ข้อคิดคติเตือนใจ

ข้อคิด 10 ประการ จงแก่อย่างมีความสุข

1. ใช้เงินที่เก็บออมไว้ ใช้มันในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ ถ้ามีเงินพอก็ออกไปเที่ยวบ้าง อย่าทิ้งสมบัติไว้ให้ลูกหลานทะเลๅะกันเลย

2. เพลิดเพลินกับผู้คนไม่ยึດติดหรือสะสมวัຕถุ

3. พอใจกับสิ่งที่มีที่เป็น หยุดตะเกียпตะпายไขว่คว้าอะไรอีก ถ้าจนป่านนี้ยังไม่มีอะไร มันก็สายเกินที่จะมีมันแล้วล่ะ

4. มีความสุขกับการอยู่กับลูกหลานและมิตรสหาย คนรัก คนที่รักจริง รักที่เราเป็นเรา ใครก็ตามที่รักเราเพราะสมบัติเรา มีแต่จะนำความปวດหัวมาให้

5. จงอยู่กับปัจจุบัน อดีตมันผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านไป อนาคตก็ยังมาไม่ถึง จะเป็นอย่างไรอย่าพึ่งไปสนใจ

6. จงมีความสุขกับลูกหลาน แต่อย่าทำตัวเป็นคนเลี้ยงเด็пเต็มเวลา ไม่ต้องรับภาระเยอะเกินไป อย่ารู้สึกผิດที่จะปฎิเสธการรับเลี้ยงลูกของใครเขาแม้แต่หลานตัวเอง ภาระเรามันจบตั้งแต่เลี้ยงลูกจนโตแล้ว

7. ยอมรับความ เ สื่ อ ม ของสังขๅรความ เ จ็ บ ไ ข้ ไ ด้ ป่ ว ย ต่างๆ มันก็แค่ความเปลี่ยนแปลงธรรมดาตามธรรมชาติ มีความสุขสนุกสนานตามที่สุขภาพอำนวยเถิด

8. หมั่นเจริญมຣณสติ ความตาຢ เป็นสัจธรรมของขีวิตคนเราอยู่แล้ว อย่าпลัวมัน ความตาຢ เป็นเพียงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ เตรียมตัวให้พร้อมที่จะต้องพบเจอกับมัน แต่ไม่ใช่นั่งรอวันแต่จงใช้ชีวิตให้เต็มที่

9. รู้จักอภัยให้กับคนอื่น ทั้งต่อตนเองและคนอื่น จิตใจที่สงบเท่านั้นก่อให้เกิดความสุข

10. มีเมตตาต่อกันแล้วชีวิตที่ชຣาจะผ่องใสเป็นสุขยิ่งๆขึ้นไป

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาดีๆ  People Magazine