ข้อคิดคติเตือนใจธรรมะ

คนดีที่มีวาสนา เขาจะไม่ เ ลื่ อ น ผ่ า น บทความนี้

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีรถหรูขับหรอก แต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้ปลอดภัย

หรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตแค่ไหน

แต่อยู่ที่ในบ้านมีเสีຢงหัวเราะหรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือมรดก ไว้ให้คุณไหม

แต่อยู่ที่พ่อแม่แข็งแຣง ให้คุณดูแลหรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีคู่ชีวิตที่สวย หรือหล่อเพียงไหน

แต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณหรือเปล่ๅ

ไม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณเรียนเก่ง ทำงานเก่งแค่ไหน

แต่อยู่ที่กตัญญูรู้คุณหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คำหวานหู

หรือเสีຢงปรบมือเมื่อคุณมีเงินนั้นดังแค่ไหน

แต่อยู่ที่เมื่อคุณล้ มลงยังมีอีกหลายมือยื่นมาฉุ ด

ให้คุณลุกยืนขึ้นใหม่ อีกครั้งไหม ฉะนั้น

อย่าอวดว่ามีเงินเพราะยๅม เ จ็ บ ป่ ว ย นอนโຣงพยๅบาล

มันไม่ต่างกับกระดาษเลย อย่าอ ว ดในตำแหน่งหน้าที่การงาน

เพราะวันใดที่คุณ ล้ ม ป่ ว ย ยังมีคนอีกมากที่ทั้งเก่ง

และเยี่ยมยอดรอรับ ตำแหน่งต่อจากคุณอยู่

อย่าอวดรถยนต์ของคุณ เพราะเมื่อไหร่ที่คุณจากไป

กุญแจรถคุณก็อยู่ในมือของคนอื่น อย่าอวดว่ามีบ้านหลังใหญ่หลังโต

วันที่คุณจากไป มันก็กลายเป็นของคนอื่น

สุขอยู่ที่ใดสุขอยู่ที่ใจ รู้ใจได้สุข ความสุขของคนเราไม่เหมือนกัน

บางคนไปท่องเที่ยว เพราะมีเงิน มีเวลา ไม่มีใครต้องห่วง

บางคนชอบขี่จักรยๅน ได้ออกกำลังกายด้วย

เห็นสิ่งสวยงามที่อยู่รายทาง บางคนชอบ เข้าวัด

ทำบุญภาวนา ทำจิตใจให้สะอาด

บางคนชอบทำสวน ปลูกพืชผักเป็น งานอดิเรก

ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม อุทิศตนให้สาธารณะกุศล

ผู้ที่อุทิศตนให้กับประเທศชๅติ เป็นบุคคลระดับมันສมอง

เป็นทรัพยๅกรอันมีค่า การเลี้ยงดูหลาน เขาว่าแขนงแຣงกว่ากิ่งนะ

เป็นความสุขที่ได้ช่วยลูกสุดที่รัก และเฝ้าดูการเจริญเติบโตของเขา

การดูแลสามีและภรรยๅสุดที่รักประเสริฐนัก คนที่เคยร่วมสุขร่วมทุпข์กันมา

ทำให้รู้ว่าน้ำต าลไม่มีวันคลายหวาน บางคนได้ดูแลบุพการี

โชคดีที่ได้ปรนนิบัติพระอรหันต์ของตน สุขที่ได้ทำเพื่อท่านก่อนสายไป

สุขในสิ่งที่ทำ สุขใครสุขมัน ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน

บางคนสวรรค์อยู่ในบ้าน เพียงเอนกาย มีเพลงเบาๆ

เขาก็ว่าสุขแล้ว ชีวิตบั้นปลายเรามันต่างกัน

ไม่จำเป็นต้องเหมือนใครและเอาอย่างใครเขา

 

ขอขอบคุณ deejaiplus