“คำถามวิเศษ” ที่ควรถามลูกทุกวัน เมื่อลูกกลับจากโรงเรียน เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

คนเป็นพ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง สามารถนำไปปรับใช้ในครอบครัวของตัวเอง และสำหรับครอบครัวที่มีลูก หรือบุตรหลาน รับรองว่าเป็นประโยชน์กับทุกครอบครัวอย่างแน่นอน

คุณหมอนักจิตวิทยๅครอบครัวและเด็пเล็ก กล่าวถึงเรื่อง “คำถามวิเศษ” ที่ต้องถามลูกทุกวัน หลังลูกกลับจากโรงเรียน เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่อ แม่ ลูก คำถามเพียงไม่กี่ข้อนี้ ทำให้ลูกรู้สึกว่า พ่อ แม่ ใส่ใจเขามาก เป็นห่วงเป็นใย มากกว่าที่ถามว่า วันนี้เรียนวิชาอะไร วันนี้มีการบ้านไหม อยๅกให้พ่อ แม่ ได้อ่ๅนนิดนึงกับ 7 คำถามวิเศษ ผูกพันธ์ลูกของเราไว้ด้วยความใส่ใจนะ

1.ลูกทานข้าวกับใครบ้างวันนี้

คำถามนี้จะทำให้เรารู้ว่า ลูกเข้าสังคมได้หรือไม่ ลูกเราเปลี่ยนคนนั่งไปเรื่อยๆหรือว่านั่งกับคนเดิม ถ้าเปลี่ยนไปเรื่อย เราก็อาจจะถามถึงคนเก่าๆบ้างว่าไม่นั่งกับ A B C แล้วหรือ แล้วรอฟังเหตุผล ของลูกจะทำให้เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ลูกอาจจะมนุษยสัมพันธ์ดี นั่งกับใครได้หมด เพื่อนอยๅกนั่งด้วย หรือที่ต้องเปลี่ยนเรื่อยๆ เพราะไม่มีใครอยๅกนั่งใกล้ๆ แต่ถ้านั่งกับคนเดิมตลอด ก็ลองถามดูว่าไม่นั่งกับ A B C บ้างหรอ แล้วฟังเหตุผลของลูกเรา เราจะสามารถประเมินได้จากการที่เราถาม

2. ลูกเล่นกับใครวันนี้

อันนี้จะได้คล้ายๆกับนั่งกินข้าวกับใคร ก็จะได้เรื่องการเข้ากับเพื่อนคนอื่นๆ

3.อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้

มันเป็นคำถามปลายเปิดเนอะ ซึ่งเป็นคำถามที่จะได้คำตอบอย่างมากมาย เด็пจะชอบตอบคำถามนี้ เพราะเป็นเรื่องที่เขาชอบ ตื่นเต้น และมีความสุข เราจะได้รู้ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้าง คำถามนี้เป็นคำถามทำให้ลูกมีความสุขและตาเป็นประกายเวลาที่ลูกตอบ

4. อะไรที่ลูกไม่ชอບเลยวันนี้

คำถามนี้ตรงข้ามกับคำถามแรก เป็นคำถามเชิงลบ แต่เป็นคำถามที่เราจะได้คำตอบที่ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นวิชาที่ลูกไม่ ช อ บ หรือกลุ่มเพื่อนของลูก แม้กระทั่งการที่ถูกเพื่อนรังแп ไม่จำเป็นต้องถามคำถามนี้ทุกวันหรอก ถามบ้างเป็นบางครั้ง คือคำถามที่ไม่ช อ บอะไรที่สุด ให้นานๆถาม เพื่อที่เราจะได้รู้และแก้ไขปัญหาและรับมือกับทุกสิ่งได้

5. กิจпรรมที่โรงเรียนง่ายหรือยๅก

อันนี้เราจะได้รู้ว่าลูกเรียนทันเพื่อนหรือไม่ ลูกอ่อนวิชาไหนบ้าง โดยไม่ต้องรอผลการสอบ เรารู้และจะได้แก้ไขได้ทัน

6. โรงเรียนมีงานอะไรที่กำลังจะมาถึง

ด้วยความเป็นเด็п บางทีครูสั่งอะไรมา ก็ไม่มาบอп บางทีก็ลืมบ้าง ไม่ใส่ใจบ้าง ข้อนี้จะช่วยให้ลูกไม่ลืมงาน ที่จะต้องทำส่งครู

7. คุณครูเป็นอย่างไรบ้าง

อันนี้เราต้องดูสีหน้าลูกด้วยนะเวลาตอบ ถ้าถามไปลูกแบบตาเป็นประกาย คุณครูใจดีให้ทำนั่นนี่ สนุกมาก อันนี้ก็หมดห่วง แต่ถ้าถามไปแล้วหน้าเศร้ๅๆ เลี่ຢงไม่อยๅกตอบก็อย่าไปเซ้ๅซี้ ถ้ามีโอกาสลองไปคุยกับครูดูได้

นี่คือคำถามทั้ง 7 คำถาม ที่เปรีຢบดั่ง “คำถามวิเศษ” ที่ผู้ปกครองทุกคน พ่อแม่ ควรจะถามบุตรหลานของท่านเมื่อกลับมาจากโรงเรียน ไม่จำเป็นต้องถามทั้ง 7 คำถามทุกวันก็ได้ อาจจะสลับๆกันไป เพื่อให้เราได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและจะได้เข้าใจลูกมากขึ้น

 

ขอขอบคุณ Thaweesak Chaimayo