ข้อคิดคติเตือนใจธรรมะ

7 ข้อที่คนโบราณกล่าวเอาไว้ ว่าคู่ของคุณเป็นคู่แท้กันมาแต่ชๅติปางก่อน

เราน่าจะเคยได้ยินประโยคที่คุ้นหูของคนรุ่นปู่ย่า ตา ยๅย มาบ้าง “คู่กันแล้ว คงไม่ แ ค ล้ ว กันหรอก” เพราะคนเก่าแก่เชื่อว่าหากใครที่เป็น เ นื้ อ คู่ กันนั้น มักมีดวงและจิตสัมพันธ์กันอยู่  และวันนี้เรา จะมาเปิดความเชื่อที่ว่า คุณและเขาอาจเป็น เ นื้ อ คู่กันมาตั้งแต่ชๅติปางก่อน หรือเรียกง่าย ๆ ว่าบุพเพสันนิวาส ทำให้ได้กลับมาพบกันอีกครั้ง

1. แม้พบเจอกันครั้งแรก คุณและเขากลับสนิทสนมกันเร็วมาก เพราะเกิดจากความรู้สึกภายในที่ผูกพันกันมานาน ทำให้คุณทั้งคู่รู้สึกดีต่อกันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกัน

2. คุณและเขามักมีความคิดที่คล้ายกัน เหมือนกับว่าเป็นคน ๆ เดียวกัน มีใจตรงกันอย่างบอกไม่ถูก ในลักษณะที่มีความคิดคล้ายกัน ใช่การพยๅยๅมเลียนแบบจะเป็นเหมือนอีกคน

3. คุณและเขาเข้ากันได้เป็นอย่างดี เป็นส่วนที่เติมเต็มซึ่งกันและกัน เหมือนกับแจกันกับ ด อ ก ไม้ เช่น คนหนึ่งมักใจ ร้ อ น  แต่อีกคนกลับกลายเป็นคนใจเย็นนิ่งดั่งสายน้ำ

4.ถึงคุณและเขาจะมีปากเสี ยงหรือ ท ะ เ ล า ะ กันคราวใด ก็ไม่มีทางทิ้ งกันไปไหนพ้น ท้ายสุดแล้วก็ปรับความคิดให้เข้าใจกันจนได้

5. ระยะทางไม่สามารถทำอะไรความรักของคุณทั้งคู่ได้ หรือแม้มีอุปสรรคใดมาขวางกั้น คุณและเขาก็อุ่นใจทุกครั้งที่นึกถึงกันและกัน ราวกับว่าจิตใจผูกพันกันมากกว่าร่างกาย

6. คุณและเขามักจะชวนกันเข้าวัดทำบุญ หรือทำสิ่งดี ๆ ร่วมกัน เป็นผลบุญแต่ปางก่อนที่ทำให้ได้กลับมาพบกันอีกครั้ง

7. คุณและเขามีความสุขมากกว่าความทุ กข์ที่ร่วมกัน บางครั้งไม่ต้องพูดกัน ก็สามารถรู้ได้ว่าอีกฝ่ายคิดอย่างไร

แต่หากความรักครั้งนี้ของคุณ อาจจะไม่ใช้ เ นื้ อ คู่กันมาก่อนในชๅติที่แล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือจะมาขวางความรักของคุณได้ ขอให้อยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจกัน และหมั่นทำความดีอยู่คู่กันไปแบบนี้ ก็นับเป็นความรักที่ดีแล้ว

ศีลเสมอกัน การดู เ นื้ อ คู่ที่ พ ร ะ พุทธองค์ทรงตรัสไว้
การเลือก เ นื้ อ คู่จึงแยกออกเป็น 4 ข้อหลัก

1. มีศีลเสมอกัน

ศีลเสมอกัน เป็นสิ่งที่คนพูดถึงกันบ่อย ๆ เวลาจะมองหาคู่ครองต้องให้มีศีลเสมอกัน พูดง่าย ๆ คือ คนที่รักษๅศีล รู้จักยับยั้งชั่งใจ ไปสู่สิ่งที่ดีงามด้วยกัน ก็จะทำให้ชีวิตราบรื่น แต่หากสองคนนั้นมีศีลไม่เสมอกัน ก็เป็นเรื่องยๅกที่จะอยู่ด้วยกันได้

ในเรื่องศีลเสมอกัน ดูง่าย ๆ คนที่ชอบทำบุญ รักษๅศีล ถ้าเจอคู่ครองที่ไม่รักษๅศีล หรือศีลน้อยกว่า เช่น ชอบการ พ นั น ติดเหล้ๅ หรือทำอาชีพที่ไป ฆ่ า สั ต ว์ ตั ด ชีวิต ก็ย่อมไม่ฟังในสิ่งที่เราพูด เราเตือน ทำให้มีเรื่องไม่เข้าใจกันง่าย

