ข้อคิดคติเตือนใจเกร็ดความรู้

เล่นโซเชียลได้ แต่ต้องให้มีสติ

30 ข้อคิดดีๆ เล่นโซเชียลแบบมีสติ

1. ใช้เพื่อ “หาความรู้” ไม่ใช้เพื่อ “สอ ดรู้”
อย่ างแรกให้คุณ อย่ างหลังให้โท ษกับคุณ

2. จำไว้เสมอว่า
สิ่งที่ได้โพ สไปแล้ว ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไป

3. อย่ าเล่นเกินวันละสองชั่วโมง
ชีวิตจริงอยู่นอกจอ มิใช่อยู่ในจอ

4. เว้นที่ว่างไว้ให้ความเห็นต่าง
ไม่เกลีย ดกันเพราะเขาคิดไม่เหมือนเรา

5. อ่านแหล่งที่มาให้ดี ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่
ไม่แน่ใจ ก็ไม่ต้องแช ร์ต่อ

6. โพ สแช ร์เม้นแบบตามน้ำ
มีสิทธิ์กลายเป็นเครื่องมือใน เ ก ม ข่ า ว ลื อ

7. แสดงความเห็นด้วยคำพูดที่สุภาพ
มีเหตุผลเป็นคนพูดตรงไม่จำเป็นต้อง ก้ า ว ร้ า ว ห ย า บ ค า ย

8. แบ่งปันหรือโพ สอะไรดี ๆ ให้คนอ่าน
ดีกว่าโพ สเรื่องด้านล บให้เขาดู

9. คิดทุกสิ่งที่โพ สไม่โพ สทุกสิ่งที่คิด

10. สิ่งที่เรานำเสนอ
กำลังสร้างบรรย ากาศโดยรวมให้โลกโซเชียล

11. บางครั้งพ่อแม่ ควรปล่อยให้โลกโซเชียล
เป็นโลกส่วนตัวของลูก ๆ ต่อไป ลูกๆ ก็จะเป็นเช่นกัน

12. มีห นี้ต้องรีบจ่าย
อย่ าให้ใครทวงเงินผ่านโซเชียลเลย

13. เห็นใครหมดกำลังใจ
เขียนข้อความน่ารัก ๆ ให้เขาอ่าน เขาจะได้ยิ้มได้

14. ไม่เถีย งกันเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่อง
มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ ไม่คุ้มแน่นอน

15. ปรับความเข้าใจผ่านโซเชียลมีแต่พั งกับพั ง
ไปเจอกันแล้วคุยกันจะดีกว่า

16. อยู่ที่ไหน กับใคร เมื่อไหร่
เปิดเผ ยข้อมูลมากเกินไป อาจนำเรื่องมาถึงตัว

17. เห็นใครทำอะไรดีๆ ให้สนับสนุน
ชื่นชมความสำเร็จของเขา แม้ไม่รู้จักกัน

18. หากเกิดความอิจฉ าให้ระวั งใจตนเอง
ไม่ใช่ความผิ ดเขา ผิ ดที่เราเข้าไปส่องชีวิตเค้า

19. เล่นกับลูก คุยกับแฟน อยู่กับพ่อแม่
อย่ าเอาแต่เล่นมือถือ

20. เห็นอะไรน่าสนใจ สร้างสรรค์ แปลกๆ
นำมาแบ่งปันกันได้ตลอด

21. บางวัน ลองวางโทรศัพท์ไว้ที่บ้านบ้าง
เพื่อพิสูจน์ว่า โลกโซเชีย ลไม่ใช่ทุกอย่ างในชีวิตของเรา

22. คนชมก็ตัวลอยคนด่ าก็ทุ กข์ใจ
เล่นแล้วรู้สึกไม่ค่อยจะดี ให้หยุดเล่นไปก่อน

23. ไม่เอาตัวเองไปเทีย บกับใคร
ทุกคนมีเหตุปัจจัยในชีวิตที่แตกต่างกัน

24. รู้จักกันผ่านโซเชีย ล
จะต้องทำความรู้จักกันใหม่ในชีวิตจริง

25. นักการเมือ งและนักโฆษณา
จะเล่นโซเชีย ลด้วยสมองมากกว่าหัวใจ
อ่านข่าว อ่านสื่อโฆษณา
ต้องใช้สมอ งให้ มากเป็นพิเศษ

26. มีบางคนกำลังจ้องมองคุณอยู่
บางคนส่องเฉยๆ แต่ไม่ได้แสดงความเห็น
และมีบางคนกำลัง เ สี ย ด สี คุณด้วยคำค มต่างๆ

27. โซเชีย ลเป็นของกลาง ๆ
มีทั้งคุณและโท ษแล้วแต่ปัญญาของผู้ใช้

28. คนที่ต้องทำงานผ่านโซเชีย ล
มักมีข้ออ้างในการติดโซเชีย ลอย่ างชอบธรรม

29. บอกรักพ่อแม่ผ่านโซเชีย ลบ้าง
อย่ าเอาแต่บอกรักแฟนอย่ างเดียว
หากพ่อแม่มาเห็น จะน้อยใจได้

30. ดอ กไม้ในโซเชีย ลไม่มีกลิ่นหอม
ท้องฟ้าสวยงามน่าเสี ยดายมาก
ถ้าเรามัวแต่อยู่กับโทรศัพท์ตลอดทั้งวัน

 

ขอขอบคุณบทความดีๆ : พศิน อินทรวงค์