ข้อคิดคติเตือนใจธรรมะ

สัจธรรมของชีวิต รู้จักใช้ชีวิตอย่างสบายกายและสบายใจ

สัจธรรม แห่งชีวิต 16 ข้อ รู้เอาไว้ สบายใจ สบายตัว

1. คนจนต้องการบางอย่ าง

แต่ทว่า คนโล ภต้องการทุกอย่ าง

2. เดี๋ยวค่อยทำวันนี้ยังไม่ว่าง

เดี๋ยวค่อยทำงานต่างๆ ยังมากล้น

เดี๋ยวค่อยทำเป็นข้ออ้างกับบางคน

พาอั บจนเพราะคำเดียวเดี๋ยวจะทำ

3. ถ้าทุกคนได้ทุกอย่ างดั่งที่คิด

สิ้ นชีวิตจะเอาของกองที่ไหน

ได้มาบ้างเสี ยไปบ้างช่างปะไร

หน้าที่ใครทำให้ดีเท่านี้พอ

4. ถ้าไม่ชอบ ก็คือไม่ใช่

ถ้าไม่ใช่ ก็คือไม่เอา

แต่ถ้าชอบ และก็ใช่

ถึงไม่ให้ ฉันก็ยังจะเอา

5. เวลาน้ำเข้าตามันจะเจ็ บที่ตา

แต่เวลาน้ำ ออกตามันดันไปเจ็ บที่ใจ

6. แลกเงินคนละบาทก็ได้คนละบาท

แลกความคิดคนละ 1 ความคิด ได้กลับมา 2 ความคิด

7. ชีวิตนี้จะมีคุณค่า

เมื่อเกิดมาแล้วมีหน้าที่

มีแล้วต้องทำให้จงดี

ไม่ใช่มี หน้าที่เพื่ออยู่ ไปวัน ๆ

8. คนงาม งามจิตใจ ใช่รูปสวย

คนรวย รวยน้ำใจ ไม่ใช่เงิ นหนา

คนเก่ง เก่งมาได้ ด้วยเรียนมา

คนดัง ดังไม่ว่า แล้วอย่าลืมตัว

9. ความสุข ถ้าแบ่งปันกัน ก็จะเพิ่ม เป็น 2 เท่า

ความทุ กข์  ถ้าแบ่งปันกัน ก็จะลด เหลือครึ่งหนึ่ง

10. ไม่มีคำแนะนำของใครที่ ไ ร้ ค่ าไปเสี ยหมด

แม้แต่ นาฬิกา ต า ย มันยัง ตรงเวลา ถึงวันละ 2 ครั้ง

11. กาลเวลาไม่ได้ทำให้ใครเสี ยคน

แต่คนบางคนต่างหากล่ะ ที่ทำให้ เสี ยเวลา

12. มี 4 สิ่งในโลก ที่เงินไม่เคยมีซื้อซื้อไม่ได้

มิตรแท้ ความรัก เวลา และ ชีวิต

13. ความทุ กข์เกิดขึ้นจริง ๆครั้งเดียว

แต่ความคิด เกิด ว น เ วี ย น  ซ้ำ ซ า ก นับพันครั้ง

14. Impossible  I’m possible ถ้าตัวเราเดินหน้า

คำว่า “เป็นไปไม่ได้” เมื่อถึงวันหนึ่ง มันจะ ”เป็นไปได้”

15. สารภาพผิ ด ลดโ ท ษลงกึ่งหนึ่ง

สารภาพรัก เพิ่มความคิดถึงเป็น 2 เท่า

16. “สมอง” จำอะไรไม่เคยได้

แต่ ”ใจ” จำได้แม่นมาก

 

ขอขอบคุณบทความดีๆจาก : ธรรมนูญ สุขสำราญ