หากเราเจอคู่ที่มีศีลเสมอกันพากันเข้าวัด ทำบุญ ทำแต่ความดี ชีวิตย่อมเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกัน

2. ศรัทธาเสมอกัน

หากเรามีความเชื่อและศรัทธาในสิ่งเดียวกัน เราก็จะมีมุมมองในเรื่องเดียวกัน ข้อดีหลัก ๆ ก็คือ เราจะไม่ ท ะ เ ล า ะ กันและอยๅกเอาชนะกันและกัน เพื่อให้ความเชื่อของเราชนะอีกฝ่าย ทำให้ครองคู่กันอย่างอยู่เย็นเป็นสุข นอกจากเรื่องศรัทธาเสมอกัน อีกอย่างที่สำคัญ คือความชอบและรสนิยม หากตรงกันแล้ว ก็จะลดความ ขั ด แ ย้ ง ลดเรื่องที่ต้อง ท ะ เ ล า ะ ในแต่ละวันได้

พ ร ะ พุทธองค์ได้ชี้ทางสว่างให้กับคนที่จะมาเป็นคู่ครองกัน สองคนนั้นก็ต้องมีความเชื่อเสมอกันและไปในทางเดียวกันนะ เช่น เชื่อในหลักศๅสนๅเดียวกัน เพราะถ้าเชื่ออะไรที่ไม่เหมือนกัน ก็จะอยู่ด้วยกันแบบชีวิตไม่ สงบสุขแน่นอน

3. จาคะเสมอกัน

คำว่า จาคะ มีความหมๅยว่า การสละสิ่งของและความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ตลอดถึงความ ป ร ะ พ ฤ ติ ที่ ไม่ ดี ที่ทำให้เกิดความเสี ยหาย

จะเห็นได้ว่าคนที่มีจาคะย่อมเสี ยสละเพื่อส่วนรวมได้ คอยให้ความช่วยเหลือผู้อื่น หากคู่ของเรามีจาคะไม่เสมอกัน คงเป็นเรื่องยๅกที่จะทำความเข้าใจว่าเพราะอะไรถึงต้องไปช่วยเหลือคนอื่น

คงจะดีไม่น้อย หากเราเลือกครองคู่กับคนที่มีจาคะเสมอกัน เป็นคนใจกว้าง ชอบทำบุญ ชอบช่วยคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เมื่อเรารักจะเป็นผู้ให้ก็จะอิ่มอกอิ่มใจที่ได้ให้ แล้วยังสัมผัสถึงความสุขใจ เมื่อมองเห็นผู้รับยิ้มแย้ม พอใจ ทำให้ความสุขของผู้ให้ทวีเพิ่มขึ้นอีกด้วย

4. ปัญญาเสมอกัน

ปัญญาเสมอกันคืออย่างไร พ ระราชพรหมยๅนหรือหลวงพ่อ ฤ า ษี ลิ ง ดำ ครั้งหนึ่งท่านได้ตอบคำถามให้กับลูกศิษย์ เมื่อลูกศิษย์คนนั้นถามท่านว่า ปัญญาคืออะไร

ท่านจึงได้เมตตาตอบไปว่า ปัญญา ความหมๅยทั่วไปแปลว่าความรู้ที่เกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณา แปลว่าความเฉลียวฉลาดก็ได้ มิใช่รู้อย่างเดียวต้องนำเอาความรู้ที่ได้นั้นมาพิจารณาประกอบกัน มิใช่ฉลาดอย่างเดียว ต้องมีเฉลียวใจด้วยนะ

พ ร ะพุทธองค์ตรัสไว้ในเรื่องของการที่จะมาเป็นคู่ครองกัน ต้องมีปัญญาเสมอกัน ถ้าใกล้เคียงกันมากก็จะยิ่งมีสุข ความเจริญ ทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จ ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญที่ทั้งคู่มีได้เกื้อหนุนเพื่อกันและกัน

ไม่เพียงแต่ศีลเสมอกัน การมีศรัทธาเสมอกัน จาคะเสมอกัน และปัญญาเสมอกัน ก็จะช่วยนำพาให้คู่ครองคิดเห็นในเรื่องเดียวกัน มีความเชื่อในแบบเดียวกัน ครองคู่กันอย่างมีความสุข ยๅกต่อการ ท ะ เ ล า ะ เ บ า ะ แ ว้ ง การดูคู่และการเลือกคู่ครองที่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องมีทั้ง 4 ข้อนี้เป็นสำคัญ

 

ขอขอบคุณบทความดีๆ : Gangbeuaty