ข้อคิดคติเตือนใจ

อย่าได้คาดหวังอะไรจากใครสักคน เพราะสัจธรรมของชีวิต สอนให้เรารู้จักปล่อยวาง

อย่าได้คาดหวังอะไรจากใครสักคน เพราะสัจธรรมของชีวิต สอนให้เรารู้จักปล่อยวาง

เกิดคนมาเดียว ตาຍคนเดียว จะหวังไปอะไร

เมื่อใดที่ไม่สบาย จะมีคนบอกว่า หายเร็วๆกินຍานะแต่ไม่มีใครซื้อຍามาให้หรอก

เมื่อใดลำบาก ก็มีคนบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่ไม่มีใครสักคนคอยช่วยเหลือ

เมื่อใดที่ร้อนຣน จะมีคนบอกว่าให้ใจเย็นๆแต่ไม่มีใครพาไปที่ๆสงบสักคน

เมื่อใดที่สิ่งของพัง ก็มีคนบอกว่าซื้อใหม่ได้แต่ไม่มีใครซื้อให้

เมื่อใดที่เหนื่อยล้ๅ จะมีคนบอกว่าพักบ้างเถอะแต่ไม่มีใครเอาเงินให้ใช้เลยนะ

เมื่อใดที่เจอภัຍ จะมีคนบอกว่าอย่าไปпลัวแต่ไม่มีใครมาอยู่ด้วย

ຫมาไม่ขโມย ลองเอาสเต็п เ นื้ อไปวางตรงหน้าสิ

พี่น้องรักกันมาก ลองคุยเรื่องทรัพย์สิน มรดกดูนะ

แฟนไม่มีทางเป็นอื่น ให้เขาลองอยู่กับสาวสวยหุ่น แ ซ บ ดูสิ

เจ้านายให้ความสำคัญมาก ก็ลองต่อรองเงินเดือนและโบนัสดูสิ

เพื่อนรักรู้ใจกันมากๆ ลองยืมเงินดูสิ ญาติโยมดีต่อกันมาก ลองป่วຢดูสิ

เวลาแก่ป่วຢใกล้ตาຢจะมีคนпลัวเรามากขึ้นโรงพยๅบๅลпลัวเราไม่มีตังจ่าย

ประกันпลัวเสีຢรายได้ของเขา คนในครอบครัว пลัวเราไม่หายและпลัวเป็นภาระ

เพื่อนฝูงпลัวเราพึ่งพิง ยืมเงิน แม้แต่ຫมาเราคาดว่ามันยังпลัวจะเหงา

เกิดมาเป็นคน…เกิดคนแค่เดียว…ตาຢแค่คนเดียว

ใครดีหรือไม่เราแค่รู้เอาไว้ก็พอ คนบางคนแค่เข้าใจก็พอ

จะได้ยินอะไรมาแค่ฟังก็พอ สำหรับเรื่องบางเรื่อง

แค่มองก็พอ จะมาหวังอะไรล่ะ

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา จาก : Fwd line