ข้อคิดคติเตือนใจ

เพื่อนเราที่คบได้ เขาจะแสดงออกกับเราอย่ๅงนี้

เพื่อนเราที่คบได้ เขาจะแสดงออกกับเราอย่ๅงนี้

คนเราถ้าเป็นเพื่อนกัน

ไม่จำเป็นต้องมีฐานะเท่าเทียมกัน

ไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาระดับเดียวกัน

ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานเท่าเทียมกัน

ถ้าคิดแบบนั้นแล้ว คุณจะไม่มีเพื่อนแท้ดีๆ สักคนเลย

คอยเตือน ยๅมเพื่อนพลั้ง

คอยฟัง ยๅมเพื่อนขอ

คอยรอ ยๅมเพื่อนสาย

คอยพาย ยๅมเพื่อนพัก

คอยทัก ยๅมเพื่อน ทุ ก ข์

คอยปลุก ยๅมเพื่อนท้อ

คอยง้อ ยๅมเพื่อนงอน

คอยสอน ยๅมเพื่อน ผิ ด

คอยสะกิด ยๅมเพื่อนเผลอ

คอยเจอ ยๅมเพื่อนหา

คอยลา ยๅมเพื่อนกลับ

คอยปรับ ยๅมเพื่อนเปลี่ยน

คอยเรียน ยๅมเพื่อนเที่ยว

คอยเคี่ยว ยๅมเพื่อนเล่น

คอยเย็น ยๅมเพื่อนร้ อน

คอยหอ น ยๅมเพื่อนเห่ๅ

คอยเฝ้า ยๅมเพื่อนฟุบ

คอยอุบ ยๅมเพื่อนปิด

คอยคิด ยๅมเพื่อนถาม

คอยปราม ยๅมเพื่อนหลง

คอยปลง ยๅมเพื่อนแกล้้ง

คอยแบ่ง ยๅมเพื่อนหมด

คอยอด ยๅมเพื่อนทาน

คอยคาน ยๅมเพื่อนล้ ม

คอยชม ยๅมเพื่อนชนะ

คอยสละ ยๅมเพื่อนชอบ

ส่งบทความนี้ให้คนที่คุณคิดว่าเค้าเป็น… เพื่อน

และอย่าลืมส่งกลับให้กับ ‘ เพื่อน ‘ คนที่ส่งมาให้คุณ

เพื่อนที่ รักเราหาไม่ง่ายเลย ถ้าเพื่อน ๆ คนไหนมีแล้ว

ก็จงรักษๅมันไว้ให้ดีๆ รักกันไว้ให้มาก ๆ ไม่มีอีกแล้วนะ

ถ้าเราเสี ยเพื่อนที่ดีไปเพราะ แค่เหตุผล โ ง่ ๆ

 

ขอขอบตุณบทความดีๆจาก : สุขกาย สบายใจ