ธรรมะ

ส ว ด ม น ต์ เปลี่ยนชีวิตและมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้น

ในเรื่องนี้เคยเขียนไปแล้วหลายครั้ง แต่ยังมีหลายท่านที่ไม่ได้อ่านและยังไม่ทราบ

ก็จะทำอีกครั้ง เพราะเกิดผลดีมากต่อชีวิตมาก ส ว ด ม น ต์อย่ างไรให้” ปาฏิหาริย์” เกิด

บทสว ดในพระพุทธศาสนานั้น เป็นบทสรรเสริญแห่งพระพุทธเจ้า

และเป็นธรรมประวัติต่างๆ และเป็นการสว ดขอพร ขอบุญบารมีของพระพุทธเจ้านั่นเอง

พระอรหันต์ พระอริยเจ้าทั้งปวง และเป็นการรวมจิต รวมสมาธิ เพื่อไปสร้างบุญขั้นต่อไป

ต่อมาภายหลัง ครูบาอาจารย์ท่านได้สร้างบท ส ว ด ม น ต์ ค า ถ า ต่างๆขึ้นมา

เพื่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สว ดในด้านต่างๆ การเรียกทรัพย์ มงคลต่างๆ โดยรอบ

ดังนั้น การ ส ว ด ม น ต์นั้นเป็น ”ของดี” เป็นเรื่องที่ดี แน่ไม่เป็นภัยแน่นอน

การที่เกิดผลดี หรือ”ปาฏิหาริย์”นั้น ขึ้นอยู่กับผู้ส วด โดยเฉพาะจิต

จึงจะเห็นว่าหลายคนส วดแล้วชีวิตดี หลายคนส วดเท่าไหร่ก็ไม่ ดีสักที

การ ส ว ด ม น ต์ ที่ได้ผล จิตเราต้องมีกำลังมาก มีกำลังมากก็มาจากการสร้างบุญกุศลนั่นเอง

เพื่อชำระจิตใจให้ใสสะอาดที่สุด เป็นภาชนะที่สะอาดรองรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตได้

ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะนำการ ส ว ด ม น ต์ ที่ได้ผลดีดังนี้

หนึ่ง ผู้ส วดต้องเป็นผู้ละบ าปทั้งปวง หมั่นสร้างบุญกุศลทาน ศีล และภาวนาอยู่เสมอ

สอง ก่อนส วดควรทำสมาธิ รวมจิตให้นิ่งก่อน

ถ้าจิตส่ายไปมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนู้นก็ย ากที่จะรับสิ่งดีๆ เข้ามาได้

เหมือนเครื่องรับสัญญาณที่ข าดประสิทธิภาพ

แม้เครื่องส่งจะดีแค่ไหนก็รับไม่ได้ เหมือนทีวีที่มีแต่ภาพแทรกดูไม่ได้ ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย

สาม เมื่อเริ่มส วด ต้องใช้จิตจดจ่อ ในอักษรบทส วด ให้ถูกต้อง

ไม่ต้องส วดเร็วจนผิ ดๆ ถูกๆ สว ดด้วยความตั้งใจ ด้วยศรัทธา

สี่ ในบทส วดที่เป็น ค า ถ า สำคัญ เช่น  ค า ถ า เงินล้านของหลวงพ่อ ฤ ๅ ษี ลิ ง ดำ

ต อ น ส วดไม่ต้องไปมโนในจิตให้ได้เงินเร็วๆ เยอะ ๆ สว ดไปด้วยนึกภาพเงินไปด้วยแบบนี้ก็ไม่ได้

เรียกว่า ไม่ต้องไปบังคับจิตให้เกิด กิ เ ล ส ใน ต อ น ส วด ให้ส วดด้วยความเคารพสบายๆ

อย่ าไปหวังผลเลิศอะไร ไม่ว่าจะเป็น ม น ต์ ค า ถ า ด้านไหนก็ตาม

ห้า เมื่อส วดหมดทุกจบตามจริตแล้ว ให้ทำสมาธิ เจริญภาวนาต่อพอสมควร

แล้วอุทิศบุญ เริ่มจากน้อมอุทิศบุญโมทนาพระคุณความดีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระอรหันต์เจ้า พระอริยสงฆ์ พระมหาโพธิสั ตว์ พระโพธิสั ตว์

พรหมเทพเทวาทั้งหลาย ตลอดจนพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด ครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของ ค า ถ า

ผู้มีพระคุณ อุทิศแผ่เมตตาไล่เรียงไปจนถึงเจ้า ก ร ร ม น า ย เ ว ร ทั้งปวง

มีคนถามมาว่า ส ว ด ม น ต์ เวลาไหนดี

ขอตอบว่าได้ทุกเวลา ทุกที่

ทุกลมหายใจ จะนั่งจะนอน จะเดินได้ทั้งนั้น

แล้วปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่

ขอตอบว่า ปาฏิหาริย์จะเกิดเมื่อผลบุญที่ท่านทำ มาถึง

จะเร็วช้าเพียงใด อยู่ที่กำลังบุญของท่านเอง

สะสมบุญอย่ างสม่ำเสมอ มากพอ นานพอ

แล้วปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นในชีวิตของท่าน

ไม่ใช่แค่ครั้งเดียว แต่ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นตลอดไป

 

ขอขอบคุณ : ธ.ธรรมรักษ์