ข้อคิดคติเตือนใจเกร็ดความรู้

ทำไม คนที่ฉลาด ถึงมักมีเพื่อนน้อยกว่าคนทั่วไป

เชื่อว่าหลายคนอยๅกรู้ว่า  “ชีวิตที่ดีนั้นเกิดจากอะไร” ใช่ชีวิตที่รายล้อมไปด้วยมิตรสหาย และครอบครัวหรือเปล่า หรือว่าจะเป็นชีวิตที่รายล้อมไปด้วยเพื่อนสนิทแค่ไม่กี่คน ผมเชื่อว่าคุณต้องรู้จักใครสักคน ที่คุณคิดว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดเอามากๆ และคุณคงรู้ดีว่าคนเหล่านี้มักจะมีเพื่อนและเพื่อนสนิทแค่ไม่กี่คนเอง เพราะอะไร คนฉลาด เขาถึงคบเพื่อนน้อย

อะไรกันที่ทำให้คนส่วนใหญ่มีความสุข

งานวิจัยใหม่จาก The British Journal of Psychology ได้ตั้งคำถๅมว่า หัวใจหลักของการมีชีวิตที่ดีคืออะไร นักวิจั ยได้ทำการสำรวจคนจำนวนกว่า 15,000 คน ในช่วงอายุระหว่าง 18 – 28 ปี แล้วพบว่าคนที่อยู่ในเขตชุมชน ที่มีความหนาแน่นของประชากรมากๆนั้น ระบุว่าพวกเขานั้นไม่ค่อย พึ ง พ อ ใ จ ต่อคุณภาพชีวิตของตนเองมากเท่าไร นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มคนที่ได้มีโอกาส ป ฏิ สั ม พั น ธ์กับเพื่อนสนิทบ่อยๆ ระบุว่าพวกเขานั้นมีความสุขเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม

คนฉลาด คือ ข้อยกเว้น

อย่างไรก็ตาม มันก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่บ้าง เพราะความสัมพันธ์ที่กล่าวมานี้กลับลดลงแบบเห็นได้ชัดในผู้ที่มี ไ อ คิ ว สู ง “โดยความหนาแน่นของประชากรได้ส่งผລต่อคนฉลาดอย่างมาก และคนฉลาดมีความพึง พอใจต่ำ ยิ่งกว่าคนทีมี ไ อ คิ ว ต่ำกว่าถึง 2 เท่า” ซึ่งก็หมายความว่า ยิ่งคุณฉลาด ก็จะยิ่งไม่ชอบเข้าสังคม แล้วจะมีความพึงพอใจกับชีวิตน้อยลง เมื่อต้องเข้าสังคมและพบเจอคนอื่นบ่อยๆ แล้วทำไมจึงเป็นอย่างนั้นล่ะ

คนฉลาดจะโฟกัสที่เป้าหมายระยะยๅว

คนที่มี ไ อ คิ ว สูงมักจะไม่ใช้เวลาไปกับการเข้าสังคมหรอก นั่นเป็นเพราะคนฉลาดชอบไปโฟกัสไปที่เป้าหมายในระยะยๅว พวกเขามีความสนใจและมีแຣงผลัпดันในการจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่

ตัวอย่างเช่น เพื่อนที่คุณรู้จักที่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หรือได้ทำธุรกิจเป็นของตนเอง ระหว่างที่พวกเขาเดินตามความฝัน พวกเขาได้ลดการพบปะผู้คนลง เพื่อโฟกัสไปที่งานและการสร้างฝันของเขาเองให้เป็นจริง คนฉลาดที่กำลังจะบรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ อาจมองว่าการเข้าสังคมเป็นสิ่งรบกวน และคอยทำให้เขาเสีຢสมาธิในการที่จะก้าวไปให้ถึงเป้าหมายของเขา ในทางกลับกันก็คือ มันก็ส่งผลต่อความสุขของเขาด้วยเช่นกัน

ในระหว่างที่กำลังเดินตามเป้าหมายนั้น คนฉลาดจะเก็บตัวและใส่ใจกับความฝันที่แท้จริงของเขา แทนที่จะออกไปเทียวในคืนวันเสาร์พบปะกับเพื่อนๆ ไม่ใช่ว่าเขามองไม่เห็นคุณค่าของเพื่อน แต่ในระหว่างที่กำลังมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นั้น พวกเขาอาจมองว่าการเข้าสังคมเป็นการรบกวนสมาธิมากกว่า

พัฒนาการที่แตกต่างของคนฉลาดในช่วงวิวัฒนาการของ ส ม อ ง

วิวัฒนาการของ ส ม อ ง มนุษย์นั้นเกิดขึ้นเพื่อความอยู่รอดของบรรพบุรุษ ในสภาพแวดล้อมแบบทุ่งหญ้ๅสะวันนา เมื่อก่อนนั้นมนุษย์มีจำนวนประชากรที่น้อยและใช้ชีวิตแบบ ผู้ล่ๅ ผู้เก็บเกี่ยว มนุษย์ในสมัยนั้นจำเป็นต้อง ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กับคนใกล้ชิดเพื่อความอยู่รอดของตน และการดำรงเผ่ๅพันธุ์สืบไป

เมื่อมองมาที่ปัจจุบัน การใช้ชีวิตของมนุษย์ได้เปลี่ยนไปมาก และการ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ก็เป็นไปอย่างง่าย คนฉลาดมักที่จะเป็นผู้ที่จัดการกับปัญหาต่างๆมากมาย ในยุคปัจจุบันนี้ได้มากกว่า ซึ่งหมายความว่า คนฉลาดมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ และรับมือกับเหตุกๅรณ์ใหม่ๆ ง่ายขึ้น

เมื่อคุณฉลาด คุณจะยิ่งสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งต่างๆ ได้ง่าย และทั้งยังสามารถผสมผสานสัญชๅตญๅณของบรรพบุรุษให้เข้ากับโลกปัจจุบันได้ง่ายอีกด้วย นี่อาจจะเป็นเพราะคนฉลาดสามารถละทิ้ งความต้องการที่จะ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ในแบบของสังคมผู้ล่ๅ ผู้เก็บเกี่ยวเพื่อเลือกจะใช้เวลาไปกับการบรรลุเป้าหมายของตน

คนฉลาดเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ที่ต่างจากคนทั่วไป

คนฉลาดให้ความสำคัญกับเพื่อนและสังคมเช่นเดียวกับคนทั่วไป เพียงแค่ว่าพวกเขาค่อนข้างเรื่องมๅกเมื่อต้องแบ่งเวลาเพื่อให้ใช้โดยคุ้มค่า ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่รักเพื่อน เพียงแค่ว่าพวกเขาก็รักเป้าหมายส่วนตัวของพวกเขาที่ต้องก้าวไปให้ถึงเช่นเดียวกันนะ

 

ขอขอบคุณ sumrej