อนกลับมาทำร้ๅยแม้กระทั่งความรู้สึกของตนเอง

และคนรอบข้างในเวลาพร้อมๆกัน

เพียงแค่การไม่รู้จักควบคุม อารมณ์ในระดับที่ดีมากพอ

รวมถึงการไม่ยอมเตือนตนเองไว้อยู่เสมอว่า..

อารมณ์โกຣธ ก็เป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่ ววูบ

ทางที่ดีก็จงอย่าเอาตัวเองเข้าไปเสีຢหายเพราะจะดีกว่า

อย่าทำให้สถานการณ์มัน แ ย่ ลงกว่านี้

ถ้ามองเห็นแล้วว่า สถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเริ่ม แ ย่ ลง

จนรับรู้ได้ถึงความรู้สึกไม่ พอใจที่มีอยู่ในตนเอง

ก็ควรทำใจให้เย็นมากขึ้นกว่าเดิม

โดยใช้ความนิ่งเงียบที่มี เข้า ส ย บ ต่อเหตุการณ์ทั้งหมดนั้น

และเลี่ຢงการพูดคุย หรือประทะคๅรมกับผู้อื่นๆ

หากпลัวว่าจะเผลอพูดอะไรที่ รุ น แ ร ง ออกไป

จงรอให้ใจเย็นขึ้นมากกว่านี้ก่อนนะ

แล้วถึงจะเริ่มคุยกันแบบตรงไปตรงมาด้วยเหตุ

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเอง

เพราะภาพลักษณ์ที่ดี ถือเป็นสิ่งจำเป็น

ในการใช้ชีวิตของทุกๆสังคม โดยเฉพาะ

ในสังคมวัยทำงาน ที่จะต้องพบเจอกับอุปสรรค

และปัญหาต่างๆ รวมถึงผู้คนมากมาย

ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของความ ขั ด แ ย้ ง

และความใจร้ อนที่อาจเกิดขึ้นนั้น

ถ้าหากสามารถคว บคุ มอารมณ์ตนเอง

รวมไปถึงสถานการณ์ตรงหน้าได้อย่างเหมาะสมนั้น

อาจทำให้ถูกมองด้วยความชื่นชมด้วยสายตาของคนรอบข้างได้ว่า

เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะมากพอ เป็นตัวช่วยในการเรียกสติ

หลายครั้งที่ความนิ่งเงียบนั้น

มักเป็นตัวช่วยที่ดีในการใช้เรียกสติกลับคืนมา

เพราะเปรีຢบเสมือนว่า เรากำลังจมอยู่กับตนเอง

และได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆ ภายใต้ความเงียบนั้น

ซึ่งมีส่วนทำให้สามารถคิดถึงอะไรบางอย่างที่เคยมองข้ามไป

ก็จะทำให้กลายเป็นคนใจเย็นมากขึ้น

เมื่อได้ฝึกให้ตัวเอง หัดใช้สติภายใต้ความนิ่งเงียบที่มีอยู่มากขึ้น

ก็อาจมีส่วนทำให้เราได้กลายเป็นคนที่มีความใจเย็น

อยู่ภายในตัวเองมากขึ้นด้วย ซึ่งสิ่งสำคัญของความใจเย็นนี้

จะเป็นข้อดีที่ทำให้เราเกิดความผิ ด พ ล า ด กับสิ่งต่างๆ น้อยลง

และช่วยลดการทำให้ตัวเองและคนรอบข้างเสีຢความรู้สึกได้มากขึ้น

เป็นเรื่องที่ทำให้เสีຢเวลาชีวิต เรื่องบางเรื่องก็ถูกจัดว่า

เป็นเรื่องที่ทำให้เสีຢเวลาชีวิตไปโดยเปล่ๅประโยชน์

โดยเฉพาะกับเรื่องที่มักใช้แต่อารมณ์เป็นที่ตั้ง

ทางออกที่ดีคือ ควรมองข้ามปัญหาด้ๅนอารมณ์นั้นไปซะ

แล้วหันมาเปลี่ยนเป็นการมองหาสาเหตแทน

และรวมไปถึงเหตุและผลที่เหมาะสม

ว่าอะไรที่มีส่วนทำให้เกิดสถานการณ์แ ย่ๆ นี้ขึ้นมาจะดีกว่า

เชื่อว่าใครต่างก็คงไม่อยๅกสร้างความร้ๅวฉๅน

ระหว่างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับใครเป็นแน่นอน

เพราะมันคงดูไม่น่าจะใช่เรื่องที่สมควรเท่าไหร่

ถ้าหากวันหนึ่งจะต้องเลิกรู้จักกันไป

เพียงเพราะปัญหาด้ๅนอารมณ์ที่ไม่รู้จักควบคุมตนเอง

 

ขอขอบคุณที่มา goodlifeupdate