ธรรมะ

แผ่เมตตา จะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้น

เมื่ออ่านจบแล้วท่านจะเข้าใจ

ว่าเราทำได้ทุกคน

ในช่วงที่ ก ร ร ม ไม่ ดีส่งผลนั้น

ทำอะไรดูแ ย่ไปหมดการงานมีปัญห า

การเงินติดขั ดมากบางคนต้องค ดีความ

ความสัมพันธ์คนในครอบครอบ รอบข้างไม่เหมือนก่อน

ไม่มีการเหลีย วแลช่วยเหลือ

ขอให้เข้าใจเป็นช่วงเวลาที่ย ากลำบ าก

เป็นเวลาแห่งผลก ร ร มไม่ ดีส่งผล

มาจากการกระทำของเราในปัจจุบันนี่แหละ

และในอดีตที่ส่งผลหนักมากกว่าบุญที่เราเคยทำมา

ไม่ใช่ปีช งไม่ใช่ด วงดาวเคลื่อนย้ายอะไรทั้งนั้น

ไม่ใช่ร าหูทับอะไรทั้งนั้น

มาจากการกระทำของเราล้วนๆ

ที่เราสร้างมาเอง และจากที่เราไปสร้างเจ้า ก ร ร มนายเว รเอาไว้

ให้คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด

อีกช่วงในชีวิตที่เราจะได้รู้จัก ก ฏ แ ห่ ง ก ร ร ม

อย่ างแท้จริง และได้ตื่น แล้วเข้าใจว่า

เราต้องเร่งพัฒนาตนเองให้อยู่ใน ก ร ร ม ดีให้ มากๆ

เพื่อชีวิตข้างหน้าจะดีกว่าตอนนี้

สร้างบุญง่ายๆ ด้วยการแผ่เมตตา

เริ่มจากสร้างบุญใหม่แบบไม่ใช้เงิน

ทำสมาธิให้นิ่งสบายเสี ยก่อน

สมาทานศีล 5 และส ว ด ม น ต์

หลังจาก ส ว ด ม น ต์ แล้วให้ทำสมาธิต่อ

ให้นึกถึงการเกิด แ ก่ เ จ็ บ ต า ย

การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป

ไม่มีสิ่งใดคงทนถาวรสักอย่ าง

เมื่อพิจารณาแล้วให้ตั้งจิตรวมบุญใหม่

ที่ทำในวันนี้และบุญที่เคยทำมาก่อน

ทุกภพทุกชา ติเป็น”มหาบุญกุศล”

อุทิศแผ่เมตตาให้กับเจ้ากร ร มนายเว รที่เรา

ไป เ บี ย ด เ บี ย น เขาที่เรานึกได้แม้จะเป็นใครก็ตาม

สั ตว์และเจ้ากร ร ม นายเว รที่เป็น ด ว ง จิ ต วิ ญ ญ า ณ

ที่เราไม่รู้ว่าทำเขาขนาดไหนในภพไหนก็ตาม

เพื่อขออโหสิ ก ร ร ม เขา และให้อโหสิ กร ร ม ต่อทุกคนสั ตว์

ที่มาทำเราไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม

และเมื่อสร้างบุญไม่ว่าเรื่องไหน

ให้อุทิศบุญแผ่เมตตาทันที

ทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าบุญเล็ก บุญน้อย

หรือจะบุญใหญ่ขนาดไหน

ใจเราจะสงบและชีวิตจะเริ่มเปลี่ยน

จากหนักจะเบา จากเบาจะมลา ยหายไป

ก ร ร ม ดี ปัญญาที่ถูกต้อง ตรงทาง

การลงมือทำแค่นั้นที่จะแก้ได้

หมั่นสร้างบุญ บุญจะพาเราพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ

 

ขอขอบคุณบทความดีๆ : ธ. ธรรมรักษ์