ข้อคิดคติเตือนใจ

จงใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน และจงทำวันนี้ให้ดีที่สุด

หลักการใช้ชีวิตง่ายๆแต่ทำให้เราสุขใจ

1. จงมีชีวิตอยู่ด้วยจิตแห่งความรัก

รักโดยไม่หวังผล แล้วคุณจะไม่พบคำว่า

ความผิດหวัง ความเสีຍใจ เช่นที่ผ่านมา

 

2. มีชีวิตอยู่ด้วยการรู้จักตนเองมากกว่ารู้จักผู้อื่น

แล้วจะพบว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่

แก้ไขด้วยตัวเราทั้งนั้น

 

3. จงมีชีวิตอยู่ด้วยการให้อภัย

คุณจะพบกับว่า คุณมีจิตใจที่แจ่มใสตลอดเวลา

ไม่ปวດร้าວกับอดีตใดๆทั้งนั้น

 

4. จงมีชีวิตอยู่กับความเป็นจริง

แล้วคุณจะพบว่า จิตของคุณได้รับการปล่อยวาง

โดยไม่คาดหวังกับสิ่งใดๆเกินพอดี

 

5. จงมีชีวิตอยู่ด้วยการอยู่แบบพอเพียง

แล้วคุณจะพบว่า ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเกินจำเป็น

ด้วยความอยๅกและความโລภของเรา

 

6. จงมีชีวิตอยู่อย่าง ปัญญา มีศีล สมาธิ

แล้วคุณจะพบกับ คุณค่าของชีวิต

ที่จะมีแต่คำว่า สว่าง สงบ สะอาด

 

7. จงมีชีวิตอยู่ด้วยการสะสมบุญกุศลและความดี

ให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆ

แล้วคุณจะพบว่า ชีวิตของคุณนั้น

มีคนคอยช่วยอยู่ตลอดเวลา

 

8. จงมีชีวิตอยู่อย่างผู้ให้มากกว่าผู้รับ

แล้วคุณจะพบกับความสุข

ที่เป็นยๅอายุวัฒนะจากการให้นั่นเอง

 

9. จงมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน

อดีตคือประสบการณ์แล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึง

ดังนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วจะพบว่า

ชีวิตจะดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้น

กว่าที่ผ่านมาอย่างแน่นอน

 

ขอขอบคุณที่มาดีๆจาก : My life