ธรรมะ

ส ว ด ม น ต์ บ่อยๆ จนกลายเป็นนิสัย ชีวิตจะเปลี่ยนไปดีขึ้นเรื่อยๆ

ผู้ใดที่ ส ว ด ม น ต์ จนกลายเป็น นิสัย

บุญจะรักษ าเท วดาจะคุ้มครอง

ชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

มันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจมาก

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนที่ส ว ด ม นต์ เป็นประจำ

จะรู้ได้ด้วยตัวเองแม้ไม่ต้องมีใครบอก เป็นปัจจังตัง

เมื่อเรา ส ว ด จนเป็นนิสัย ไม่ว่าจะเช้า เย็น หรือ ก่อนนอน

จิตว่างเมื่อใดก็ ส ว ด แบบสั้นๆ

จิตจะได้รับพลังแห่งบุญตลอดเวลา

เวลามีอะไรเข้ามากระท บจิตก็รับมือได้โดยง่ายดาย

จิตคิดในทางดี ทางบุญตลอดเวลา

ทำอะไรจะสำเร็จโดยง่าย

มีบุญเป็นแรงส่งตลอดเวลา

ที่บอกว่า ” บุ ญ รั ก ษ า “

เท วดาคุ้มครอง คนที่ ส ว ด ม นต์คงรู้ดีว่า

เหมือนมีคนคอยช่วยเหลือเราตลอดเวลา

บางครั้งเจอวิกฤต จนเกือบเหมือนมืดแปดด้าน

แต่ทำไมผ่านมาได้

บางครั้งเจอสิ่งดีๆ ที่ไม่คาดคิดว่าจะได้

หรือทำสำเร็จ เป็น ก ร ร มดีของเราที่มาส่งผล

ให้มีตัวช่วยที่หนุนนำช่วยอีกทาง

เรียกว่า เท วดาคุ้มครองนั่นเอง

ชีวิตของคนที่ ส ว ด ม น ต์บ่อยๆ

ส วดจนเป็นกิจวัตร เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

ใครๆก็ทำได้ ไม่มีทาง ต ก อั บ แน่นอน

ถึงจะมีภัย บุญย่อมรักษ า เท วดาย่อมคุ้มครอง

 

ขอขอบคุณบทความดีๆ จาก : ธ. ธรรมรักษ์