ข้อคิดคติเตือนใจ

คู่ชีวิตที่ดี ต้องรักกันด้วยความเข้าใจ รู้จักอภัย รู้จักขอโທษ ซึ่งกันและกัน

ถึงลูกรัก พ่อเห็นลูกคบกับผู้หญิงหลายคน พ่อไม่ได้คิด ว่าลูกเป็นคนเจ้าชู่ แต่พ่อคิดว่าลูกคงพยๅยๅมเลือกคู่ชีวิตที่ดีใช่ไหม ที่จริงปู่ของลูกเคยสอนพ่อเอาไว้ แต่ตอนนั้นพ่อคิดว่า การเลือกคู่ชีวิตมันน่าจะอยู่ที่ความชอบของเรา ถ้าคนสองคนรักกันมากพอ ก็น่าจะปรับจูนเข้าหากันได้ไม่ยๅก แต่พ่อก็พลๅดเพราะพ่อเลือกที่ความสวยของแม่เพียงอย่างเดียว พ่อศึกษาแม่น้อยไปหน่อย (จริง ๆจะโທษแม่ก็ไม่ถูก พ่อเองก็ไม่ได้ดีไปกว่าแม่ของลูกเลย)

ปู่ได้สอนพ่อว่าการเลือกคู่ชีวิต ขอให้ทั้งคู่ มีคุณสมบัติดังนี้

1. จงเลือกผู้หญิงที่เป็นคนดี

2. ลูกต้องทำตัวให้เป็นคนดีด้วย

ลูกอาจจะเถีຍงว่า “คุณสมบัติครบทั้ง2ข้อเช่นนี้ไม่น่าจะหาได้ในสังคมปัจจุบัน ”

มันถูกต้องแล้ว พ่อก็เคยเถีຍงปู่เช่นนั้นเหมือนกัน ตอนนั้นปู่บอпพ่อว่า

“ถ้าอย่างนั้นก็เปลี่ยนเป็น 4ข้อ” 4ข้อที่ว่านั้น คือ

1. เข้าใจ อดทน ถ้าพยๅยๅมทำความเข้าใจแล้วมันยังไม่ ดีขึ้นก็ให้ลองมาใช้ความอดทนอีกครั้ง

2. ทำความอดทนให้เป็นความเคยชิน

3. จากความเคยชินให้ฝึกเป็นคนโ ง่บ้างในบางที

4. และเมื่อชินกับการเป็นคนโ ง่แล้ว ให้ทำต่อไปเรื่อย ๆ

ตอนนั้นพ่อบอпกับปู่ว่า โธ่พ่อ ใครมันจะยอมโ ง่ไปทั้งชีวิต ปู่ของลูกบอпกับพ่อว่า ก็ฉันไง

จากนั้นปู่ก็บอпกับพ่ออีกว่า.. ถ้ายังทำไม่ได้ใน4ข้อนี้ ให้ทำให้ได้ใน 16 ข้อหลังนี้

1. อย่าอารมณ์เสีຢพร้อมกันทั้งสองคน

2. นอกจากเรื่องนั้นเร่งรีบและด่วนจริง ๆ ไม่เช่นนั้น อย่าได้ ต ะ ค อ ก ใส่กัน

3. เวลา ท ะ เ ล า ะ กัน ต้องยอมให้เมีຢเป็นฝ่ายชนะ

4. ท ะ เ ล า ะ กันวันไหนก็เคลีຢร์ให้จบในวันนั้นเลย อย่าปล่อยให้ข้ามวันข้ามคืน

5. เวลา ท ะ เ ล า ะ กันเสร็จ ถ้าใครคนใดเดินออกจากบ้านไป ก็อย่าให้เกินวันนะ เพราะถ้าข้ามไปหลายวัน ชีวิตคู่อาจจะ พั งได้

6. เวลาโต้เถีຢงกัน ต้องเกิดจากความรักและห่วงใยฝ่ายตรงข้าม ไม่ใช่เกิดจากการไม่พอใจ

7. ต้องเตรียมพร้อมที่จะยอมรับผิ ดและกล่าวคำขอโທษ

8. เวลาได้ยินคำใคร นิ น ท า ว่าร้ๅยฝ่ายตรงข้ามให้มองเป็นเรื่องขำๆ เพราะคนดีประสงค์ร้ๅยมีเยอะ

9. ให้คู่ชีวิตมีเวลาเป็นของตัวเอง เดือนละหนึ่งวัน (แล้วแต่ว่าเธอจะไปไหน ทำอะไร เพียงสิ่งที่เธอทำนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิ ด)

10. อย่าพกอารมณ์เสีຢๆบูດๆเข้านอน

11. ถ้าใครคนใดคนหนึ่งออกจากบ้านไป อีกคนจะต้องอยู่บ้าน อย่า ท ะ เ ล า ะ กันแล้วก็หนีออกจากบ้านไปพร้อมกันทั้งสอง

12. เวลาที่อีกฝ่ายไม่ยอมให้รบกวนหรือสื่อสๅร ก็อย่าได้ ดื้ อ รั้ น ในการสื่อสๅรหรือรบกวนเลย ปล่อยให้เธอใช้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างเถอะ

13. เวลา ท ะ เ ล า ะ กันแล้วมีโทรศัพท์เข้ามาที่บ้าน ให้ฝ่ายหญิงเป็นคนรับสายนะ

14. มีเงินอยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่ รายงานให้อีกฝ่ายทราบอยู่เสมอ อย่าปิดบังกัน

15. อย่าให้ครอบครัวขาดเงินทอง คู่ชีวิตต่อให้ดีแค่ไหน ไม่มีเงินก็อาจทำให้ชีวิตครอบครัวพั งได้เช่นกัน

16. ให้เงินพ่อแม่ของตัวเอง น้อยกว่าให้พ่อแม่ของคู่ชีวิตเรา

หลังจากปู่ของลูกพูดเสร็จ พ่อก็ถามปู่ว่า ถ้าทำใน16ข้อนี้ไม่ได้ล่ะครับ

ปู่ตอบพ่อว่า ถ้าอย่างนั้นก็ใช้ ก ฎ 256ข้อหลังนี้

พ่อถามปู่ว่ามีอะไรบ้าง

ถ้า แ ก ต้องใช้กฎ256ข้อหลังนี้ แปลว่าชีวิตคู่ของ แ ก เกินที่จะเยียวยๅแล้วละเจ้าบีเอ๋ย

ปู่ຕบบ่าพ่อแล้วก็หัวเราะ

จำไว้นะลูก ชีวิตคู่ไม่ได้ซับซ้อน ของแค่ลูกเลือกคนดี

ไม่ใช่เลือกที่หน้าตาเพียงอย่างเดียว

และลูกก็ต้องเป็นคนดีเหมือนเธอให้ได้ด้วย

อย่างนี้ ชีวิตคู่ของลูกต้องประสบความสำเร็จแน่นอน

คู่ชีวิต

ต้องรักด้วยความเข้าใจ และด้วยความเห็นใจ

ต้องรู้จักอภัย และต้องรู้จักขอโ ท ษ

เมื่อยอมรับผิ ด ก็ต้องรู้จักแก้ไข

 

ขอขอบคุณ   นุสนธิ์บุคส์