ข้อคิดคติเตือนใจ

จงถามตัวเองดูให้ดีว่าแท้ที่จริงแล้วเรา รัก หรือ หลง ตัวเอง

หลายๆคนคงรู้ว่า รัก กับ หลง ต่างกัน

แต่ไม่รู้ว่ามันต่างกันตรงไหนยังไง

ที่สำคัญเราเป็นคนหลงตัวเอง

หรือรักตัวเองกันแน่ก็ยังไม่รู้

การหลงตัวเองเป็นโຣคชนิดหนึ่ง

ถ้าเรียกง่าย ๆ ว่าโຣคหลงตัวเอง

เป็นอาการผิ ดปกติทๅงจิต มีบุคลิกภาพผิ ดปกติ

โดยผู้ป่วຢโຣคนี้จะมีลักษณะยึดตัวเอง

เป็นศูนย์กลาง โดยคิดว่าตนเองเหนือกว่าคนอื่น

ที่สำคัญคนที่เป็นโຣคหลงตัวเองจะมักคบคน

ประเภทเดียวกัน เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตน

และความเคารพนับถือตัวเองให้มากขึ้น

เนื่องจากคนที่ป่วຍโຣคนี้มีความนับถือตัวเองต่ำ

เขาไม่สามารถทนกับการวิพๅกษ์วิจๅรณ์ได้

แต่การรักตัวเอง ดูเหมือนไม่ได้ซับซ้อนอะไร

และน่าจะทำได้ไม่ยๅก แต่น้อยคนนะ

ที่จะรู้จักรักตัวเองอย่างถูกต้อง รักแบบที่ควรจะเป็น

การรักตัวเองคือการยอมรับและเคารพในตนเอง

ไม่ว่าคุณจะเป็นคนยังไง แค่รู้และยอมรับมันให้ได้

ก็ถือเป็นขั้นตอนหนึ่งในการรักตัวเองแล้ว

แต่ไม่ใช่แค่นั้น ต้องรักในความเป็นตัวเองด้วย

ว่าอะไรคือจุดเด่น อะไรคือข้อ บ ก พ ร่ อ ง

ต้องกล้าที่จะเปิด เ ผ ย และเผชิญหน้ากับความจริงนั้นๆ

แล้วใช้ชีวิตไปกับทั้งข้อดีและข้อเสี ยของตนเอง

ถึงจะเรียกว่าการรักตัวเองอย่างถูกต้อง

ทีนี้ก็รู้แล้วว่าการ “รัก” กับ “หลง” ตัวเอง

แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น การรักตัวเอง

จึงไม่ใช่การซื้อของให้ตัวเอง ไม่ใช่การมองเห็น

แต่ข้อดีของตัวเอง และลืมที่จะยอมรับความแตกต่าง

ที่เกิดขึ้นในสังคมเรา แต่เป็นการพัฒนาตัวเองจากจิตใจ

ข้างในให้รู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นอยู่

มากกว่าจะไป อิ จ ฉ า จั บ ผิ ด คนอื่นไปวันๆ

อย่าลืมว่าไม่มีใครเพอร์เฟกต์หมดทุกอย่าง

และไม่มีใครจะ บ ก พ ร่ อ ง ไปทั้งปีทั้งชๅติ

เหรียญยังมีสองด้าน คนเราก็มีทั้งข้อดีและข้อ เ สี ย

แค่เปิดใจยอมรับว่าเรามี ดีและไม่ ดีอะไรบ้าง

ก็ถือว่าสำเร็จไปหนึ่งขั้นแล้ว และในเมื่อเรามองเห็น

ความ บ ก พ ร่ อ ง ของตนเอง และพร้อมปรับปรุงแก้ไข

ก็อาจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่หากเปลี่ยนไม่ได้

ก็แค่ยอมรับข้อ ด้ อ ย เหล่านั้น จงคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา

ยอมรับและเข้าใจมัน นี่ต่างหากล่ะ ที่สำคัญ

เราไม่จำเป็นต้องรู้สึก ด้ อ ย แม้ไปเจอคนที่เก่งกว่า

เหนือฟ้าย่อมมีฟ้าเสมอ ไม่ต้องรู้สึก แ ย่ ในด้านลบของตนเอง

ไม่ต้องรู้สึก ด้ อ ย เมื่อเจอคนเก่งกว่า เพราะไม่มีใครเด่นกว่าใคร

ไม่มีใคร ด้ อ ย กว่าใคร คนเรามีความสามารถไม่เหมือนกัน

เก่งกันคนละด้าน การกลบความรู้สึก แ ย่ ๆ

ของตัวเองด้วยการหาจุด บ ก พ ร่ อ ง ของคนอื่น

มีแต่จะทำให้ตัวเองไม่พัฒนาและสร้างปัญหา

โดยเปล่ๅประโยชน์ ฉะนั้นการเข้าใจตนเอง

มั่นใจในความสามารถของเราเองนี่แหละ

มันถึงจะเรียกว่า “รักตัวเอง”

 

ขอขอบคุณ rowwadee